Nordvestgaloppen 1999

Bordalen 6. juli 1999

STREKKTIDER  H21 

Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post 5.post 6.post 7.post 8.post 9.post 10.post 11.post 12.post 13.post 14.post 15.post
1 Bjarthe Westerheim 05.50-1 12.21-1 16.37-1 18.37-1 19.48-1 23.17-1 34.02-1 38.09-1 42.21-1 44.29-1 47.50-1 50.58-1 54.11-1 57.40-1 58.54-1 Stord T&IL 05.50-1 06.31-2 04.16-2 02.00-1 01.11-2 03.29-4 10.45-2 04.07-1 04.12-5 02.08-1 03.21-1 03.08-4 03.13-2 03.29-1 01.14-1 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Arild Aasheim 06.13-4 12.39-2 17.05-2 19.20-2 20.47-2 24.14-2 34.53-2 39.46-2 43.48-2 46.12-2 49.34-2 52.23-2 56.28-2 61.07-2 64.21-2 Sandnes IL 06.13-4 06.26-1 04.26-3 02.15-2 01.27-5 03.27-3 10.39-1 04.53-4 04.02-1 02.24-4 03.22-2 02.49-2 04.05-5 04.39-4 03.14-6 00.23+ 00.05- 00.10+ 00.15+ 00.16+ 00.02- 00.06- 00.46+ 00.10- 00.16+ 00.01+ 00.19- 00.52+ 01.10+ 02.00+ 3 Kenneth Westerheim 06.11-3 13.09-5 17.13-3 20.27-3 21.34-3 24.35-3 36.31-3 41.15-3 45.26-3 47.36-3 51.02-3 54.02-3 57.12-3 63.13-3 66.12-3 Stord T&IL 06.11-3 06.58-5 04.04-1 03.14-6 01.07-1 03.01-1 11.56-4 04.44-3 04.11-3 02.10-3 03.26-3 03.00-3 03.10-1 06.01-5 02.59-4 00.21+ 00.27+ 00.12- 01.14+ 00.04- 00.28- 01.11+ 00.37+ 00.01- 00.02+ 00.05+ 00.08- 00.03- 02.32+ 01.45+ 4 Per Arne Aadland 05.55-2 12.40-3 23.08-6 25.35-5 26.48-5 30.12-5 41.34-5 46.30-5 50.40-5 52.49-5 56.26-5 59.09-5 62.59-5 66.33-5 68.01-4 IL Gular 05.55-2 06.45-3 10.28-7 02.27-4 01.13-4 03.24-2 11.22-3 04.56-5 04.10-2 02.09-2 03.37-5 02.43-1 03.50-4 03.34-2 01.28-2 00.05+ 00.14+ 06.12+ 00.27+ 00.02+ 00.05- 00.37+ 00.49+ 00.02- 00.01+ 00.16+ 00.25- 00.37+ 00.05+ 00.14+ 5 Yngve Nymark 06.13-4 13.02-4 18.20-4 20.41-4 22.16-4 25.59-4 38.28-4 42.53-4 47.04-4 49.36-4 53.03-4 56.22-4 60.04-4 66.10-4 69.18-5 Askøy OL 06.13-4 06.49-4 05.18-5 02.21-3 01.35-6 03.43-5 12.29-5 04.25-2 04.11-3 02.32-6 03.27-4 03.19-5 03.42-3 06.06-6 03.08-5 00.23+ 00.18+ 01.02+ 00.21+ 00.24+ 00.14+ 01.44+ 00.18+ 00.01- 00.24+ 00.06+ 00.11+ 00.29+ 02.37+ 01.54+ 6 Trygve Buanes 15.08-7 22.44-7 27.34-7 30.43-7 31.55-7 36.51-7 50.17-7 56.25-7 60.46-7 63.17-7 67.03-7 71.13-7 75.43-7 79.49-6 81.36-6 TIF Viking 15.08-7 07.36-6 04.50-4 03.09-5 01.12-3 04.56-7 13.26-6 06.08-7 04.21-7 02.31-5 03.46-6 04.10-7 04.30-6 04.06-3 01.47-3 09.18+ 01.05+ 00.34+ 01.09+ 00.01+ 01.27+ 02.41+ 02.01+ 00.09+ 00.23+ 00.25+ 01.02+ 01.17+ 00.37+ 00.33+ 7 Jan Frode Seim 06.50-6 14.40-6 21.55-5 25.37-6 28.27-6 33.04-6 47.17-6 52.15-6 56.30-6 59.02-6 62.55-6 66.27-6 75.00-6 81.42-7 87.46-7 Vikebygd 06.50-6 07.50-7 07.15-6 03.42-7 02.50-7 04.37-6 14.13-7 04.58-6 04.15-6 02.32-6 03.53-7 03.32-6 08.33-7 06.42-7 06.04-7 01.00+ 01.19+ 02.59+ 01.42+ 01.39+ 01.08+ 03.28+ 00.51+ 00.03+ 00.24+ 00.32+ 00.24+ 05.20+ 03.13+ 04.50+ STREKKTIDER H21
Pl. N a v n 16.post Mål
1 Bjarthe Westerheim 59.47-1 60.22-1 Stord T&IL 00.53-3 00.35-1 00.00 00.00 2 Arild Aasheim 65.17-2 65.59-2 Sandnes IL 00.56-5 00.42-5 00.03+ 00.07+ 3 Kenneth Westerheim 66.57-3 67.34-3 Stord T&IL 00.45-1 00.37-2 00.08- 00.02+ 4 Per Arne Aadland 68.52-4 69.29-4 IL Gular 00.51-2 00.37-2 00.02- 00.02+ 5 Yngve Nymark 70.19-5 71.01-5 Askøy OL 01.01-7 00.42-5 00.08+ 00.07+ 6 Trygve Buanes 82.31-6 83.12-6 TIF Viking 00.55-4 00.41-4 00.02+ 00.06+ 7 Jan Frode Seim 88.42-7 89.35-7 Vikebygd 00.56-5 00.53-7 00.03+ 00.18+ STREKKTIDER H19-20
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Roman Khamitscevics 08.13-1 17.52-1 22.50-1 24.51-1 Defsport, St. Petersburg 08.13-1 09.39-1 04.58-1 02.01-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Thomas Mortensen 09.29-2 21.51-2 29.41-2 39.11-2 IL Solid 09.29-2 12.22-2 07.50-2 09.30-2 01.16+ 02.43+ 02.52+ 07.29+ STREKKTIDER H19-20
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Roman Khamitscevics 39.26-1 44.22-1 55.55-1 67.58-1 Defsport, St. Petersburg 14.35-1 04.56-1 11.33-2 12.03-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Thomas Mortensen 56.02-2 69.11-2 76.37-2 82.33-2 IL Solid 16.51-2 13.09-2 07.26-1 05.56-1 02.16+ 08.13+ 04.07- 06.07- STREKKTIDER H19-20
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
1 Roman Khamitscevics 82.37-1 84.06-1 84.58-1 85.36-1 Defsport, St. Petersburg 14.39-2 01.29-1 00.52-1 00.38-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Thomas Mortensen 93.55-2 97.28-2 98.55-2 99.49-2 IL Solid 11.22-1 03.33-2 01.27-2 00.54-2 03.17- 02.04+ 00.35+ 00.16+ STREKKTIDER H35
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Helge Fossøy 06.42-1 15.43-4 20.47-2 23.02-2 Lia IL 06.42-1 09.01-5 05.04-3 02.15-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Olav Johannesen 06.58-2 15.14-2 20.01-1 22.09-1 Kolbotn/Skimt 06.58-2 08.16-2 04.47-2 02.08-2 00.16+ 00.45- 00.17- 00.07- 3 Pål Corneliussen 07.14-4 14.39-1 21.14-3 24.18-4 Kongsberg OL 07.14-4 07.25-1 06.35-4 03.04-6 00.32+ 01.36- 01.31+ 00.49+ 4 Arne Knudsen 07.15-5 16.57-5 21.43-4 23.47-3 IL Gneist 07.15-5 09.42-6 04.46-1 02.04-1 00.33+ 00.41+ 00.18- 00.11- 5 Harald Kvisli 07.05-3 15.35-3 22.15-5 25.07-5 Notodden OL 07.05-3 08.30-3 06.40-5 02.52-5 00.23+ 00.31- 01.36+ 00.37+ 6 Tommy Sævareid 12.18-7 21.07-6 30.31-6 33.09-6 Fana IL 12.18-7 08.49-4 09.24-7 02.38-4 05.36+ 00.12- 04.20+ 00.23+ 7 Paul Caban 09.07-6 29.19-7 37.21-7 41.22-7 Interlopers, GB 09.07-6 20.12-7 08.02-6 04.01-7 02.25+ 11.11+ 02.58+ 01.46+ STREKKTIDER H35
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Helge Fossøy 36.27-2 40.05-2 45.38-1 49.06-1 Lia IL 13.25-1 03.38-1 05.33-1 03.28-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Olav Johannesen 36.09-1 39.58-1 46.49-2 50.26-2 Kolbotn/Skimt 14.00-3 03.49-2 06.51-4 03.37-3 00.35+ 00.11+ 01.18+ 00.09+ 3 Pål Corneliussen 37.47-3 43.01-4 48.39-3 52.17-3 Kongsberg OL 13.29-2 05.14-5 05.38-2 03.38-4 00.04+ 01.36+ 00.05+ 00.10+ 4 Arne Knudsen 37.52-4 42.38-3 48.42-4 52.25-4 IL Gneist 14.05-4 04.46-4 06.04-3 03.43-5 00.40+ 01.08+ 00.31+ 00.15+ 5 Harald Kvisli 41.56-5 47.28-5 56.10-5 59.15-5 Notodden OL 16.49-6 05.32-6 08.42-6 03.05-1 03.24+ 01.54+ 03.09+ 00.23- 6 Tommy Sævareid 49.11-6 53.00-6 62.46-6 69.09-6 Fana IL 16.02-5 03.49-2 09.46-7 06.23-6 02.37+ 00.11+ 04.13+ 02.55+ 7 Paul Caban 59.40-7 65.57-7 73.09-7 82.21-7 Interlopers, GB 18.18-7 06.17-7 07.12-5 09.12-7 04.53+ 02.39+ 01.39+ 05.44+ STREKKTIDER H35
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
1 Helge Fossøy 56.44-1 59.49-1 60.46-1 61.32-1 Lia IL 07.38-1 03.05-6 00.57-3 00.46-5 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Olav Johannesen 60.44-3 62.12-2 63.14-3 63.55-2 Kolbotn/Skimt 10.18-6 01.28-2 01.02-5 00.41-3 02.40+ 01.37- 00.05+ 00.05- 3 Pål Corneliussen 60.12-2 62.14-3 63.10-2 63.58-3 Kongsberg OL 07.55-2 02.02-5 00.56-2 00.48-7 00.17+ 01.03- 00.01- 00.02+ 4 Arne Knudsen 61.09-4 62.50-4 63.52-4 64.32-4 IL Gneist 08.44-4 01.41-4 01.02-5 00.40-2 01.06+ 01.24- 00.05+ 00.06- 5 Harald Kvisli 67.10-5 68.32-5 69.33-5 70.16-5 Notodden OL 07.55-2 01.22-1 01.01-4 00.43-4 00.17+ 01.43- 00.04+ 00.03- 6 Tommy Sævareid 79.24-6 81.01-6 81.56-6 82.32-6 Fana IL 10.15-5 01.37-3 00.55-1 00.36-1 02.37+ 01.28- 00.02- 00.10- 7 Paul Caban 95.07-7 102.53-7 104.06-7 104.52-7 Interlopers, GB 12.46-7 07.46-7 01.13-7 00.46-5 05.08+ 04.41+ 00.16+ 00.00 STREKKTIDER D19-20
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Ulrika Kostamoinen 08.22-1 14.03-1 25.31-1 28.59-1 Defsport, St. Petersburg 08.22-1 05.41-1 11.28-1 03.28-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D19-20
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Ulrika Kostamoinen 33.13-1 51.47-1 57.26-1 63.51-1 Defsport, St. Petersburg 04.14-1 18.34-1 05.39-1 06.25-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D19-20
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
1 Ulrika Kostamoinen 80.33-1 86.56-1 105.02-1 108.52-1 Defsport, St. Petersburg 16.42-1 06.23-1 18.06-1 03.50-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D19-20
Pl. N a v n 13.post Mål
1 Ulrika Kostamoinen 110.34-1 111.52-1 Defsport, St. Petersburg 01.42-1 01.18-1 00.00 00.00 STREKKTIDER D21
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Karianne Strømme 02.59-2 07.04-3 10.52-3 13.13-3 TIF Viking 02.59-2 04.05-5 03.48-4 02.21-5 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Vigdis Sætren Bøe 02.50-1 06.06-1 09.23-1 11.18-1 Markane IL 02.50-1 03.16-1 03.17-1 01.55-2 00.09- 00.49- 00.31- 00.26- 3 Unn Hilde Heggedal 02.59-2 06.34-2 10.19-2 12.44-2 Kongsberg OL 02.59-2 03.35-2 03.45-3 02.25-6 00.00 00.30- 00.03- 00.04+ 4 Kjersti Lysaker 03.02-4 07.52-4 11.44-4 13.40-4 Fana IL 03.02-4 04.50-6 03.52-5 01.56-3 00.03+ 00.45+ 00.04+ 00.25- 5 Anne Edith Corneliussen 07.07-6 10.50-6 14.24-6 16.14-6 Nittedal OL 07.07-6 03.43-3 03.34-2 01.50-1 04.08+ 00.22- 00.14- 00.31- 6 Helen Martinsen 03.56-5 09.27-5 13.41-5 15.44-5 Stord T&IL 03.56-5 05.31-7 04.14-6 02.03-4 00.57+ 01.26+ 00.26+ 00.18- 7 Rimma Zalaeva 24.18-7 28.16-7 34.56-7 37.41-7 Defsport, St. Petersburg 24.18-7 03.58-4 06.40-7 02.45-7 21.19+ 00.07- 02.52+ 00.24+ STREKKTIDER D21
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Karianne Strømme 15.46-3 27.01-2 31.02-2 36.06-2 TIF Viking 02.33-2 11.15-2 04.01-1 05.04-6 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Vigdis Sætren Bøe 13.42-1 24.17-1 29.27-1 33.58-1 Markane IL 02.24-1 10.35-1 05.10-6 04.31-1 00.09- 00.40- 01.09+ 00.33- 3 Unn Hilde Heggedal 15.24-2 27.26-3 31.44-3 36.17-3 Kongsberg OL 02.40-3 12.02-5 04.18-4 04.33-2 00.07+ 00.47+ 00.17+ 00.31- 4 Kjersti Lysaker 16.23-4 27.47-4 32.05-4 36.57-4 Fana IL 02.43-5 11.24-3 04.18-4 04.52-3 00.10+ 00.09+ 00.17+ 00.12- 5 Anne Edith Corneliussen 18.57-6 30.39-5 34.55-5 40.01-5 Nittedal OL 02.43-5 11.42-4 04.16-3 05.06-7 00.10+ 00.27+ 00.15+ 00.02+ 6 Helen Martinsen 18.24-5 32.58-6 37.09-6 42.03-6 Stord T&IL 02.40-3 14.34-6 04.11-2 04.54-4 00.07+ 03.19+ 00.10+ 00.10- 7 Rimma Zalaeva 40.43-7 55.42-7 62.16-7 67.12-7 Defsport, St. Petersburg 03.02-7 14.59-7 06.34-7 04.56-5 00.29+ 03.44+ 02.33+ 00.08- STREKKTIDER D21
