IL Gular - orientering

IL Gular ønsker velkommen til første offisielt norgesmesterskapet i park orientering, lørdag 20. mai 2000 for menn og damer og juniorklasser.

Velkommen til Bergen!

Klasser D17-20, H17-20, D21 og H21.

Løype Lengde ca 3.1km, stipulert vinnertid ca 14 minutter.
Resultater D17-20, H17-20, D21, H21 og strekktider.
Alle (inkl. publikumsløp) resultater og strekktider.
Bilder Bilder fra arrangementet.
Bergens Tidende 1, 2
Aftenposten 1
Kart Nygårdshøyden - Universitetsområdet, 1:3000, 2 m ekvidistanse, utgitt 2000.
Terreng Kupert parkterreng i Bergens sentrum med enkelte innslag av bevokste områder. Hovedsakelig grusveier i parken. Enkelte strekk kan innebære asfalt/betongunderlag. Det beregnes vinnertid på ca. 14 minutter. Piggskoforbud.
Nygårdsparken
Løpsområdet
Nygårdsparken ligger sentralt i Bergen på høydedraget mellom bydelene Nygård og Møhlenpris. Området er i dag også dominert av Universitetet i Bergen. Parken ble anlagt i 1880-årene og er på ca 75 mål, ca 600 m lang og 150 -200 m bred. Største høydeforskjell er 35 m. Parken er laget etter en engelsk anleggsstil med store plener og spaserveier. Den har også buete dammer med broer mellom. Vegetasjonen består av varmekjære treslag som alm, bøk og parklind. I tillegg finnes det også et del mer eksotiske tretyper som har hatt varierende overlevingsevne i parken. Rododendron derimot trives meget godt i Park-NM. Den nedre delen av parken blir ofte brukt til underholdningsarrangementer og utstillinger. Det største arrangementet i parkens historie var Landsutstillingen i 1898 som la beslag på hele parken. Under Park-NM er det et ambulerende tivoli her. Dette kommer dessverre litt i konflikt med løpet, og tivoliområdet er merket som forbudt område på løpskartene. Løypen går til dels rundt tivoliet. Dessverre har en liten del av parkens øvre del i den senere tid blitt okkupert av sprøytenarkomane. Dette vil imidlertid ikke være til noe problem under løpet.

Løpsområdet omfatter også til dels gatene på øvre Nygård og Botanisk hage (Muséhagen) som er en del av Bergen Museum (UiB). Den er på 9 mål og inneholder 400 norske og 300 utenlandske planter foruten en del busker og trær. Bare en liten del av løypen går gjennom hagen som for øvrig kan være verdt et besøk etter løpet.

Bilder fra
terrenget
Takk til J. Kocbach for kameraet.
Fremmøte
sammlingsplass
Sammlingsplass og fremmøte Møhlenpris idrettsplass (sør for Nygårdsparken), kl. 13.00. Garderobe og dusj. For privat parkering henvises til Bygarasjen, Bergen Bystasjon eller andre offentlige parkeringsplasser.

Studentsenteret finnes som bygning nr. 1 på kart, og ligger ca. 10 minutters gange fra Bergen Bystasjon/Jernbanestasjon. Alt grøntområde på denne kartreferansen er sperret område.

Start Junior kl. 14.00. Senior kl.14.45
Påmelding Klubbvis, på felles påmeldingsslipp med lang NM. Påmeldingskontingent kr. 300,- Det er felles reisefordeling med lang NM. NOF vil foreta en rangering av de påmeldte løperne og ta ut ca. 20 løpere i hver klasse (30 i H21). De løpere som melder seg på - men ikke blir tatt ut av NOF vil automatisk bli påmeldt og starte først i publikumsløpet med start kl. 16.30. Løpere som ikke kommer med i park NM og ikke ønsker å delta i publikumsløpet bes henvende seg til arrangøren seinest torsdag 18. mai 2000.
Premiering NOF's medaljer til de tre beste i hver klasse. Totalt premieres de 6 beste i hver klasse.
Publikumsløp Åpent publikumsløp med klasser for alle i NM løypene med start kl. 16.30. Innbydelse sendes NOF, HoK, alle klubber i HoK. Påmelding: injensen@c2i.net

Overnatting Det er lagt opp til ankomst til Bergen lørdag 20.5 Deltakere/ledsagere som likevel ankommer fredag 19.5 henvises til turistinformasjonen, tlf. 55321480. og hoteller i Begen.
Bussavganger fra Bergen se Gaia trafikk eller HSD.
Informasjon Oppdaterte opplysninger, start & resultatlister etc. finnes på hjemmesiden til park- NM. Spørsmål pr. email sendes ibrahim@fi.uib.no. Telefonisk henvendelse (kveldstid) 55 53 01 42 eller 55 36 05 86.
Jury Svein Jacobsen, Astrid Waaler Kaas og Helge Schei.

Løpsleder: Jan Petter Hansen
Løypeleggere: Tom Eikanger og Thierry Matthey
Kontrollør: Jan R. Lien

IL Gular
webmaster

Last updated