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
1 Karianne Strømme 43.34-2 46.19-2 50.41-1 52.10-1 TIF Viking 07.28-1 02.45-1 04.22-1 01.29-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Vigdis Sætren Bøe 41.42-1 45.41-1 51.47-2 53.30-2 Markane IL 07.44-2 03.59-3 06.06-6 01.43-3 00.16+ 01.14+ 01.44+ 00.14+ 3 Unn Hilde Heggedal 44.36-3 49.04-3 54.05-3 55.38-3 Kongsberg OL 08.19-3 04.28-5 05.01-2 01.33-2 00.51+ 01.43+ 00.39+ 00.04+ 4 Kjersti Lysaker 47.19-4 50.48-4 55.53-4 57.40-4 Fana IL 10.22-5 03.29-2 05.05-3 01.47-4 02.54+ 00.44+ 00.43+ 00.18+ 5 Anne Edith Corneliussen 52.12-5 56.53-5 66.01-6 67.51-5 Nittedal OL 12.11-6 04.41-6 09.08-7 01.50-5 04.43+ 01.56+ 04.46+ 00.21+ 6 Helen Martinsen 55.02-6 60.04-6 65.47-5 68.41-6 Stord T&IL 12.59-7 05.02-7 05.43-5 02.54-7 05.31+ 02.17+ 01.21+ 01.25+ 7 Rimma Zalaeva 76.42-7 80.42-7 85.56-7 87.55-7 Defsport, St. Petersburg 09.30-4 04.00-4 05.14-4 01.59-6 02.02+ 01.15+ 00.52+ 00.30+ STREKKTIDER D21
Pl. N a v n 13.post Mål
1 Karianne Strømme 53.09-1 53.50-1 TIF Viking 00.59-1 00.41-2 00.00 00.00 2 Vigdis Sætren Bøe 54.39-2 55.19-2 Markane IL 01.09-6 00.40-1 00.10+ 00.01- 3 Unn Hilde Heggedal 56.43-3 57.25-3 Kongsberg OL 01.05-2 00.42-3 00.06+ 00.01+ 4 Kjersti Lysaker 58.48-4 59.36-4 Fana IL 01.08-4 00.48-5 00.09+ 00.07+ 5 Anne Edith Corneliussen 68.59-5 69.52-5 Nittedal OL 01.08-4 00.53-6 00.09+ 00.12+ 6 Helen Martinsen 69.47-6 70.31-6 Stord T&IL 01.06-3 00.44-4 00.07+ 00.03+ 7 Rimma Zalaeva 89.29-7 90.24-7 Defsport, St. Petersburg 01.34-7 00.55-7 00.35+ 00.14+ STREKKTIDER H17-18
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Øyvin Jakobsen 02.42-5 05.47-4 08.15-1 09.49-1 Askøy OL 02.42-5 03.05-3 02.28-1 01.34-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Martin Holth Johannessen 02.43-6 05.27-1 08.17-2 10.08-2 Røyken OL 02.43-6 02.44-1 02.50-2 01.51-8 00.01+ 00.21- 00.22+ 00.17+ 3 Audun Weltzien 02.51-7 06.07-5 09.14-4 11.04-4 Konnerud IL 02.51-7 03.16-5 03.07-3 01.50-6 00.09+ 00.11+ 00.39+ 00.16+ 4 Øystein Midttun 02.28-3 05.45-3 09.12-3 10.56-3 Bergens TF 02.28-3 03.17-6 03.27-5 01.44-4 00.14- 00.12+ 00.59+ 00.10+ 5 Arve Solli 02.20-1 05.34-2 09.40-5 11.41-5 Askøy OL 02.20-1 03.14-4 04.06-7 02.01-9 00.22- 00.09+ 01.38+ 00.27+ 6 Bjørn Juvik 06.21-10 09.24-10 12.40-10 14.21-9 Strandvik IL 06.21-10 03.03-2 03.16-4 01.41-3 03.39+ 00.02- 00.48+ 00.07+ 7 Helge Haugen 02.25-2 06.39-6 11.16-6 12.43-6 IL Gular 02.25-2 04.14-10 04.37-8 01.27-1 00.17- 01.09+ 02.09+ 00.07- 8 Nicolas Almeland 02.39-4 07.50-9 11.46-7 13.36-7 Fana IL 02.39-4 05.11-11 03.56-6 01.50-6 00.03- 02.06+ 01.28+ 00.16+ 9 Håkon Woldsdal 03.23-9 06.53-8 12.01-9 14.20-8 IL Gneist 03.23-9 03.30-7 05.08-9 02.19-10 00.41+ 00.25+ 02.40+ 00.45+ 10 Tore Reikvam 16.21-11 19.52-11 27.33-11 29.18-11 Førde IL 16.21-11 03.31-8 07.41-11 01.45-5 13.39+ 00.26+ 05.13+ 00.11+ 11 Snorre N. Eikeland 02.59-8 06.44-7 11.52-8 15.11-10 Haugesund IL 02.59-8 03.45-9 05.08-9 03.19-11 00.17+ 00.40+ 02.40+ 01.45+ STREKKTIDER H17-18
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Øyvin Jakobsen 12.12-2 22.07-2 25.37-2 29.43-2 Askøy OL 02.23-7 09.55-3 03.30-3 04.06-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Martin Holth Johannessen 12.11-1 21.21-1 24.51-1 28.51-1 Røyken OL 02.03-1 09.10-1 03.30-3 04.00-2 00.20- 00.45- 00.00 00.06- 3 Audun Weltzien 13.28-4 22.57-3 26.18-3 31.22-3 Konnerud IL 02.24-8 09.29-2 03.21-1 05.04-9 00.01+ 00.26- 00.09- 00.58+ 4 Øystein Midttun 13.05-3 24.09-4 28.06-4 32.12-4 Bergens TF 02.09-3 11.04-8 03.57-6 04.06-3 00.14- 01.09+ 00.27+ 00.00 5 Arve Solli 13.55-5 24.29-5 28.24-5 32.43-5 Askøy OL 02.14-5 10.34-6 03.55-5 04.19-6 00.09- 00.39+ 00.25+ 00.13+ 6 Bjørn Juvik 16.30-8 26.45-7 30.12-6 35.04-6 Strandvik IL 02.09-3 10.15-4 03.27-2 04.52-8 00.14- 00.20+ 00.03- 00.46+ 7 Helge Haugen 15.08-6 25.46-6 33.02-8 36.59-8 IL Gular 02.25-9 10.38-7 07.16-11 03.57-1 00.02+ 00.43+ 03.46+ 00.09- 8 Nicolas Almeland 15.56-7 27.23-8 31.38-7 35.54-7 Fana IL 02.20-6 11.27-9 04.15-7 04.16-5 00.03- 01.32+ 00.45+ 00.10+ 9 Håkon Woldsdal 16.52-9 29.02-9 34.38-9 39.28-9 IL Gneist 02.32-10 12.10-10 05.36-10 04.50-7 00.09+ 02.15+ 02.06+ 00.44+ 10 Tore Reikvam 31.22-11 41.53-11 46.10-11 51.38-11 Førde IL 02.04-2 10.31-5 04.17-8 05.28-10 00.19- 00.36+ 00.47+ 01.22+ 11 Snorre N. Eikeland 17.52-10 32.15-10 37.00-10 43.41-10 Haugesund IL 02.41-11 14.23-11 04.45-9 06.41-11 00.18+ 04.28+ 01.15+ 02.35+ STREKKTIDER H17-18
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
1 Øyvin Jakobsen 36.01-2 38.53-1 43.21-1 45.12-1 Askøy OL 06.18-1 02.52-3 04.28-4 01.51-5 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Martin Holth Johannessen 36.00-1 40.28-2 44.33-2 46.16-2 Røyken OL 07.09-3 04.28-10 04.05-1 01.43-3 00.51+ 01.36+ 00.23- 00.08- 3 Audun Weltzien 39.17-3 42.07-3 47.22-3 49.12-3 Konnerud IL 07.55-6 02.50-1 05.15-6 01.50-4 01.37+ 00.02- 00.47+ 00.01- 4 Øystein Midttun 39.42-4 43.35-4 48.44-4 50.59-4 Bergens TF 07.30-4 03.53-7 05.09-5 02.15-8 01.12+ 01.01+ 00.41+ 00.24+ 5 Arve Solli 40.18-5 44.01-5 49.41-5 51.45-5 Askøy OL 07.35-5 03.43-6 05.40-7 02.04-6 01.17+ 00.51+ 01.12+ 00.13+ 6 Bjørn Juvik 41.42-6 45.49-6 52.34-6 53.59-6 Strandvik IL 06.38-2 04.07-9 06.45-9 01.25-1 00.20+ 01.15+ 02.17+ 00.26- 7 Helge Haugen 47.27-8 50.18-8 54.43-7 57.45-7 IL Gular 10.28-10 02.51-2 04.25-3 03.02-11 04.10+ 00.01- 00.03- 01.11+ 8 Nicolas Almeland 45.29-7 48.57-7 56.06-8 58.19-8 Fana IL 09.35-8 03.28-4 07.09-10 02.13-7 03.17+ 00.36+ 02.41+ 00.22+ 9 Håkon Woldsdal 50.02-9 55.13-9 61.25-9 64.02-9 IL Gneist 10.34-11 05.11-11 06.12-8 02.37-10 04.16+ 02.19+ 01.44+ 00.46+ 10 Tore Reikvam 61.12-11 64.46-11 68.57-11 70.38-11 Førde IL 09.34-7 03.34-5 04.11-2 01.41-2 03.16+ 00.42+ 00.17- 00.10- 11 Snorre N. Eikeland 54.05-10 58.07-10 67.51-10 70.27-10 Haugesund IL 10.24-9 04.02-8 09.44-11 02.36-9 04.06+ 01.10+ 05.16+ 00.45+ STREKKTIDER H17-18
Pl. N a v n 13.post Mål
1 Øyvin Jakobsen 46.09-1 46.41-1 Askøy OL 00.57-6 00.32-1 00.00 00.00 2 Martin Holth Johannessen 47.11-2 47.45-2 Røyken OL 00.55-4 00.34-2 00.02- 00.02+ 3 Audun Weltzien 50.01-3 50.37-3 Konnerud IL 00.49-1 00.36-5 00.08- 00.04+ 4 Øystein Midttun 51.49-4 52.24-4 Bergens TF 00.50-2 00.35-3 00.07- 00.03+ 5 Arve Solli 52.49-5 53.24-5 Askøy OL 01.04-9 00.35-3 00.07+ 00.03+ 6 Bjørn Juvik 54.54-6 55.31-6 Strandvik IL 00.55-4 00.37-7 00.02- 00.05+ 7 Helge Haugen 58.43-7 59.34-7 IL Gular 00.58-7 00.51-11 00.01+ 00.19+ 8 Nicolas Almeland 59.21-8 59.57-8 Fana IL 01.02-8 00.36-5 00.05+ 00.04+ 9 Håkon Woldsdal 65.15-9 65.54-9 IL Gneist 01.13-11 00.39-8 00.16+ 00.07+ 10 Tore Reikvam 71.32-10 72.18-10 Førde IL 00.54-3 00.46-9 00.03- 00.14+ 11 Snorre N. Eikeland 71.33-11 72.22-11 Haugesund IL 01.06-10 00.49-10 00.09+ 00.17+ STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Jan Inge Dale 06.42-14 11.03-15 14.00-14 15.33-14 TIF Viking 06.42-14 04.21-14 02.57-2 01.33-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Sveinung Rykkje 03.35-9 06.33-4 09.59-3 11.50-2 IL Solid 03.35-9 02.58-1 03.26-10 01.51-8 03.07- 01.23- 00.29+ 00.18+ 3 Trond Døskeland 03.36-10 06.52-6 10.14-5 12.20-5 Fana IL 03.36-10 03.16-5 03.22-8 02.06-13 03.06- 01.05- 00.25+ 00.33+ 4 Vemund Hansen 02.30-1 06.30-3 11.19-7 12.56-7 Voss IL 02.30-1 04.00-11 04.49-13 01.37-3 04.12- 00.21- 01.52+ 00.04+ 5 Karl Helge Albretsen 03.56-11 07.46-11 10.50-6 12.30-6 Sogndal IL 03.56-11 03.50-9 03.04-3 01.40-4 02.46- 00.31- 00.07+ 00.07+ 6 Ian Ringheim 02.43-3 06.38-5 09.53-2 11.58-3 OK Horten 02.43-3 03.55-10 03.15-7 02.05-12 03.59- 00.26- 00.18+ 00.32+ 7 Truls Corneliussen 04.34-13 08.39-13 11.52-11 13.44-10 IL Kvernbit 04.34-13 04.05-12 03.13-6 01.52-9 02.08- 00.16- 00.16+ 00.19+ 8 Øystein Bøe 03.02-4 06.16-2 11.45-9 13.25-9 Fana IL 03.02-4 03.14-4 05.29-16 01.40-4 03.40- 01.07- 02.32+ 00.07+ 9 Svein Erik Losnegård 03.56-11 07.36-9 11.36-8 13.21-8 Haugesund IL 03.56-11 03.40-8 04.00-11 01.45-6 02.46- 00.41- 01.03+ 00.12+ 10 Ørjan Valestrand 02.35-2 06.13-1 09.17-1 11.02-1 Risnes IL 02.35-2 03.38-7 03.04-3 01.45-6 04.07- 00.43- 00.07+ 00.12+ 11 Jørn Woldsdal 03.21-7 07.43-10 11.49-10 14.22-12 IL Gneist 03.21-7 04.22-15 04.06-12 02.33-15 03.21- 00.01+ 01.09+ 01.00+ 12 Helge Erdal 03.25-8 06.58-7 10.06-4 12.17-4 Samnanger IL 03.25-8 03.33-6 03.08-5 02.11-14 03.17- 00.48- 00.11+ 00.38+ 13 Atle Austrheim 07.00-15 09.59-14 12.47-13 14.13-11 Eikanger IL 07.00-15 02.59-2 02.48-1 01.26-1 00.18+ 01.22- 00.09- 00.07- STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
14 Anders Eidsnes 11.42-17 14.52-16 18.16-16 20.13-16 NOVIT 11.42-17 03.10-3 03.24-9 01.57-11 05.00+ 01.11- 00.27+ 00.24+ 15 Rune Vassenden 03.20-6 07.28-8 12.32-12 15.24-13 Halsnøy OL 03.20-6 04.08-13 05.04-14 02.52-16 03.22- 00.13- 02.07+ 01.19+ 16 Lars S. Skeide 03.18-5 07.51-12 15.49-15 17.42-15 Fana IL 03.18-5 04.33-16 07.58-17 01.53-10 03.24- 00.12+ 05.01+ 00.20+ 17 Thor Inge Tollehaug 10.10-16 15.01-17 20.10-17 23.36-17 Nordstrand IF 10.10-16 04.51-17 05.09-15 03.26-17 03.28+ 00.30+ 02.12+ 01.53+ STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Jan Inge Dale 17.57-13 27.23-9 30.56-7 34.57-3 TIF Viking 02.24-5 09.26-2 03.33-1 04.01-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Sveinung Rykkje 14.00-2 23.04-1 27.31-1 32.41-1 IL Solid 02.10-2 09.04-1 04.27-12 05.10-13 00.14- 00.22- 00.54+ 01.09+ 3 Trond Døskeland 15.06-5 25.56-3 30.14-3 35.03-4 Fana IL 02.46-13 10.50-5 04.18-9 04.49-8 00.22+ 01.24+ 00.45+ 00.48+ 4 Vemund Hansen 15.24-6 25.44-2 30.07-2 34.47-2 Voss IL 02.28-7 10.20-3 04.23-10 04.40-4 00.04+ 00.54+ 00.50+ 00.39+ 5 Karl Helge Albretsen 14.47-4 27.01-7 30.43-5 35.42-6 Sogndal IL 02.17-4 12.14-11 03.42-2 04.59-10 00.07- 02.48+ 00.09+ 00.58+ 6 Ian Ringheim 14.41-3 26.28-4 30.44-6 35.53-7 OK Horten 02.43-12 11.47-9 04.16-8 05.09-12 00.19+ 02.21+ 00.43+ 01.08+ 7 Truls Corneliussen 16.12-10 27.08-8 31.00-8 35.58-8 IL Kvernbit 02.28-7 10.56-6 03.52-5 04.58-9 00.04+ 01.30+ 00.19+ 00.57+ 8 Øystein Bøe 15.49-8 26.35-5 30.28-4 35.03-4 Fana IL 02.24-5 10.46-4 03.53-6 04.35-3 00.00 01.20+ 00.20+ 00.34+ 9 Svein Erik Losnegård 15.51-9 28.21-10 32.04-9 36.50-9 Haugesund IL 02.30-9 12.30-12 03.43-3 04.46-5 00.06+ 03.04+ 00.10+ 00.45+ 10 Ørjan Valestrand 13.41-1 28.41-11 33.20-11 38.21-12 Risnes IL 02.39-11 15.00-14 04.39-14 05.01-11 00.15+ 05.34+ 01.06+ 01.00+ 11 Jørn Woldsdal 16.53-12 28.55-12 33.20-11 37.50-11 IL Gneist 02.31-10 12.02-10 04.25-11 04.30-2 00.07+ 02.36+ 00.52+ 00.29+ 12 Helge Erdal 15.37-7 26.40-6 32.36-10 37.24-10 Samnanger IL 03.20-16 11.03-7 05.56-15 04.48-6 00.56+ 01.37+ 02.23+ 00.47+ 13 Atle Austrheim 16.26-11 35.48-15 39.42-15 45.31-15 Eikanger IL 02.13-3 19.22-17 03.54-7 05.49-16 00.11- 09.56+ 00.21+ 01.48+ STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
14 Anders Eidsnes 22.15-16 33.50-14 37.36-13 42.24-13 NOVIT 02.02-1 11.35-8 03.46-4 04.48-6 00.22- 02.09+ 00.13+ 00.47+ 15 Rune Vassenden 18.32-14 32.32-13 39.22-14 44.54-14 Halsnøy OL 03.08-15 14.00-13 06.50-16 05.32-15 00.44+ 04.34+ 03.17+ 01.31+ 16 Lars S. Skeide 20.39-15 36.20-16 40.54-16 46.06-16 Fana IL 02.57-14 15.41-15 04.34-13 05.12-14 00.33+ 06.15+ 01.01+ 01.11+ 17 Thor Inge Tollehaug 27.08-17 43.34-17 50.37-17 56.50-17 Nordstrand IF 03.32-17 16.26-16 07.03-17 06.13-17 01.08+ 07.00+ 03.30+ 02.12+ STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
1 Jan Inge Dale 41.44-2 44.39-2 48.42-1 50.14-1 TIF Viking 06.47-2 02.55-3 04.03-1 01.32-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Sveinung Rykkje 38.58-1 42.36-1 48.53-2 50.35-2 IL Solid 06.17-1 03.38-6 06.17-12 01.42-3 00.30- 00.43+ 02.14+ 00.10+ 3 Trond Døskeland 43.58-6 47.04-4 51.32-4 53.12-3 Fana IL 08.55-10 03.06-4 04.28-3 01.40-2 02.08+ 00.11+ 00.25+ 00.08+ 4 Vemund Hansen 42.31-3 45.10-3 51.26-3 54.17-4 Voss IL 07.44-7 02.39-1 06.16-11 02.51-11 00.57+ 00.16- 02.13+ 01.19+ 5 Karl Helge Albretsen 42.55-5 48.13-5 52.44-5 54.40-5 Sogndal IL 07.13-3 05.18-13 04.31-4 01.56-4 00.26+ 02.23+ 00.28+ 00.24+ 6 Ian Ringheim 45.36-10 49.16-7 54.52-7 56.49-7 OK Horten 09.43-13 03.40-7 05.36-8 01.57-5 02.56+ 00.45+ 01.33+ 00.25+ 7 Truls Corneliussen 44.34-7 49.29-9 54.25-6 56.47-6 IL Kvernbit 08.36-9 04.55-12 04.56-5 02.22-6 01.49+ 02.00+ 00.53+ 00.50+ 8 Øystein Bøe 42.46-4 50.17-11 55.18-10 57.51-9 Fana IL 07.43-6 07.31-16 05.01-6 02.33-9 00.56+ 04.36+ 00.58+ 01.01+ 9 Svein Erik Losnegård 45.51-11 50.10-10 55.17-9 57.49-8 Haugesund IL 09.01-11 04.19-11 05.07-7 02.32-8 02.14+ 01.24+ 01.04+ 01.00+ 10 Ørjan Valestrand 47.41-12 50.47-12 57.38-12 60.06-10 Risnes IL 09.20-12 03.06-4 06.51-14 02.28-7 02.33+ 00.11+ 02.48+ 00.56+ 11 Jørn Woldsdal 45.29-8 48.13-5 54.53-8 61.28-12 IL Gneist 07.39-5 02.44-2 06.40-13 06.35-17 00.52+ 00.11- 02.37+ 05.03+ 12 Helge Erdal 45.29-8 49.28-8 56.51-11 61.21-11 Samnanger IL 08.05-8 03.59-8 07.23-16 04.30-16 01.18+ 01.04+ 03.20+ 02.58+ 13 Atle Austrheim 53.02-14 57.09-14 61.25-13 64.14-13 Eikanger IL 07.31-4 04.07-9 04.16-2 02.49-10 00.44+ 01.12+ 00.13+ 01.17+ STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
14 Anders Eidsnes 52.24-13 56.38-13 62.25-14 66.37-14 NOVIT 10.00-14 04.14-10 05.47-10 04.12-15 03.13+ 01.19+ 01.44+ 02.40+ 15 Rune Vassenden 54.59-15 64.00-16 69.41-15 73.30-15 Halsnøy OL 10.05-15 09.01-17 05.41-9 03.49-14 03.18+ 06.06+ 01.38+ 02.17+ 16 Lars S. Skeide 56.36-16 62.41-15 72.16-16 75.15-16 Fana IL 10.30-16 06.05-14 09.35-17 02.59-12 03.43+ 03.10+ 05.32+ 01.27+ 17 Thor Inge Tollehaug 68.20-17 74.33-17 81.31-17 84.54-17 Nordstrand IF 11.30-17 06.13-15 06.58-15 03.23-13 04.43+ 03.18+ 02.55+ 01.51+ STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 13.post Mål
1 Jan Inge Dale 51.12-1 51.55-1 TIF Viking 00.58-3 00.43-8 00.00 00.00 2 Sveinung Rykkje 51.29-2 52.06-2 IL Solid 00.54-1 00.37-1 00.04- 00.06- 3 Trond Døskeland 54.18-3 54.59-3 Fana IL 01.06-7 00.41-4 00.08+ 00.02- 4 Vemund Hansen 55.15-4 55.53-4 Voss IL 00.58-3 00.38-2 00.00 00.05- 5 Karl Helge Albretsen 55.51-5 56.32-5 Sogndal IL 01.11-13 00.41-4 00.13+ 00.02- 6 Ian Ringheim 57.53-6 58.38-6 OK Horten 01.04-6 00.45-9 00.06+ 00.02+ 7 Truls Corneliussen 57.53-6 58.52-7 IL Kvernbit 01.06-7 00.59-15 00.08+ 00.16+ 8 Øystein Bøe 58.52-9 59.39-8 Fana IL 01.01-5 00.47-10 00.03+ 00.04+ 9 Svein Erik Losnegård 58.43-8 59.44-9 Haugesund IL 00.54-1 01.01-17 00.04- 00.18+ 10 Ørjan Valestrand 61.13-10 62.10-10 Risnes IL 01.07-12 00.57-14 00.09+ 00.14+ 11 Jørn Woldsdal 62.34-12 63.15-11 IL Gneist 01.06-7 00.41-4 00.08+ 00.02- 12 Helge Erdal 62.33-11 63.32-12 Samnanger IL 01.12-14 00.59-15 00.14+ 00.16+ 13 Atle Austrheim 65.20-13 66.02-13 Eikanger IL 01.06-7 00.42-7 00.08+ 00.01- STREKKTIDER H19K
Pl. N a v n 13.post Mål
14 Anders Eidsnes 67.43-14 68.22-14 NOVIT 01.06-7 00.39-3 00.08+ 00.04- 15 Rune Vassenden 74.56-15 75.43-15 Halsnøy OL 01.26-17 00.47-10 00.28+ 00.04+ 16 Lars S. Skeide 76.32-16 77.21-16 Fana IL 01.17-15 00.49-12 00.19+ 00.06+ 17 Thor Inge Tollehaug 86.11-17 87.03-17 Nordstrand IF 01.17-15 00.52-13 00.19+ 00.09+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Ingar Hals 02.14-2 05.10-1 07.58-1 09.29-1 Sogndal IL 02.14-2 02.56-1 02.48-2 01.31-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Memund Daltveit 02.09-1 05.13-2 08.04-2 09.47-2 Fana IL 02.09-1 03.04-3 02.51-4 01.43-4 00.05- 00.08+ 00.03+ 00.12+ 3 Jan Steineger 04.56-11 08.09-10 10.58-8 12.39-6 Fana IL 04.56-11 03.13-5 02.49-3 01.41-3 02.42+ 00.17+ 00.01+ 00.10+ 4 Svein Wigemyr 05.52-12 08.52-12 11.36-9 13.04-9 Oddersjaa SSK 05.52-12 03.00-2 02.44-1 01.28-1 03.38+ 00.04+ 00.04- 00.03- 5 Martin Granly 03.01-7 06.20-4 09.28-4 11.21-3 Lillomarka OL 03.01-7 03.19-7 03.08-6 01.53-6 00.47+ 00.23+ 00.20+ 00.22+ 6 Stein Jarle Helgeland 02.44-3 06.22-6 09.46-5 11.49-5 Haugesund IL 02.44-3 03.38-10 03.24-8 02.03-8 00.30+ 00.42+ 00.36+ 00.32+ 7 Ernst Fristad Nilsen 02.47-5 06.21-5 09.53-6 11.44-4 Torridal IL 02.47-5 03.34-9 03.32-9 01.51-5 00.33+ 00.38+ 00.44+ 00.20+ 8 Magnar Often 08.15-14 11.27-13 15.00-13 17.10-13 Tynset IL 08.15-14 03.12-4 03.33-10 02.10-10 06.01+ 00.16+ 00.45+ 00.39+ 9 Magne Birkenes 02.51-6 06.30-7 10.40-7 12.42-7 Øvrebø/Vindbjart 02.51-6 03.39-11 04.10-12 02.02-7 00.37+ 00.43+ 01.22+ 00.31+ 10 Leif Hovden 02.45-4 06.09-3 09.23-3 12.47-8 Halsnøy OL 02.45-4 03.24-8 03.14-7 03.24-16 00.31+ 00.28+ 00.26+ 01.53+ 11 Torgeir Strand 03.48-10 08.27-11 12.59-12 16.18-12 Fana IL 03.48-10 04.39-14 04.32-13 03.19-15 01.34+ 01.43+ 01.44+ 01.48+ 12 Eivind Tokheim 10.00-15 13.51-15 17.53-15 20.22-15 Odda IL 10.00-15 03.51-12 04.02-11 02.29-12 07.46+ 00.55+ 01.14+ 00.58+ 13 John Terje Ruenes 03.17-8 08.01-9 12.54-11 16.08-11 Øvrebø/Vindbjart 03.17-8 04.44-15 04.53-16 03.14-14 01.03+ 01.48+ 02.05+ 01.43+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
14 Jarle Botnen 24.29-16 27.45-16 30.41-16 33.03-16 Bø OL 24.29-16 03.16-6 02.56-5 02.22-11 22.15+ 00.20+ 00.08+ 00.51+ 15 Gunnar Bråten 06.02-13 11.58-14 16.41-14 19.22-14 Voss IL 06.02-13 05.56-16 04.43-14 02.41-13 03.48+ 03.00+ 01.55+ 01.10+ 16 Andrei Tikhonov 03.33-9 07.27-8 12.19-10 14.28-10 Defsport, St. Petersburg 03.33-9 03.54-13 04.52-15 02.09-9 01.19+ 00.58+ 02.04+ 00.38+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Ingar Hals 11.49-1 21.11-1 24.37-2 28.45-2 Sogndal IL 02.20-5 09.22-2 03.26-3 04.08-4 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Memund Daltveit 11.59-2 21.17-2 24.27-1 28.26-1 Fana IL 02.12-1 09.18-1 03.10-1 03.59-2 00.08- 00.04- 00.16- 00.09- 3 Jan Steineger 14.53-6 24.27-4 27.45-3 31.44-3 Fana IL 02.14-3 09.34-4 03.18-2 03.59-2 00.06- 00.12+ 00.08- 00.09- 4 Svein Wigemyr 15.17-8 24.41-5 29.07-6 33.00-5 Oddersjaa SSK 02.13-2 09.24-3 04.26-11 03.53-1 00.07- 00.02+ 01.00+ 00.15- 5 Martin Granly 13.53-3 24.20-3 28.39-5 32.49-4 Lillomarka OL 02.32-8 10.27-5 04.19-10 04.10-5 00.12+ 01.05+ 00.53+ 00.02+ 6 Stein Jarle Helgeland 14.27-5 25.51-7 29.39-7 35.21-6 Haugesund IL 02.38-9 11.24-8 03.48-7 05.42-12 00.18+ 02.02+ 00.22+ 01.34+ 7 Ernst Fristad Nilsen 14.07-4 24.56-6 28.35-4 36.41-7 Torridal IL 02.23-6 10.49-7 03.39-4 08.06-16 00.03+ 01.27+ 00.13+ 03.58+ 8 Magnar Often 19.49-12 30.29-10 34.39-10 38.52-10 Tynset IL 02.39-10 10.40-6 04.10-9 04.13-6 00.19+ 01.18+ 00.44+ 00.05+ 9 Magne Birkenes 15.08-7 27.20-9 31.04-8 38.04-9 Øvrebø/Vindbjart 02.26-7 12.12-11 03.44-6 07.00-15 00.06+ 02.50+ 00.18+ 02.52+ 10 Leif Hovden 15.34-9 27.08-8 32.32-9 37.14-8 Halsnøy OL 02.47-11 11.34-9 05.24-14 04.42-7 00.27+ 02.12+ 01.58+ 00.34+ 11 Torgeir Strand 19.49-12 34.17-12 39.40-12 45.26-12 Fana IL 03.31-14 14.28-14 05.23-13 05.46-13 01.11+ 05.06+ 01.57+ 01.38+ 12 Eivind Tokheim 23.56-15 35.45-13 39.38-11 44.21-11 Odda IL 03.34-15 11.49-10 03.53-8 04.43-8 01.14+ 02.27+ 00.27+ 00.35+ 13 John Terje Ruenes 19.03-11 34.01-11 40.20-13 46.07-13 Øvrebø/Vindbjart 02.55-13 14.58-15 06.19-16 05.47-14 00.35+ 05.36+ 02.53+ 01.39+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
14 Jarle Botnen 35.20-16 48.15-16 51.56-16 56.41-16 Bø OL 02.17-4 12.55-12 03.41-5 04.45-9 00.03- 03.33+ 00.15+ 00.37+ 15 Gunnar Bråten 23.02-14 37.20-15 41.51-14 47.26-14 Voss IL 03.40-16 14.18-13 04.31-12 05.35-11 01.20+ 04.56+ 01.05+ 01.27+ 16 Andrei Tikhonov 17.19-10 36.59-14 42.40-15 47.36-15 Defsport, St. Petersburg 02.51-12 19.40-16 05.41-15 04.56-10 00.31+ 10.18+ 02.15+ 00.48+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
1 Ingar Hals 35.26-1 39.02-1 44.56-1 46.28-1 Sogndal IL 06.41-1 03.36-5 05.54-10 01.32-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Memund Daltveit 35.35-2 39.20-2 45.00-2 46.56-2 Fana IL 07.09-3 03.45-6 05.40-8 01.56-6 00.28+ 00.09+ 00.14- 00.24+ 3 Jan Steineger 38.36-3 41.33-3 45.36-3 47.06-3 Fana IL 06.52-2 02.57-2 04.03-2 01.30-1 00.11+ 00.39- 01.51- 00.02- 4 Svein Wigemyr 40.11-4 43.01-4 48.23-4 50.14-4 Oddersjaa SSK 07.11-4 02.50-1 05.22-6 01.51-3 00.30+ 00.46- 00.32- 00.19+ 5 Martin Granly 40.12-5 43.36-5 48.33-5 51.01-5 Lillomarka OL 07.23-5 03.24-4 04.57-5 02.28-7 00.42+ 00.12- 00.57- 00.56+ 6 Stein Jarle Helgeland 42.58-6 46.59-6 51.28-6 54.09-6 Haugesund IL 07.37-7 04.01-8 04.29-3 02.41-9 00.56+ 00.25+ 01.25- 01.09+ 7 Ernst Fristad Nilsen 44.13-7 48.04-7 53.29-7 55.22-7 Torridal IL 07.32-6 03.51-7 05.25-7 01.53-4 00.51+ 00.15+ 00.29- 00.21+ 8 Magnar Often 46.35-10 51.30-10 56.09-9 58.02-8 Tynset IL 07.43-8 04.55-12 04.39-4 01.53-4 01.02+ 01.19+ 01.15- 00.21+ 9 Magne Birkenes 45.48-8 49.49-9 57.54-10 60.46-9 Øvrebø/Vindbjart 07.44-9 04.01-8 08.05-14 02.52-10 01.03+ 00.25+ 02.11+ 01.20+ 10 Leif Hovden 46.33-9 49.40-8 53.35-8 61.28-10 Halsnøy OL 09.19-12 03.07-3 03.55-1 07.53-16 02.38+ 00.29- 01.59- 06.21+ 11 Torgeir Strand 55.29-12 60.46-12 68.14-11 71.21-11 Fana IL 10.03-13 05.17-13 07.28-12 03.07-12 03.22+ 01.41+ 01.34+ 01.35+ 12 Eivind Tokheim 52.23-11 56.53-11 69.58-12 72.31-12 Odda IL 08.02-10 04.30-10 13.05-16 02.33-8 01.21+ 00.54+ 07.11+ 01.01+ 13 John Terje Ruenes 58.38-13 64.49-13 72.41-13 78.06-13 Øvrebø/Vindbjart 12.31-14 06.11-15 07.52-13 05.25-14 05.50+ 02.35+ 01.58+ 03.53+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
14 Jarle Botnen 65.37-15 70.13-15 76.05-14 80.31-14 Bø OL 08.56-11 04.36-11 05.52-9 04.26-13 02.15+ 01.00+ 00.02- 02.54+ 15 Gunnar Bråten 63.41-14 69.43-14 78.35-15 81.32-15 Voss IL 16.15-15 06.02-14 08.52-15 02.57-11 09.34+ 02.26+ 02.58+ 01.25+ 16 Andrei Tikhonov 67.32-16 77.02-16 83.48-16 90.24-16 Defsport, St. Petersburg 19.56-16 09.30-16 06.46-11 06.36-15 13.15+ 05.54+ 00.52+ 05.04+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 13.post Mål
1 Ingar Hals 47.28-1 48.13-1 Sogndal IL 01.00-5 00.45-8 00.00 00.00 2 Memund Daltveit 47.47-2 48.20-2 Fana IL 00.51-1 00.33-1 00.09- 00.12- 3 Jan Steineger 47.58-3 48.37-3 Fana IL 00.52-2 00.39-3 00.08- 00.06- 4 Svein Wigemyr 51.06-4 51.47-4 Oddersjaa SSK 00.52-2 00.41-5 00.08- 00.04- 5 Martin Granly 52.43-5 53.30-5 Lillomarka OL 01.42-16 00.47-9 00.42+ 00.02+ 6 Stein Jarle Helgeland 55.19-6 56.13-6 Haugesund IL 01.10-10 00.54-14 00.10+ 00.09+ 7 Ernst Fristad Nilsen 56.19-7 56.57-7 Torridal IL 00.57-4 00.38-2 00.03- 00.07- 8 Magnar Often 59.04-8 59.47-8 Tynset IL 01.02-7 00.43-7 00.02+ 00.02- 9 Magne Birkenes 62.01-9 62.43-9 Øvrebø/Vindbjart 01.15-11 00.42-6 00.15+ 00.03- 10 Leif Hovden 62.28-10 63.08-10 Halsnøy OL 01.00-5 00.40-4 00.00 00.05- 11 Torgeir Strand 72.44-11 73.37-11 Fana IL 01.23-14 00.53-13 00.23+ 00.08+ 12 Eivind Tokheim 73.47-12 74.42-12 Odda IL 01.16-12 00.55-15 00.16+ 00.10+ 13 John Terje Ruenes 79.28-13 80.18-13 Øvrebø/Vindbjart 01.22-13 00.50-12 00.22+ 00.05+ STREKKTIDER H40
Pl. N a v n 13.post Mål
14 Jarle Botnen 81.36-14 82.25-14 Bø OL 01.05-9 00.49-11 00.05+ 00.04+ 15 Gunnar Bråten 82.58-15 83.56-15 Voss IL 01.26-15 00.58-16 00.26+ 00.13+ 16 Andrei Tikhonov 91.27-16 92.15-16 Defsport, St. Petersburg 01.03-8 00.48-10 00.03+ 00.03+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Steinar Taule 02.52-5 06.11-2 09.01-1 10.42-1 Samnanger IL 02.52-5 03.19-3 02.50-1 01.41-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Norvald Ospehaug 02.31-1 05.43-1 09.01-1 11.11-2 Tambarskjelvar IL 02.31-1 03.12-2 03.18-5 02.10-8 00.21- 00.07- 00.28+ 00.29+ 3 Magnar Sætre 02.43-2 06.16-3 09.19-3 11.14-3 Haugesund IL 02.43-2 03.33-4 03.03-3 01.55-4 00.09- 00.14+ 00.13+ 00.14+ 4 Eystein Weltzien 02.47-3 06.28-4 09.42-4 11.33-4 Konnerud IL 02.47-3 03.41-6 03.14-4 01.51-3 00.05- 00.22+ 00.24+ 00.10+ 5 Arne Strandberg 04.27-12 08.04-9 13.55-11 15.45-10 Øvrebø/Vindbjart 04.27-12 03.37-5 05.51-12 01.50-2 01.35+ 00.18+ 03.01+ 00.09+ 6 Wigard Nilsen 03.09-7 07.04-7 10.56-6 13.13-6 Haugesund IL 03.09-7 03.55-8 03.52-7 02.17-10 00.17+ 00.36+ 01.02+ 00.36+ 7 Atle Støyva 06.38-14 09.33-13 12.35-8 14.42-7 Breimsbygda IL 06.38-14 02.55-1 03.02-2 02.07-6 03.46+ 00.24- 00.12+ 00.26+ 8 Egil Fugleberg 02.54-6 06.38-5 13.05-9 15.17-9 Suldal OL 02.54-6 03.44-7 06.27-14 02.12-9 00.02+ 00.25+ 03.37+ 00.31+ 9 Malvin Hårklau 07.14-15 12.50-15 17.54-15 20.00-15 Voss IL 07.14-15 05.36-15 05.04-11 02.06-5 04.22+ 02.17+ 02.14+ 00.25+ 10 Kjell Olav Reikvam 05.43-13 10.27-14 14.57-13 17.48-13 Førde IL 05.43-13 04.44-14 04.30-9 02.51-13 02.51+ 01.25+ 01.40+ 01.10+ 11 Morten Johannessen 02.50-4 06.46-6 10.32-5 12.39-5 Røyken OL 02.50-4 03.56-9 03.46-6 02.07-6 00.02- 00.37+ 00.56+ 00.26+ 12 Anders Bjørkaas 03.13-8 07.50-8 14.15-12 17.03-12 Askøy OL 03.13-8 04.37-11 06.25-13 02.48-12 00.21+ 01.18+ 03.35+ 01.07+ 13 Hans Tore Snilstveit 03.26-9 08.07-10 12.25-7 14.49-8 Strandvik IL 03.26-9 04.41-13 04.18-8 02.24-11 00.34+ 01.22+ 01.28+ 00.43+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
14 Geir Rognsvåg 03.28-10 08.08-11 15.16-14 18.10-14 Fana IL 03.28-10 04.40-12 07.08-15 02.54-15 00.36+ 01.21+ 04.18+ 01.13+ 15 Sverre Aasen 09.35-16 13.50-16 30.14-16 33.54-16 Sogndal IL 09.35-16 04.15-10 16.24-16 03.40-16 06.43+ 00.56+ 13.34+ 01.59+ 16 Roald Omdal 03.33-11 09.20-12 13.51-10 16.44-11 Øvrebø/Vindbjart 03.33-11 05.47-16 04.31-10 02.53-14 00.41+ 02.28+ 01.41+ 01.12+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Steinar Taule 12.59-1 22.24-1 25.49-1 30.00-1 Samnanger IL 02.17-1 09.25-1 03.25-1 04.11-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Norvald Ospehaug 13.32-2 24.58-2 29.49-2 34.15-2 Tambarskjelvar IL 02.21-3 11.26-5 04.51-8 04.26-2 00.04+ 02.01+ 01.26+ 00.15+ 3 Magnar Sætre 14.04-3 26.37-4 31.17-4 36.42-4 Haugesund IL 02.50-10 12.33-8 04.40-6 05.25-9 00.33+ 03.08+ 01.15+ 01.14+ 4 Eystein Weltzien 14.20-4 25.36-3 30.06-3 34.52-3 Konnerud IL 02.47-8 11.16-3 04.30-4 04.46-6 00.30+ 01.51+ 01.05+ 00.35+ 5 Arne Strandberg 18.09-10 29.34-7 34.07-7 39.05-7 Øvrebø/Vindbjart 02.24-4 11.25-4 04.33-5 04.58-7 00.07+ 02.00+ 01.08+ 00.47+ 6 Wigard Nilsen 15.49-6 28.22-6 33.20-6 38.35-6 Haugesund IL 02.36-7 12.33-8 04.58-9 05.15-8 00.19+ 03.08+ 01.33+ 01.04+ 7 Atle Støyva 18.00-8 30.43-8 35.44-8 44.58-10 Breimsbygda IL 03.18-13 12.43-10 05.01-10 09.14-16 01.01+ 03.18+ 01.36+ 05.03+ 8 Egil Fugleberg 18.05-9 32.25-9 37.50-10 42.33-9 Suldal OL 02.48-9 14.20-11 05.25-12 04.43-5 00.31+ 04.55+ 02.00+ 00.32+ 9 Malvin Hårklau 22.33-15 32.46-10 37.14-9 41.41-8 Voss IL 02.33-5 10.13-2 04.28-3 04.27-3 00.16+ 00.48+ 01.03+ 00.16+ 10 Kjell Olav Reikvam 20.38-11 36.02-11 41.10-11 46.54-11 Førde IL 02.50-10 15.24-13 05.08-11 05.44-10 00.33+ 05.59+ 01.43+ 01.33+ 11 Morten Johannessen 15.12-5 26.50-5 32.34-5 37.14-5 Røyken OL 02.33-5 11.38-6 05.44-14 04.40-4 00.16+ 02.13+ 02.19+ 00.29+ 12 Anders Bjørkaas 21.02-13 38.21-14 44.22-14 51.09-14 Askøy OL 03.59-16 17.19-15 06.01-16 06.47-14 01.42+ 07.54+ 02.36+ 02.36+ 13 Hans Tore Snilstveit 17.45-7 44.39-15 49.27-15 55.13-15 Strandvik IL 02.56-12 26.54-16 04.48-7 05.46-11 00.39+ 17.29+ 01.23+ 01.35+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
14 Geir Rognsvåg 21.50-14 36.46-13 42.28-13 49.16-13 Fana IL 03.40-14 14.56-12 05.42-13 06.48-15 01.23+ 05.31+ 02.17+ 02.37+ 15 Sverre Aasen 36.14-16 48.03-16 52.22-16 58.22-16 Sogndal IL 02.20-2 11.49-7 04.19-2 06.00-12 00.03+ 02.24+ 00.54+ 01.49+ 16 Roald Omdal 20.39-12 36.12-12 42.05-12 48.46-12 Øvrebø/Vindbjart 03.55-15 15.33-14 05.53-15 06.41-13 01.38+ 06.08+ 02.28+ 02.30+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
1 Steinar Taule 36.48-1 39.43-1 43.45-1 45.15-1 Samnanger IL 06.48-1 02.55-1 04.02-1 01.30-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Norvald Ospehaug 41.20-2 44.43-2 50.35-2 52.47-2 Tambarskjelvar IL 07.05-2 03.23-3 05.52-7 02.12-4 00.17+ 00.28+ 01.50+ 00.42+ 3 Magnar Sætre 44.36-4 48.16-4 52.54-3 55.09-3 Haugesund IL 07.54-3 03.40-4 04.38-2 02.15-6 01.06+ 00.45+ 00.36+ 00.45+ 4 Eystein Weltzien 43.57-3 47.08-3 55.59-4 58.28-4 Konnerud IL 09.05-7 03.11-2 08.51-15 02.29-8 02.17+ 00.16+ 04.49+ 00.59+ 5 Arne Strandberg 47.51-5 52.28-5 57.12-5 58.55-5 Øvrebø/Vindbjart 08.46-6 04.37-7 04.44-3 01.43-2 01.58+ 01.42+ 00.42+ 00.13+ 6 Wigard Nilsen 48.25-6 53.27-6 58.38-6 61.16-6 Haugesund IL 09.50-10 05.02-10 05.11-4 02.38-9 03.02+ 02.07+ 01.09+ 01.08+ 7 Atle Støyva 54.06-9 58.13-8 64.08-8 66.11-7 Breimsbygda IL 09.08-8 04.07-5 05.55-8 02.03-3 02.20+ 01.12+ 01.53+ 00.33+ 8 Egil Fugleberg 51.11-7 56.59-7 63.35-7 66.23-8 Suldal OL 08.38-5 05.48-14 06.36-11 02.48-10 01.50+ 02.53+ 02.34+ 01.18+ 9 Malvin Hårklau 53.53-8 59.00-9 64.48-9 67.43-9 Voss IL 12.12-14 05.07-11 05.48-6 02.55-11 05.24+ 02.12+ 01.46+ 01.25+ 10 Kjell Olav Reikvam 57.24-11 62.59-11 68.10-10 70.24-10 Førde IL 10.30-11 05.35-12 05.11-4 02.14-5 03.42+ 02.40+ 01.09+ 00.44+ 11 Morten Johannessen 54.35-10 60.10-10 68.40-11 71.44-11 Røyken OL 17.21-16 05.35-12 08.30-13 03.04-13 10.33+ 02.40+ 04.28+ 01.34+ 12 Anders Bjørkaas 62.16-13 67.10-12 73.20-12 75.37-12 Askøy OL 11.07-13 04.54-9 06.10-10 02.17-7 04.19+ 01.59+ 02.08+ 00.47+ 13 Hans Tore Snilstveit 65.01-15 69.44-14 77.16-14 80.14-14 Strandvik IL 09.48-9 04.43-8 07.32-12 02.58-12 03.00+ 01.48+ 03.30+ 01.28+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post 12.post
14 Geir Rognsvåg 59.59-12 67.58-13 76.46-13 79.56-13 Fana IL 10.43-12 07.59-15 08.48-14 03.10-14 03.55+ 05.04+ 04.46+ 01.40+ 15 Sverre Aasen 66.48-16 71.23-16 77.32-15 81.26-15 Sogndal IL 08.26-4 04.35-6 06.09-9 03.54-15 01.38+ 01.40+ 02.07+ 02.24+ 16 Roald Omdal 62.25-14 70.28-15 80.15-16 84.19-16 Øvrebø/Vindbjart 13.39-15 08.03-16 09.47-16 04.04-16 06.51+ 05.08+ 05.45+ 02.34+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 13.post Mål
1 Steinar Taule 46.18-1 47.07-1 Samnanger IL 01.03-3 00.49-9 00.00 00.00 2 Norvald Ospehaug 53.52-2 54.34-2 Tambarskjelvar IL 01.05-7 00.42-4 00.02+ 00.07- 3 Magnar Sætre 56.12-3 56.51-3 Haugesund IL 01.03-3 00.39-1 00.00 00.10- 4 Eystein Weltzien 59.28-4 60.16-4 Konnerud IL 01.00-1 00.48-8 00.03- 00.01- 5 Arne Strandberg 59.57-5 60.37-5 Øvrebø/Vindbjart 01.02-2 00.40-3 00.01- 00.09- 6 Wigard Nilsen 62.20-6 62.59-6 Haugesund IL 01.04-5 00.39-1 00.01+ 00.10- 7 Atle Støyva 67.23-7 68.09-7 Breimsbygda IL 01.12-10 00.46-6 00.09+ 00.03- 8 Egil Fugleberg 67.40-8 68.24-8 Suldal OL 01.17-12 00.44-5 00.14+ 00.05- 9 Malvin Hårklau 68.47-9 69.33-9 Voss IL 01.04-5 00.46-6 00.01+ 00.03- 10 Kjell Olav Reikvam 71.35-10 72.25-10 Førde IL 01.11-9 00.50-10 00.08+ 00.01+ 11 Morten Johannessen 73.14-11 74.12-11 Røyken OL 01.30-13 00.58-14 00.27+ 00.09+ 12 Anders Bjørkaas 77.35-12 78.30-12 Askøy OL 01.58-16 00.55-13 00.55+ 00.06+ 13 Hans Tore Snilstveit 81.29-13 82.22-13 Strandvik IL 01.15-11 00.53-12 00.12+ 00.04+ STREKKTIDER H45
Pl. N a v n 13.post Mål
14 Geir Rognsvåg 81.46-14 82.49-14 Fana IL 01.50-14 01.03-15 00.47+ 00.14+ 15 Sverre Aasen 82.32-15 83.23-15 Sogndal IL 01.06-8 00.51-11 00.03+ 00.02+ 16 Roald Omdal 86.11-16 87.31-16 Øvrebø/Vindbjart 01.52-15 01.20-16 00.49+ 00.31+ STREKKTIDER D17-18
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Annemarie Bargård Madsen 06.30-7 10.44-4 13.40-3 16.13-3 Fana IL 06.30-7 04.14-2 02.56-1 02.33-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Tone Wigemyr 04.53-1 08.49-1 12.10-1 14.21-1 Oddersjaa SSK 04.53-1 03.56-1 03.21-3 02.11-1 01.37- 00.18- 00.25+ 00.22- 3 Ingunn Strandberg 05.03-3 09.23-2 12.39-2 15.38-2 Øvrebø/Vindbjart 05.03-3 04.20-3 03.16-2 02.59-6 01.27- 00.06+ 00.20+ 00.26+ 4 Kristin Høydalsvik 06.17-6 11.21-5 14.43-5 17.15-5 IL Gneist 06.17-6 05.04-5 03.22-4 02.32-2 00.13- 00.50+ 00.26+ 00.01- 5 Henriette Sognnæs 05.32-4 10.08-3 14.20-4 16.58-4 Bergens TF 05.32-4 04.36-4 04.12-6 02.38-4 00.58- 00.22+ 01.16+ 00.05+ 6 Katrine Sætre 04.57-2 14.20-7 19.10-7 21.51-6 Haugesund IL 04.57-2 09.23-7 04.50-7 02.41-5 01.33- 05.09+ 01.54+ 00.08+ 7 Synnøve Mørkve Soldal 05.43-5 12.01-6 16.06-6 23.29-7 Voss IL 05.43-5 06.18-6 04.05-5 07.23-7 00.47- 02.04+ 01.09+ 04.50+ STREKKTIDER D17-18
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Annemarie Bargård Madsen 19.15-3 20.44-3 30.22-2 37.14-1 Fana IL 03.02-2 01.29-1 09.38-1 06.52-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Tone Wigemyr 17.33-1 19.18-1 30.08-1 39.04-3 Oddersjaa SSK 03.12-3 01.45-5 10.50-4 08.56-3 00.10+ 00.16+ 01.12+ 02.04+ 3 Ingunn Strandberg 18.26-2 20.09-2 30.28-3 38.45-2 Øvrebø/Vindbjart 02.48-1 01.43-3 10.19-3 08.17-2 00.14- 00.14+ 00.41+ 01.25+ 4 Kristin Høydalsvik 20.51-4 22.42-4 32.31-4 43.21-4 IL Gneist 03.36-4 01.51-6 09.49-2 10.50-4 00.34+ 00.22+ 00.11+ 03.58+ 5 Henriette Sognnæs 20.57-5 22.55-5 34.47-5 48.41-5 Bergens TF 03.59-5 01.58-7 11.52-5 13.54-6 00.57+ 00.29+ 02.14+ 07.02+ 6 Katrine Sætre 27.12-6 28.55-6 44.00-6 58.58-6 Haugesund IL 05.21-6 01.43-3 15.05-6 14.58-7 02.19+ 00.14+ 05.27+ 08.06+ 7 Synnøve Mørkve Soldal 30.18-7 32.00-7 49.45-7 61.34-7 Voss IL 06.49-7 01.42-2 17.45-7 11.49-5 03.47+ 00.13+ 08.07+ 04.57+ STREKKTIDER D17-18
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
1 Annemarie Bargård Madsen 42.18-1 44.01-1 45.27-1 46.09-1 Fana IL 05.04-1 01.43-1 01.26-7 00.42-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Tone Wigemyr 44.57-3 47.09-2 48.14-2 49.04-2 Oddersjaa SSK 05.53-4 02.12-2 01.05-2 00.50-6 00.49+ 00.29+ 00.21- 00.08+ 3 Ingunn Strandberg 44.31-2 47.53-3 48.50-3 49.30-3 Øvrebø/Vindbjart 05.46-3 03.22-6 00.57-1 00.40-1 00.42+ 01.39+ 00.29- 00.02- 4 Kristin Høydalsvik 49.06-4 52.10-4 53.16-4 54.00-4 IL Gneist 05.45-2 03.04-4 01.06-3 00.44-3 00.41+ 01.21+ 00.20- 00.02+ 5 Henriette Sognnæs 55.27-5 58.31-5 59.37-5 60.24-5 Bergens TF 06.46-6 03.04-4 01.06-3 00.47-4 01.42+ 01.21+ 00.20- 00.05+ 6 Katrine Sætre 65.18-6 68.00-6 69.25-6 70.14-6 Haugesund IL 06.20-5 02.42-3 01.25-6 00.49-5 01.16+ 00.59+ 00.01- 00.07+ 7 Synnøve Mørkve Soldal 72.03-7 75.33-7 76.40-7 77.32-7 Voss IL 10.29-7 03.30-7 01.07-5 00.52-7 05.25+ 01.47+ 00.19- 00.10+ STREKKTIDER D19K
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Linda Lee R. Rykkje 06.50-3 11.29-2 15.26-3 17.51-3 IL Solid 06.50-3 04.39-1 03.57-4 02.25-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingeborg Jakobsen 07.00-4 11.47-3 15.21-2 17.49-2 Askøy OL 07.00-4 04.47-2 03.34-1 02.28-3 00.10+ 00.08+ 00.23- 00.03+ 3 Gro Anita Johansen 05.08-1 10.19-1 14.33-1 16.52-1 OK Horten 05.08-1 05.11-3 04.14-6 02.19-1 01.42- 00.32+ 00.17+ 00.06- 4 Ingvild Fossøy 05.41-2 14.56-5 19.06-5 22.36-5 Lia IL 05.41-2 09.15-7 04.10-5 03.30-7 01.09- 04.36+ 00.13+ 01.05+ 5 Anne Vassenden 10.52-6 17.15-6 21.44-6 24.22-6 Halsnøy OL 10.52-6 06.23-6 04.29-7 02.38-4 04.02+ 01.44+ 00.32+ 00.13+ 6 Lise Roll 08.20-5 13.58-4 17.41-4 20.28-4 Fana IL 08.20-5 05.38-5 03.43-3 02.47-5 01.30+ 00.59+ 00.14- 00.22+ 7 Bente Corneliussen 13.57-7 19.34-7 23.12-7 26.12-7 IL Kvernbit 13.57-7 05.37-4 03.38-2 03.00-6 07.07+ 00.58+ 00.19- 00.35+ STREKKTIDER D19K
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Linda Lee R. Rykkje 21.09-3 23.00-3 34.36-2 43.15-1 IL Solid 03.18-1 01.51-6 11.36-3 08.39-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingeborg Jakobsen 21.07-2 22.57-2 33.17-1 44.07-2 Askøy OL 03.18-1 01.50-5 10.20-1 10.50-3 00.00 00.01- 01.16- 02.11+ 3 Gro Anita Johansen 20.21-1 21.56-1 34.52-3 47.59-3 OK Horten 03.29-4 01.35-1 12.56-6 13.07-5 00.11+ 00.16- 01.20+ 04.28+ 4 Ingvild Fossøy 26.34-4 28.21-4 41.10-5 52.54-4 Lia IL 03.58-5 01.47-3 12.49-5 11.44-4 00.40+ 00.04- 01.13+ 03.05+ 5 Anne Vassenden 27.46-6 29.34-6 44.14-6 54.17-6 Halsnøy OL 03.24-3 01.48-4 14.40-7 10.03-2 00.06+ 00.03- 03.04+ 01.24+ 6 Lise Roll 26.55-5 28.39-5 39.38-4 53.35-5 Fana IL 06.27-7 01.44-2 10.59-2 13.57-6 03.09+ 00.07- 00.37- 05.18+ 7 Bente Corneliussen 31.23-7 33.22-7 45.14-7 60.27-7 IL Kvernbit 05.11-6 01.59-7 11.52-4 15.13-7 01.53+ 00.08+ 00.16+ 06.34+ STREKKTIDER D19K
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
1 Linda Lee R. Rykkje 48.30-1 51.11-1 52.23-1 53.14-1 IL Solid 05.15-1 02.41-4 01.12-3 00.51-4 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingeborg Jakobsen 50.12-2 52.21-2 53.42-2 54.28-2 Askøy OL 06.05-3 02.09-1 01.21-6 00.46-1 00.50+ 00.32- 00.09+ 00.05- 3 Gro Anita Johansen 55.34-3 57.54-3 58.59-3 59.48-3 OK Horten 07.35-7 02.20-2 01.05-2 00.49-2 02.20+ 00.21- 00.07- 00.02- 4 Ingvild Fossøy 59.05-4 62.23-4 63.24-4 64.13-4 Lia IL 06.11-4 03.18-6 01.01-1 00.49-2 00.56+ 00.37+ 00.11- 00.02- 5 Anne Vassenden 60.16-5 62.45-5 63.58-5 64.52-5 Halsnøy OL 05.59-2 02.29-3 01.13-4 00.54-5 00.44+ 00.12- 00.01+ 00.03+ 6 Lise Roll 60.33-6 63.28-6 64.42-6 65.39-6 Fana IL 06.58-6 02.55-5 01.14-5 00.57-6 01.43+ 00.14+ 00.02+ 00.06+ 7 Bente Corneliussen 66.57-7 72.12-7 73.34-7 74.33-7 IL Kvernbit 06.30-5 05.15-7 01.22-7 00.59-7 01.15+ 02.34+ 00.10+ 00.08+ STREKKTIDER D35
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Heidi Schatvedt 06.07-3 10.42-1 14.39-1 17.13-1 Notodden OL 06.07-3 04.35-1 03.57-2 02.34-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingrid Lindaas Bringedal 05.42-1 11.00-2 14.50-2 17.19-2 Haugesund IL 05.42-1 05.18-2 03.50-1 02.29-1 00.25- 00.43+ 00.07- 00.05- 3 Ann Karin Tjørholm 05.48-2 12.16-3 16.15-3 19.12-3 Ganddal IL 05.48-2 06.28-3 03.59-3 02.57-3 00.19- 01.53+ 00.02+ 00.23+ 4 Ingrid Sandvoll 07.57-4 18.30-4 22.46-4 25.56-4 Rådhuset IL 07.57-4 10.33-4 04.16-4 03.10-4 01.50+ 05.58+ 00.19+ 00.36+ STREKKTIDER D35
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Heidi Schatvedt 20.18-1 22.15-1 34.45-2 43.13-1 Notodden OL 03.05-1 01.57-2 12.30-3 08.28-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingrid Lindaas Bringedal 20.39-2 22.35-2 34.31-1 44.13-2 Haugesund IL 03.20-2 01.56-1 11.56-2 09.42-2 00.15+ 00.01- 00.34- 01.14+ 3 Ann Karin Tjørholm 23.31-3 25.28-3 41.25-3 53.47-3 Ganddal IL 04.19-3 01.57-2 15.57-4 12.22-3 01.14+ 00.00 03.27+ 03.54+ 4 Ingrid Sandvoll 31.45-4 33.50-4 45.34-4 62.18-4 Rådhuset IL 05.49-4 02.05-4 11.44-1 16.44-4 02.44+ 00.08+ 00.46- 08.16+ STREKKTIDER D35
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
1 Heidi Schatvedt 48.27-1 51.14-1 52.30-1 53.19-1 Notodden OL 05.14-1 02.47-2 01.16-2 00.49-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingrid Lindaas Bringedal 50.05-2 51.52-2 53.01-2 53.50-2 Haugesund IL 05.52-2 01.47-1 01.09-1 00.49-1 00.38+ 01.00- 00.07- 00.00 3 Ann Karin Tjørholm 62.51-3 65.56-3 67.33-3 68.41-3 Ganddal IL 09.04-3 03.05-4 01.37-4 01.08-4 03.50+ 00.18+ 00.21+ 00.19+ 4 Ingrid Sandvoll 73.30-4 76.23-4 77.47-4 78.38-4 Rådhuset IL 11.12-4 02.53-3 01.24-3 00.51-3 05.58+ 00.06+ 00.08+ 00.02+ STREKKTIDER H15-16
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Audun Bjerkreim Nilsen 03.46-2 06.54-1 09.23-1 11.13-1 Torridal IL 03.46-2 03.08-1 02.29-2 01.50-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Magne L. Knudsen 03.35-1 08.07-2 11.13-2 13.05-2 IL Gneist 03.35-1 04.32-3 03.06-5 01.52-2 00.11- 01.24+ 00.37+ 00.02+ 3 Christian Pedersen 06.58-6 10.49-3 13.53-3 15.51-3 TIF Viking 06.58-6 03.51-2 03.04-4 01.58-3 03.12+ 00.43+ 00.35+ 00.08+ 4 Sigve Botnen 05.24-4 14.34-5 16.59-5 18.58-5 Bø OL 05.24-4 09.10-6 02.25-1 01.59-4 01.38+ 06.02+ 00.04- 00.09+ 5 Jon Myren Sletteskog 12.28-7 20.50-6 23.53-6 32.06-7 Førde IL 12.28-7 08.22-5 03.03-3 08.13-7 08.42+ 05.14+ 00.34+ 06.23+ 6 Chris Almeland 05.07-3 22.06-7 26.33-7 29.39-6 Fana IL 05.07-3 16.59-7 04.27-7 03.06-6 01.21+ 13.51+ 01.58+ 01.16+ 7 Kristian Bråten 06.03-5 10.50-4 14.20-4 16.40-4 Voss IL 06.03-5 04.47-4 03.30-6 02.20-5 02.17+ 01.39+ 01.01+ 00.30+ STREKKTIDER H15-16
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Audun Bjerkreim Nilsen 13.58-1 15.10-1 24.43-1 33.07-1 Torridal IL 02.45-2 01.12-2 09.33-3 08.24-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Magne L. Knudsen 16.03-2 17.22-2 25.49-2 33.26-2 IL Gneist 02.58-4 01.19-3 08.27-1 07.37-1 00.13+ 00.07+ 01.06- 00.47- 3 Christian Pedersen 18.43-3 20.04-3 28.57-3 38.58-3 TIF Viking 02.52-3 01.21-4 08.53-2 10.01-3 00.07+ 00.09+ 00.40- 01.37+ 4 Sigve Botnen 21.36-4 22.43-4 33.41-4 44.44-4 Bø OL 02.38-1 01.07-1 10.58-4 11.03-5 00.07- 00.05- 01.25+ 02.39+ 5 Jon Myren Sletteskog 35.47-6 38.54-6 50.28-6 61.15-6 Førde IL 03.41-5 03.07-6 11.34-6 10.47-4 00.56+ 01.55+ 02.01+ 02.23+ 6 Chris Almeland 33.40-5 37.02-5 48.22-5 61.05-5 Fana IL 04.01-6 03.22-7 11.20-5 12.43-7 01.16+ 02.10+ 01.47+ 04.19+ 7 Kristian Bråten 48.57-7 51.02-7 64.39-7 76.51-7 Voss IL 32.17-7 02.05-5 13.37-7 12.12-6 29.32+ 00.53+ 04.04+ 03.48+ STREKKTIDER H15-16
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
1 Audun Bjerkreim Nilsen 37.07-1 39.06-1 39.57-1 40.36-1 Torridal IL 04.00-1 01.59-2 00.51-1 00.39-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Magne L. Knudsen 37.40-2 42.01-2 42.54-2 43.35-2 IL Gneist 04.14-2 04.21-6 00.53-2 00.41-6 00.14+ 02.22+ 00.02+ 00.02+ 3 Christian Pedersen 44.35-3 46.34-3 47.36-3 48.16-3 TIF Viking 05.37-3 01.59-2 01.02-4 00.40-5 01.37+ 00.00 00.11+ 00.01+ 4 Sigve Botnen 51.10-4 52.44-4 53.41-4 54.17-4 Bø OL 06.26-6 01.34-1 00.57-3 00.36-1 02.26+ 00.25- 00.06+ 00.03- 5 Jon Myren Sletteskog 67.15-5 69.22-5 71.01-5 71.40-5 Førde IL 06.00-4 02.07-4 01.39-7 00.39-3 02.00+ 00.08+ 00.48+ 00.00 6 Chris Almeland 67.27-6 70.16-6 71.27-6 72.05-6 Fana IL 06.22-5 02.49-5 01.11-6 00.38-2 02.22+ 00.50+ 00.20+ 00.01- 7 Kristian Bråten 84.56-7 90.43-7 91.53-7 92.38-7 Voss IL 08.05-7 05.47-7 01.10-5 00.45-7 04.05+ 03.48+ 00.19+ 00.06+ STREKKTIDER H50
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Atle Jakobsen 04.20-2 08.06-2 11.28-2 13.37-3 Askøy OL 04.20-2 03.46-3 03.22-7 02.09-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Atle Alvheim 05.00-8 08.52-4 11.50-3 13.36-2 Fana IL 05.00-8 03.52-4 02.58-2 01.46-1 00.40+ 00.06+ 00.24- 00.23- 3 Torodd Os 04.05-1 07.16-1 10.17-1 13.07-1 Førde IL 04.05-1 03.11-1 03.01-3 02.50-16 00.15- 00.35- 00.21- 00.41+ 4 Jørn Torgersen 04.51-7 09.24-7 12.56-7 15.26-6 TIF Viking 04.51-7 04.33-7 03.32-10 02.30-9 00.31+ 00.47+ 00.10+ 00.21+ 5 Helge Schei 04.43-6 10.15-10 13.29-10 15.52-9 Førde IL 04.43-6 05.32-12 03.14-6 02.23-7 00.23+ 01.46+ 00.08- 00.14+ 6 Sigvard Tschudi Madsen 05.43-15 11.07-13 14.43-12 16.48-11 Fana IL 05.43-15 05.24-11 03.36-11 02.05-2 01.23+ 01.38+ 00.14+ 00.04- 7 Jonny Huse 04.39-5 08.50-3 11.58-4 14.24-4 Stord T&IL 04.39-5 04.11-6 03.08-4 02.26-8 00.19+ 00.25+ 00.14- 00.17+ 8 Knut Bendik Kvala 04.38-4 09.23-6 13.18-8 15.27-7 Haugesund IL 04.38-4 04.45-9 03.55-14 02.09-3 00.18+ 00.59+ 00.33+ 00.00 9 Edvin Helle 04.31-3 10.26-11 13.18-8 16.45-10 Askvoll og Holmedal 04.31-3 05.55-14 02.52-1 03.27-19 00.11+ 02.09+ 00.30- 01.18+ 10 Gunnar Knudsen 05.32-11 09.26-8 12.50-6 15.29-8 TIF Viking 05.32-11 03.54-5 03.24-8 02.39-14 01.12+ 00.08+ 00.02+ 00.30+ 11 Leif Lødeng 10.39-21 20.15-20 24.13-20 26.23-20 OK Moss 10.39-21 09.36-18 03.58-15 02.10-5 06.19+ 05.50+ 00.36+ 00.01+ 12 Øystein M. Nilsen 05.45-16 10.33-12 14.48-13 17.21-14 Bergens TF 05.45-16 04.48-10 04.15-16 02.33-11 01.25+ 01.02+ 00.53+ 00.24+ 13 Arne Halvorsen 05.21-9 09.06-5 12.18-5 14.49-5 Årstad IL 05.21-9 03.45-2 03.12-5 02.31-10 01.01+ 00.01- 00.10- 00.22+ STREKKTIDER H50
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
14 Peder Svein Grønås 05.40-13 10.14-9 14.03-11 16.49-12 Haugesund IL 05.40-13 04.34-8 03.49-13 02.46-15 01.20+ 00.48+ 00.27+ 00.37+ 15 Magne Bergseth 05.42-14 11.42-15 16.01-15 18.38-15 Haddal IL 05.42-14 06.00-15 04.19-17 02.37-13 01.22+ 02.14+ 00.57+ 00.28+ 16 Ottar Bakketun 05.21-9 15.17-18 20.08-17 22.44-17 Voss IL 05.21-9 09.56-19 04.51-19 02.36-12 01.01+ 06.10+ 01.29+ 00.27+ 17 Atle Bergseth 05.35-12 11.24-14 14.51-14 17.05-13 IL Kvernbit 05.35-12 05.49-13 03.27-9 02.14-6 01.15+ 02.03+ 00.05+ 00.05+ 18 Eivind Nordskog 09.19-20 24.23-21 28.01-21 31.51-21 Haugesund IL 09.19-20 15.04-21 03.38-12 03.50-20 04.59+ 11.18+ 00.16+ 01.41+ 19 Jan Magne Strandberg 07.17-18 17.18-19 22.06-19 24.58-18 Øvrebø/Vindbjart 07.17-18 10.01-20 04.48-18 02.52-17 02.57+ 06.15+ 01.26+ 00.43+ 20 Anders L. Gjervan 06.26-17 12.52-16 18.12-16 21.21-16 Malvik IL 06.26-17 06.26-16 05.20-20 03.09-18 02.06+ 02.40+ 01.58+ 01.00+ 21 Dagfinn Andreassen 07.56-19 15.03-17 21.00-18 26.11-19 Fana IL 07.56-19 07.07-17 05.57-21 05.11-21 03.36+ 03.21+ 02.35+ 03.02+ STREKKTIDER H50
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Atle Jakobsen 16.24-1 17.45-1 26.39-1 35.23-1 Askøy OL 02.47-1 01.21-2 08.54-3 08.44-5 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Atle Alvheim 17.53-2 20.00-2 28.29-2 37.19-2 Fana IL 04.17-12 02.07-18 08.29-2 08.50-6 01.30+ 00.46+ 00.25- 00.06+ 3 Torodd Os 19.40-9 20.54-7 29.10-3 37.35-3 Førde IL 06.33-18 01.14-1 08.16-1 08.25-4 03.46+ 00.07- 00.38- 00.19- 4 Jørn Torgersen 18.44-6 20.25-5 30.57-4 41.02-6 TIF Viking 03.18-6 01.41-9 10.32-4 10.05-12 00.31+ 00.20+ 01.38+ 01.21+ 5 Helge Schei 18.59-7 20.39-6 31.29-5 40.52-5 Førde IL 03.07-4 01.40-8 10.50-6 09.23-9 00.20+ 00.19+ 01.56+ 00.39+ 6 Sigvard Tschudi Madsen 20.49-11 22.55-11 35.15-11 43.26-8 Fana IL 04.01-10 02.06-17 12.20-14 08.11-2 01.14+ 00.45+ 03.26+ 00.33- 7 Jonny Huse 17.53-2 21.01-9 31.37-6 40.48-4 Stord T&IL 03.29-7 03.08-20 10.36-5 09.11-8 00.42+ 01.47+ 01.42+ 00.27+ 8 Knut Bendik Kvala 19.16-8 20.54-7 33.06-8 42.06-7 Haugesund IL 03.49-9 01.38-6 12.12-12 09.00-7 01.02+ 00.17+ 03.18+ 00.16+ 9 Edvin Helle 19.40-9 21.02-10 34.37-10 45.06-10 Askvoll og Holmedal 02.55-2 01.22-3 13.35-16 10.29-14 00.08+ 00.01+ 04.41+ 01.45+ 10 Gunnar Knudsen 18.37-5 20.11-4 34.03-9 43.34-9 TIF Viking 03.08-5 01.34-4 13.52-17 09.31-11 00.21+ 00.13+ 04.58+ 00.47+ 11 Leif Lødeng 29.18-18 30.59-17 42.04-16 50.09-11 OK Moss 02.55-2 01.41-9 11.05-7 08.05-1 00.08+ 00.20+ 02.11+ 00.39- 12 Øystein M. Nilsen 25.09-14 27.04-14 39.20-15 50.39-12 Bergens TF 07.48-20 01.55-13 12.16-13 11.19-15 05.01+ 00.34+ 03.22+ 02.35+ 13 Arne Halvorsen 18.30-4 20.08-3 31.54-7 51.51-14 Årstad IL 03.41-8 01.38-6 11.46-9 19.57-20 00.54+ 00.17+ 02.52+ 11.13+ STREKKTIDER H50
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
14 Peder Svein Grønås 23.05-12 25.07-12 36.59-12 54.13-17 Haugesund IL 06.16-17 02.02-16 11.52-10 17.14-19 03.29+ 00.41+ 02.58+ 08.30+ 15 Magne Bergseth 23.22-13 25.19-13 37.28-13 53.12-15 Haddal IL 04.44-13 01.57-14 12.09-11 15.44-18 01.57+ 00.36+ 03.15+ 07.00+ 16 Ottar Bakketun 28.17-16 29.58-16 44.20-17 53.49-16 Voss IL 05.33-15 01.41-9 14.22-19 09.29-10 02.46+ 00.20+ 05.28+ 00.45+ 17 Atle Bergseth 26.09-15 27.57-15 39.02-14 51.43-13 IL Kvernbit 09.04-21 01.48-12 11.05-7 12.41-17 06.17+ 00.27+ 02.11+ 03.57+ 18 Eivind Nordskog 35.57-21 37.54-21 50.23-21 58.34-19 Haugesund IL 04.06-11 01.57-14 12.29-15 08.11-2 01.19+ 00.36+ 03.35+ 00.33- 19 Jan Magne Strandberg 30.10-19 31.46-19 45.39-18 55.46-18 Øvrebø/Vindbjart 05.12-14 01.36-5 13.53-18 10.07-13 02.25+ 00.15+ 04.59+ 01.23+ 20 Anders L. Gjervan 28.53-17 31.19-18 50.17-20 62.26-20 Malvik IL 07.32-19 02.26-19 18.58-21 12.09-16 04.45+ 01.05+ 10.04+ 03.25+ 21 Dagfinn Andreassen 32.02-20 35.32-20 50.05-19 71.03-21 Fana IL 05.51-16 03.30-21 14.33-20 20.58-21 03.04+ 02.09+ 05.39+ 12.14+ STREKKTIDER H50
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
1 Atle Jakobsen 40.04-1 43.17-1 44.19-1 45.07-1 Askøy OL 04.41-2 03.13-9 01.02-3 00.48-11 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Atle Alvheim 42.20-3 44.08-2 45.01-2 45.39-2 Fana IL 05.01-3 01.48-2 00.53-1 00.38-1 00.20+ 01.25- 00.09- 00.10- 3 Torodd Os 41.52-2 46.10-3 47.27-3 48.10-3 Førde IL 04.17-1 04.18-16 01.17-13 00.43-3 00.24- 01.05+ 00.15+ 00.05- 4 Jørn Torgersen 46.18-4 47.47-4 49.01-4 49.51-4 TIF Viking 05.16-6 01.29-1 01.14-12 00.50-14 00.35+ 01.44- 00.12+ 00.02+ 5 Helge Schei 48.39-6 50.38-5 51.46-5 52.55-5 Førde IL 07.47-19 01.59-3 01.08-5 01.09-20 03.06+ 01.14- 00.06+ 00.21+ 6 Sigvard Tschudi Madsen 48.57-8 51.15-6 52.27-6 53.17-6 Fana IL 05.31-7 02.18-7 01.12-10 00.50-14 00.50+ 00.55- 00.10+ 00.02+ 7 Jonny Huse 48.17-5 51.49-7 52.47-7 53.33-7 Stord T&IL 07.29-17 03.32-13 00.58-2 00.46-6 02.48+ 00.19+ 00.04- 00.02- 8 Knut Bendik Kvala 48.56-7 52.25-8 53.35-8 54.23-8 Haugesund IL 06.50-14 03.29-12 01.10-8 00.48-11 02.09+ 00.16+ 00.08+ 00.00 9 Edvin Helle 50.12-9 52.27-9 53.36-9 54.34-9 Askvoll og Holmedal 05.06-4 02.15-5 01.09-6 00.58-19 00.25+ 00.58- 00.07+ 00.10+ 10 Gunnar Knudsen 50.42-10 54.43-10 55.53-10 56.38-10 TIF Viking 07.08-15 04.01-15 01.10-8 00.45-4 02.27+ 00.48+ 00.08+ 00.03- 11 Leif Lødeng 55.17-11 58.39-11 59.46-11 60.34-11 OK Moss 05.08-5 03.22-10 01.07-4 00.48-11 00.27+ 00.09+ 00.05+ 00.00 12 Øystein M. Nilsen 56.24-12 60.47-12 62.05-12 62.51-12 Bergens TF 05.45-9 04.23-17 01.18-14 00.46-6 01.04+ 01.10+ 00.16+ 00.02- 13 Arne Halvorsen 58.17-13 61.40-13 62.52-13 63.39-13 Årstad IL 06.26-13 03.23-11 01.12-10 00.47-9 01.45+ 00.10+ 00.10+ 00.01- STREKKTIDER H50
Pl. N a v n 9.post 10.post 11.post Mål
14 Peder Svein Grønås 60.27-15 62.32-14 63.56-14 64.43-14 Haugesund IL 06.14-10 02.05-4 01.24-15 00.47-9 01.33+ 01.08- 00.22+ 00.01- 15 Magne Bergseth 60.50-16 64.33-15 66.01-15 66.54-15 Haddal IL 07.38-18 03.43-14 01.28-16 00.53-17 02.57+ 00.30+ 00.26+ 00.05+ 16 Ottar Bakketun 60.08-14 65.06-16 66.38-16 67.23-16 Voss IL 06.19-11 04.58-19 01.32-17 00.45-4 01.38+ 01.45+ 00.30+ 00.03- 17 Atle Bergseth 62.48-18 65.31-17 67.27-17 68.13-17 IL Kvernbit 11.05-20 02.43-8 01.56-21 00.46-6 06.24+ 00.30- 00.54+ 00.02- 18 Eivind Nordskog 64.05-19 66.22-18 67.31-18 68.22-18 Haugesund IL 05.31-7 02.17-6 01.09-6 00.51-16 00.50+ 00.56- 00.07+ 00.03+ 19 Jan Magne Strandberg 62.10-17 67.03-19 68.39-19 69.20-19 Øvrebø/Vindbjart 06.24-12 04.53-18 01.36-18 00.41-2 01.43+ 01.40+ 00.34+ 00.07- 20 Anders L. Gjervan 69.34-20 76.44-20 78.28-20 79.59-20 Malvik IL 07.08-15 07.10-21 01.44-20 01.31-21 02.27+ 03.57+ 00.42+ 00.43+ 21 Dagfinn Andreassen 82.59-21 88.02-21 89.42-21 90.37-21 Fana IL 11.56-21 05.03-20 01.40-19 00.55-18 07.15+ 01.50+ 00.38+ 00.07+ STREKKTIDER D15-16
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Birgitte Bargård Madsen 05.09-1 08.42-1 13.34-1 14.56-1 Fana IL 05.09-1 03.33-1 04.52-1 01.22-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Anne Katrine Aubert 05.21-2 09.15-2 14.42-2 15.51-2 Fana IL 05.21-2 03.54-2 05.27-2 01.09-1 00.12+ 00.21+ 00.35+ 00.13- 3 Svanhild Alvheim 05.47-4 12.44-6 19.08-6 21.53-5 Fana IL 05.47-4 06.57-6 06.24-5 02.45-7 00.38+ 03.24+ 01.32+ 01.23+ 4 Hege Holth Johannessen 06.04-6 10.38-5 16.07-3 18.22-3 Røyken OL 06.04-6 04.34-5 05.29-3 02.15-6 00.55+ 01.01+ 00.37+ 00.53+ 5 Marte Helgeland 06.25-8 10.27-3 16.43-4 25.43-6 Haugesund IL 06.25-8 04.02-3 06.16-4 09.00-9 01.16+ 00.29+ 01.24+ 07.38+ 6 Ingrid Daltveit 05.52-5 19.46-8 26.22-7 31.47-7 Fana IL 05.52-5 13.54-8 06.36-7 05.25-8 00.43+ 10.21+ 01.44+ 04.03+ 7 Heidi K. Larsen 06.07-7 10.31-4 17.06-5 18.43-4 Ringerike OL 06.07-7 04.24-4 06.35-6 01.37-4 00.58+ 00.51+ 01.43+ 00.15+ 8 Bjørg Granly 05.39-3 30.04-9 39.07-9 40.28-9 Lillomarka OL 05.39-3 24.25-9 09.03-8 01.21-2 00.30+ 20.52+ 04.11+ 00.01- 9 Elen Støyva 08.30-9 18.19-7 30.12-8 32.04-8 Breimsbygda IL 08.30-9 09.49-7 11.53-9 01.52-5 03.21+ 06.16+ 07.01+ 00.30+ STREKKTIDER D15-16
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Birgitte Bargård Madsen 23.46-2 29.40-2 35.53-2 40.27-1 Fana IL 08.50-4 05.54-4 06.13-2 04.34-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Anne Katrine Aubert 21.48-1 29.00-1 34.53-1 41.04-2 Fana IL 05.57-1 07.12-6 05.53-1 06.11-4 02.53- 01.18+ 00.20- 01.37+ 3 Svanhild Alvheim 30.13-5 37.03-5 47.58-4 55.53-4 Fana IL 08.20-2 06.50-5 10.55-6 07.55-6 00.30- 00.56+ 04.42+ 03.21+ 4 Hege Holth Johannessen 29.51-4 34.49-3 44.42-3 52.48-3 Røyken OL 11.29-7 04.58-1 09.53-5 08.06-7 02.39+ 00.56- 03.40+ 03.32+ 5 Marte Helgeland 34.26-6 41.49-6 53.25-6 58.37-5 Haugesund IL 08.43-3 07.23-7 11.36-7 05.12-2 00.07- 01.29+ 05.23+ 00.38+ 6 Ingrid Daltveit 41.52-7 47.44-7 57.29-7 64.56-7 Fana IL 10.05-5 05.52-3 09.45-4 07.27-5 01.15+ 00.02- 03.32+ 02.53+ 7 Heidi K. Larsen 29.21-3 37.00-4 53.02-5 63.50-6 Ringerike OL 10.38-6 07.39-8 16.02-9 10.48-8 01.48+ 01.45+ 09.49+ 06.14+ 8 Bjørg Granly 52.50-9 58.32-9 67.58-9 73.51-8 Lillomarka OL 12.22-9 05.42-2 09.26-3 05.53-3 03.32+ 00.12- 03.13+ 01.19+ 9 Elen Støyva 43.53-8 51.53-8 65.14-8 84.08-9 Breimsbygda IL 11.49-8 08.00-9 13.21-8 18.54-9 02.59+ 02.06+ 07.08+ 14.20+ STREKKTIDER D15-16
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Birgitte Bargård Madsen 47.22-1 48.34-1 49.16-1 Fana IL 06.55-1 01.12-1 00.42-3 00.00 00.00 00.00 2 Anne Katrine Aubert 49.15-2 50.30-2 51.07-2 Fana IL 08.11-2 01.15-2 00.37-1 01.16+ 00.03+ 00.05- 3 Svanhild Alvheim 64.08-3 65.29-3 66.11-3 Fana IL 08.15-3 01.21-3 00.42-3 01.20+ 00.09+ 00.00 4 Hege Holth Johannessen 64.31-4 65.53-4 66.47-4 Røyken OL 11.43-7 01.22-4 00.54-7 04.48+ 00.10+ 00.12+ 5 Marte Helgeland 67.41-5 69.08-5 69.59-5 Haugesund IL 09.04-4 01.27-6 00.51-5 02.09+ 00.15+ 00.09+ 6 Ingrid Daltveit 76.19-6 77.42-6 78.33-6 Fana IL 11.23-6 01.23-5 00.51-5 04.28+ 00.11+ 00.09+ 7 Heidi K. Larsen 78.48-7 80.47-7 81.45-7 Ringerike OL 14.58-8 01.59-8 00.58-9 08.03+ 00.47+ 00.16+ 8 Bjørg Granly 84.27-8 86.07-8 86.48-8 Lillomarka OL 10.36-5 01.40-7 00.41-2 03.41+ 00.28+ 00.01- 9 Elen Støyva 106.32-9 108.37-9 109.34-9 Breimsbygda IL 22.24-9 02.05-9 00.57-8 15.29+ 00.53+ 00.15+ STREKKTIDER D40
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Wenche Hultgren 04.40-1 12.02-6 16.05-4 18.03-3 Konnerud IL 04.40-1 07.22-6 04.03-1 01.58-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Rannveig Solli 04.49-2 09.13-2 14.13-1 18.23-4 Askøy OL 04.49-2 04.24-3 05.00-2 04.10-5 00.09+ 02.58- 00.57+ 02.12+ 3 Åse Karin Wigemyr 05.37-4 10.04-3 15.14-2 18.01-2 Oddersjaa SSK 05.37-4 04.27-4 05.10-3 02.47-4 00.57+ 02.55- 01.07+ 00.49+ 4 Turid Rognsvåg 05.20-3 08.36-1 15.34-3 17.00-1 Fana IL 05.20-3 03.16-1 06.58-6 01.26-1 00.40+ 04.06- 02.55+ 00.32- 5 Turid Strandberg 05.55-5 10.23-4 16.08-5 18.41-5 Øvrebø/Vindbjart 05.55-5 04.28-5 05.45-4 02.33-3 01.15+ 02.54- 01.42+ 00.35+ 6 Rybina Nadejda 06.51-7 10.32-5 17.50-6 22.09-6 Defsport, St. Petersburg 06.51-7 03.41-2 07.18-8 04.19-6 02.11+ 03.41- 03.15+ 02.21+ 7 Åse Reikvam 06.42-6 15.51-7 22.37-7 27.51-7 Førde IL 06.42-6 09.09-7 06.46-5 05.14-7 02.02+ 01.47+ 02.43+ 03.16+ 8 Gunn Botnen 07.19-8 26.44-8 33.52-8 41.33-8 Bø OL 07.19-8 19.25-8 07.08-7 07.41-8 02.39+ 12.03+ 03.05+ 05.43+ STREKKTIDER D40
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Wenche Hultgren 23.31-2 28.49-1 33.18-1 37.14-1 Konnerud IL 05.28-2 05.18-1 04.29-1 03.56-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Rannveig Solli 23.37-3 29.25-3 36.50-3 41.04-2 Askøy OL 05.14-1 05.48-2 07.25-4 04.14-3 00.14- 00.30+ 02.56+ 00.18+ 3 Åse Karin Wigemyr 26.24-5 32.16-4 37.24-4 41.41-4 Oddersjaa SSK 08.23-5 05.52-3 05.08-2 04.17-4 02.55+ 00.34+ 00.39+ 00.21+ 4 Turid Rognsvåg 23.12-1 29.14-2 34.58-2 41.32-3 Fana IL 06.12-3 06.02-5 05.44-3 06.34-6 00.44+ 00.44+ 01.15+ 02.38+ 5 Turid Strandberg 25.17-4 32.21-5 43.52-5 47.31-5 Øvrebø/Vindbjart 06.36-4 07.04-7 11.31-7 03.39-1 01.08+ 01.46+ 07.02+ 00.17- 6 Rybina Nadejda 39.01-7 45.47-7 54.04-7 58.54-6 Defsport, St. Petersburg 16.52-8 06.46-6 08.17-5 04.50-5 11.24+ 01.28+ 03.48+ 00.54+ 7 Åse Reikvam 38.02-6 43.57-6 53.35-6 62.49-7 Førde IL 10.11-6 05.55-4 09.38-6 09.14-8 04.43+ 00.37+ 05.09+ 05.18+ 8 Gunn Botnen 53.31-8 61.55-8 74.15-8 83.07-8 Bø OL 11.58-7 08.24-8 12.20-8 08.52-7 06.30+ 03.06+ 07.51+ 04.56+ STREKKTIDER D40
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Wenche Hultgren 43.38-1 44.44-1 45.29-1 Konnerud IL 06.24-1 01.06-1 00.45-1 00.00 00.00 00.00 2 Rannveig Solli 48.24-2 49.34-2 50.19-2 Askøy OL 07.20-4 01.10-3 00.45-1 00.56+ 00.04+ 00.00 3 Åse Karin Wigemyr 48.35-3 49.41-3 50.29-3 Oddersjaa SSK 06.54-2 01.06-1 00.48-3 00.30+ 00.00 00.03+ 4 Turid Rognsvåg 50.17-4 51.39-4 52.38-4 Fana IL 08.45-5 01.22-5 00.59-7 02.21+ 00.16+ 00.14+ 5 Turid Strandberg 54.27-5 55.45-5 56.38-5 Øvrebø/Vindbjart 06.56-3 01.18-4 00.53-5 00.32+ 00.12+ 00.08+ 6 Rybina Nadejda 69.34-6 71.35-6 72.24-6 Defsport, St. Petersburg 10.40-6 02.01-8 00.49-4 04.16+ 00.55+ 00.04+ 7 Åse Reikvam 78.39-7 80.16-7 81.26-7 Førde IL 15.50-8 01.37-6 01.10-8 09.26+ 00.31+ 00.25+ 8 Gunn Botnen 96.16-8 97.55-8 98.52-8 Bø OL 13.09-7 01.39-7 00.57-6 06.45+ 00.33+ 00.12+ STREKKTIDER D45
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Nina Soligard 04.48-1 09.05-1 15.08-3 17.43-3 Bergens TF 04.48-1 04.17-3 06.03-3 02.35-7 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Berit Hegdal 05.23-2 09.20-2 14.52-1 17.07-2 Bergens TF 05.23-2 03.57-2 05.32-1 02.15-6 00.35+ 00.20- 00.31- 00.20- 3 Åse Jakobsen 05.35-3 09.29-3 15.05-2 16.36-1 Askøy OL 05.35-3 03.54-1 05.36-2 01.31-1 00.47+ 00.23- 00.27- 01.04- 4 Anna Lunestad 12.17-7 17.50-7 24.17-5 25.51-5 Sogndal IL 12.17-7 05.33-4 06.27-4 01.34-3 07.29+ 01.16+ 00.24+ 01.01- 5 Britt Taule 07.30-5 16.33-6 24.33-6 26.29-6 Samnanger IL 07.30-5 09.03-7 08.00-6 01.56-4 02.42+ 04.46+ 01.57+ 00.39- 6 Torunn Eikeland 06.57-4 14.03-4 21.12-4 23.10-4 Haugesund IL 06.57-4 07.06-6 07.09-5 01.58-5 02.09+ 02.49+ 01.06+ 00.37- 7 Herdis Alvheim 08.31-6 14.10-5 27.32-7 29.05-7 Fana IL 08.31-6 05.39-5 13.22-7 01.33-2 03.43+ 01.22+ 07.19+ 01.02- STREKKTIDER D45
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Nina Soligard 23.30-1 28.48-1 36.49-1 44.03-1 Bergens TF 05.47-1 05.18-1 08.01-2 07.14-5 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Berit Hegdal 24.38-2 32.30-2 37.59-2 45.25-2 Bergens TF 07.31-2 07.52-7 05.29-1 07.26-6 01.44+ 02.34+ 02.32- 00.12+ 3 Åse Jakobsen 34.42-3 40.32-3 48.36-3 54.05-3 Askøy OL 18.06-5 05.50-3 08.04-3 05.29-1 12.19+ 00.32+ 00.03+ 01.45- 4 Anna Lunestad 36.11-4 42.33-4 55.00-4 62.08-4 Sogndal IL 10.20-3 06.22-5 12.27-5 07.08-4 04.33+ 01.04+ 04.26+ 00.06- 5 Britt Taule 44.52-7 50.31-6 63.55-7 71.02-6 Samnanger IL 18.23-6 05.39-2 13.24-6 07.07-3 12.36+ 00.21+ 05.23+ 00.07- 6 Torunn Eikeland 43.35-6 51.01-7 63.03-6 69.38-5 Haugesund IL 20.25-7 07.26-6 12.02-4 06.35-2 14.38+ 02.08+ 04.01+ 00.39- 7 Herdis Alvheim 42.23-5 48.23-5 62.14-5 73.13-7 Fana IL 13.18-4 06.00-4 13.51-7 10.59-7 07.31+ 00.42+ 05.50+ 03.45+ STREKKTIDER D45
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Nina Soligard 53.30-1 54.42-1 55.33-1 Bergens TF 09.27-4 01.12-1 00.51-1 00.00 00.00 00.00 2 Berit Hegdal 55.20-2 56.50-2 57.48-2 Bergens TF 09.55-5 01.30-5 00.58-4 00.28+ 00.18+ 00.07+ 3 Åse Jakobsen 62.58-3 64.26-3 65.22-3 Askøy OL 08.53-3 01.28-3 00.56-2 00.34- 00.16+ 00.05+ 4 Anna Lunestad 70.47-4 72.17-4 73.15-4 Sogndal IL 08.39-1 01.30-5 00.58-4 00.48- 00.18+ 00.07+ 5 Britt Taule 79.54-5 81.20-5 82.19-5 Samnanger IL 08.52-2 01.26-2 00.59-6 00.35- 00.14+ 00.08+ 6 Torunn Eikeland 81.20-6 83.17-6 84.14-6 Haugesund IL 11.42-7 01.57-7 00.57-3 02.15+ 00.45+ 00.06+ 7 Herdis Alvheim 84.08-7 85.36-7 86.36-7 Fana IL 10.55-6 01.28-3 01.00-7 01.28+ 00.16+ 00.09+ STREKKTIDER H13-14
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Tor Øyvind Omdal 03.54-1 10.37-2 14.20-2 15.37-2 Øvrebø/Vindbjart 03.54-1 06.43-5 03.43-1 01.17-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Christian Bargård Madsen 04.02-2 06.56-1 11.59-1 13.02-1 Fana IL 04.02-2 02.54-1 05.03-4 01.03-1 00.08+ 03.49- 01.20+ 00.14- 3 Espen Rognsvåg 06.11-5 13.47-3 20.07-3 25.34-4 Fana IL 06.11-5 07.36-6 06.20-6 05.27-7 02.17+ 00.53+ 02.37+ 04.10+ 4 Audun Bjørkaas Helle 11.45-6 15.56-4 22.00-4 24.43-3 Askvoll og Holmedal 11.45-6 04.11-2 06.04-5 02.43-6 07.51+ 02.32- 02.21+ 01.26+ 5 Einar Melander Often 04.27-3 25.33-6 32.31-6 33.51-6 Tynset IL 04.27-3 21.06-8 06.58-7 01.20-4 00.33+ 14.23+ 03.15+ 00.03+ 6 Stian Valestrand 04.45-4 23.54-5 28.48-5 30.21-5 Bergens TF 04.45-4 19.09-7 04.54-2 01.33-5 00.51+ 12.26+ 01.11+ 00.16+ 7 Øystein Botnen 28.47-7 34.40-7 39.38-7 40.54-7 Bø OL 28.47-7 05.53-3 04.58-3 01.16-2 24.53+ 00.50- 01.15+ 00.01- 8 Anders Lindaas Bringedal 32.44-8 39.12-8 55.50-8 63.22-8 Haugesund IL 32.44-8 06.28-4 16.38-8 07.32-8 28.50+ 00.15- 12.55+ 06.15+ STREKKTIDER H13-14
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Tor Øyvind Omdal 21.16-2 25.37-2 31.42-2 35.15-1 Øvrebø/Vindbjart 05.39-2 04.21-1 06.05-2 03.33-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Christian Bargård Madsen 19.00-1 24.12-1 31.09-1 37.26-2 Fana IL 05.58-4 05.12-4 06.57-5 06.17-8 00.19+ 00.51+ 00.52+ 02.44+ 3 Espen Rognsvåg 31.26-3 39.11-4 44.53-3 51.06-3 Fana IL 05.52-3 07.45-6 05.42-1 06.13-7 00.13+ 03.24+ 00.23- 02.40+ 4 Audun Bjørkaas Helle 33.06-4 38.54-3 48.31-4 54.10-4 Askvoll og Holmedal 08.23-6 05.48-5 09.37-6 05.39-4 02.44+ 01.27+ 03.32+ 02.06+ 5 Einar Melander Often 41.14-5 45.57-5 55.52-5 60.18-5 Tynset IL 07.23-5 04.43-2 09.55-7 04.26-2 01.44+ 00.22+ 03.50+ 00.53+ 6 Stian Valestrand 44.30-6 49.39-6 56.35-6 62.38-6 Bergens TF 14.09-8 05.09-3 06.56-4 06.03-5 08.30+ 00.48+ 00.51+ 02.30+ 7 Øystein Botnen 46.09-7 57.40-7 64.29-7 69.00-7 Bø OL 05.15-1 11.31-8 06.49-3 04.31-3 00.24- 07.10+ 00.44+ 00.58+ 8 Anders Lindaas Bringedal 75.27-8 83.58-8 96.21-8 102.26-8 Haugesund IL 12.05-7 08.31-7 12.23-8 06.05-6 06.26+ 04.10+ 06.18+ 02.32+ STREKKTIDER H13-14
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Tor Øyvind Omdal 42.07-1 43.04-1 43.41-1 Øvrebø/Vindbjart 06.52-1 00.57-1 00.37-1 00.00 00.00 00.00 2 Christian Bargård Madsen 45.19-2 46.20-2 46.58-2 Fana IL 07.53-3 01.01-3 00.38-2 01.01+ 00.04+ 00.01+ 3 Espen Rognsvåg 59.15-3 60.31-3 61.10-3 Fana IL 08.09-4 01.16-7 00.39-3 01.17+ 00.19+ 00.02+ 4 Audun Bjørkaas Helle 62.31-4 63.48-4 64.33-4 Askvoll og Holmedal 08.21-5 01.17-8 00.45-5 01.29+ 00.20+ 00.08+ 5 Einar Melander Often 69.19-5 70.16-5 70.55-5 Tynset IL 09.01-6 00.57-1 00.39-3 02.09+ 00.00 00.02+ 6 Stian Valestrand 70.00-6 71.15-6 72.09-6 Bergens TF 07.22-2 01.15-6 00.54-7 00.30+ 00.18+ 00.17+ 7 Øystein Botnen 80.57-7 82.04-7 82.50-7 Bø OL 11.57-7 01.07-4 00.46-6 05.05+ 00.10+ 00.09+ 8 Anders Lindaas Bringedal 126.05-8 127.13-8 128.21-8 Haugesund IL 23.39-8 01.08-5 01.08-8 16.47+ 00.11+ 00.31+ STREKKTIDER H55
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Sigvald Robberstad 04.25-2 07.20-1 11.31-1 12.43-1 Stord T&IL 04.25-2 02.55-1 04.11-3 01.12-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Anders Svarstad 04.49-5 08.08-5 12.12-2 14.46-3 Sandane 04.49-5 03.19-6 04.04-2 02.34-13 00.24+ 00.24+ 00.07- 01.22+ 3 Hermann Balestrand 04.53-6 07.55-3 13.19-3 14.36-2 Askøy OL 04.53-6 03.02-4 05.24-10 01.17-5 00.28+ 00.07+ 01.13+ 00.05+ 4 Gunnar Alsaker 04.21-1 09.17-9 13.55-6 14.56-5 Årstad IL 04.21-1 04.56-16 04.38-5 01.01-1 00.04- 02.01+ 00.27+ 00.11- 5 Bjarne Hauge 05.03-8 08.02-4 16.36-13 17.59-10 Samnanger IL 05.03-8 02.59-2 08.34-19 01.23-9 00.38+ 00.04+ 04.23+ 00.11+ 6 Bjørn Syvertsen 05.16-10 12.31-16 16.23-11 17.44-9 Øvrebø/Vindbjart 05.16-10 07.15-18 03.52-1 01.21-7 00.51+ 04.20+ 00.19- 00.09+ 7 Egil Nestande 04.43-4 08.24-6 16.20-10 17.37-8 Førde IL 04.43-4 03.41-12 07.56-18 01.17-5 00.18+ 00.46+ 03.45+ 00.05+ 8 Ingolf Dypvik 04.54-7 08.25-7 13.28-4 14.50-4 IL Solid 04.54-7 03.31-8 05.03-8 01.22-8 00.29+ 00.36+ 00.52+ 00.10+ 9 Harald Risnes 07.46-17 11.17-13 16.16-9 19.06-12 Fana IL 07.46-17 03.31-8 04.59-7 02.50-14 03.21+ 00.36+ 00.48+ 01.38+ 10 Per Haugland 09.21-18 12.53-17 18.32-18 19.57-13 Årstad IL 09.21-18 03.32-10 05.39-11 01.25-10 04.56+ 00.37+ 01.28+ 00.13+ 11 Olav Strisland 05.15-9 08.47-8 13.50-5 15.06-6 Øvrebø/Vindbjart 05.15-9 03.32-10 05.03-8 01.16-4 00.50+ 00.37+ 00.52+ 00.04+ 12 Jan R. Lien 06.00-14 09.24-10 15.03-8 20.27-15 Bergens TF 06.00-14 03.24-7 05.39-11 05.24-19 01.35+ 00.29+ 01.28+ 04.12+ 13 Ingvar Jakobsen 05.34-13 11.48-15 18.06-15 20.56-16 Askøy OL 05.34-13 06.14-17 06.18-15 02.50-14 01.09+ 03.19+ 02.07+ 01.38+ STREKKTIDER H55
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
14 Dagfinn Hole 10.19-19 13.33-18 18.09-16 21.29-18 Bergens TF 10.19-19 03.14-5 04.36-4 03.20-16 05.54+ 00.19+ 00.25+ 02.08+ 15 Knut Skiple 04.35-3 07.35-2 14.08-7 15.20-7 Voss IL 04.35-3 03.00-3 06.33-16 01.12-2 00.10+ 00.05+ 02.22+ 00.00 16 Steinar Slettemark 05.21-11 10.13-11 16.28-12 21.03-17 Stord T&IL 05.21-11 04.52-15 06.15-14 04.35-18 00.56+ 01.57+ 02.04+ 03.23+ 17 Svein-Erik Heggenes 05.23-12 19.04-19 24.02-19 27.27-19 Voss IL 05.23-12 13.41-19 04.58-6 03.25-17 00.58+ 10.46+ 00.47+ 02.13+ 18 Sverre Vareberg 07.28-16 11.45-14 18.19-17 20.01-14 Stavanger OK 07.28-16 04.17-13 06.34-17 01.42-12 03.03+ 01.22+ 02.23+ 00.30+ 19 Ragnar Rokne 06.23-15 11.13-12 17.01-14 18.26-11 Ål IL 06.23-15 04.50-14 05.48-13 01.25-10 01.58+ 01.55+ 01.37+ 00.13+ STREKKTIDER H55
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Sigvald Robberstad 18.15-1 23.15-1 28.23-1 33.26-1 Stord T&IL 05.32-1 05.00-3 05.08-3 05.03-11 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Anders Svarstad 20.18-2 25.18-2 34.00-2 38.09-3 Sandane 05.32-1 05.00-3 08.42-12 04.09-4 00.00 00.00 03.34+ 00.54- 3 Hermann Balestrand 20.49-3 26.06-3 34.01-3 38.01-2 Askøy OL 06.13-8 05.17-6 07.55-9 04.00-1 00.41+ 00.17+ 02.47+ 01.03- 4 Gunnar Alsaker 26.10-11 30.40-9 35.17-5 39.43-5 Årstad IL 11.14-17 04.30-1 04.37-1 04.26-5 05.42+ 00.30- 00.31- 00.37- 5 Bjarne Hauge 24.03-9 29.33-8 34.28-4 39.28-4 Samnanger IL 06.04-4 05.30-9 04.55-2 05.00-10 00.32+ 00.30+ 00.13- 00.03- 6 Bjørn Syvertsen 23.29-7 28.24-6 35.26-7 40.45-6 Øvrebø/Vindbjart 05.45-3 04.55-2 07.02-5 05.19-13 00.13+ 00.05- 01.54+ 00.16+ 7 Egil Nestande 23.54-8 29.16-7 37.09-9 41.11-8 Førde IL 06.17-9 05.22-8 07.53-8 04.02-3 00.45+ 00.22+ 02.45+ 01.01- 8 Ingolf Dypvik 21.33-4 26.37-4 35.41-8 40.56-7 IL Solid 06.43-12 05.04-5 09.04-14 05.15-12 01.11+ 00.04+ 03.56+ 00.12+ 9 Harald Risnes 26.19-12 31.39-10 39.16-11 43.51-10 Fana IL 07.13-13 05.20-7 07.37-7 04.35-8 01.41+ 00.20+ 02.29+ 00.28- 10 Per Haugland 26.04-10 32.10-12 40.05-12 44.05-11 Årstad IL 06.07-5 06.06-14 07.55-9 04.00-1 00.35+ 01.06+ 02.47+ 01.03- 11 Olav Strisland 21.34-5 27.16-5 35.20-6 42.15-9 Øvrebø/Vindbjart 06.28-10 05.42-11 08.04-11 06.55-18 00.56+ 00.42+ 02.56+ 01.52+ 12 Jan R. Lien 26.34-13 32.07-11 37.39-10 44.09-12 Bergens TF 06.07-5 05.33-10 05.32-4 06.30-16 00.35+ 00.33+ 00.24+ 01.27+ 13 Ingvar Jakobsen 29.18-15 36.00-14 44.50-13 49.24-13 Askøy OL 08.22-16 06.42-15 08.50-13 04.34-7 02.50+ 01.42+ 03.42+ 00.29- STREKKTIDER H55
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
14 Dagfinn Hole 29.49-16 35.44-13 45.38-14 51.19-14 Bergens TF 08.20-15 05.55-12 09.54-16 05.41-15 02.48+ 00.55+ 04.46+ 00.38+ 15 Knut Skiple 21.56-6 40.18-16 47.36-15 52.11-15 Voss IL 06.36-11 18.22-19 07.18-6 04.35-8 01.04+ 13.22+ 02.10+ 00.28- 16 Steinar Slettemark 27.10-14 41.16-17 50.56-17 55.24-16 Stord T&IL 06.07-5 14.06-18 09.40-15 04.28-6 00.35+ 09.06+ 04.32+ 00.35- 17 Svein-Erik Heggenes 35.39-18 41.40-18 51.39-18 57.11-18 Voss IL 08.12-14 06.01-13 09.59-17 05.32-14 02.40+ 01.01+ 04.51+ 00.29+ 18 Sverre Vareberg 31.20-17 38.11-15 48.26-16 55.31-17 Stavanger OK 11.19-18 06.51-16 10.15-18 07.05-19 05.47+ 01.51+ 05.07+ 02.02+ 19 Ragnar Rokne 35.42-19 43.43-19 54.33-19 61.25-19 Ål IL 17.16-19 08.01-17 10.50-19 06.52-17 11.44+ 03.01+ 05.42+ 01.49+ STREKKTIDER H55
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Sigvald Robberstad 40.04-1 41.12-1 41.59-1 Stord T&IL 06.38-3 01.08-2 00.47-6 00.00 00.00 00.00 2 Anders Svarstad 44.57-2 46.07-2 46.51-2 Sandane 06.48-4 01.10-4 00.44-3 00.10+ 00.02+ 00.03- 3 Hermann Balestrand 44.58-3 46.27-3 47.07-3 Askøy OL 06.57-7 01.29-17 00.40-1 00.19+ 00.21+ 00.07- 4 Gunnar Alsaker 45.39-4 46.58-4 47.45-4 Årstad IL 05.56-2 01.19-8 00.47-6 00.42- 00.11+ 00.00 5 Bjarne Hauge 46.31-5 47.37-5 48.25-5 Samnanger IL 07.03-8 01.06-1 00.48-8 00.25+ 00.02- 00.01+ 6 Bjørn Syvertsen 48.01-7 49.09-6 49.51-6 Øvrebø/Vindbjart 07.16-11 01.08-2 00.42-2 00.38+ 00.00 00.05- 7 Egil Nestande 48.00-6 49.24-7 50.15-7 Førde IL 06.49-5 01.24-10 00.51-12 00.11+ 00.16+ 00.04+ 8 Ingolf Dypvik 49.02-8 50.14-8 51.00-8 IL Solid 08.06-15 01.12-5 00.46-4 01.28+ 00.04+ 00.01- 9 Harald Risnes 49.42-9 51.09-9 51.57-9 Fana IL 05.51-1 01.27-15 00.48-8 00.47- 00.19+ 00.01+ 10 Per Haugland 51.00-10 52.30-10 53.18-10 Årstad IL 06.55-6 01.30-18 00.48-8 00.17+ 00.22+ 00.01+ 11 Olav Strisland 51.55-11 53.18-11 54.10-11 Øvrebø/Vindbjart 09.40-16 01.23-9 00.52-13 03.02+ 00.15+ 00.05+ 12 Jan R. Lien 53.55-12 55.21-12 56.18-12 Bergens TF 09.46-17 01.26-14 00.57-16 03.08+ 00.18+ 00.10+ 13 Ingvar Jakobsen 57.05-13 58.22-13 59.17-13 Askøy OL 07.41-12 01.17-7 00.55-15 01.03+ 00.09+ 00.08+ STREKKTIDER H55
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
14 Dagfinn Hole 59.05-14 60.33-14 61.19-14 Bergens TF 07.46-13 01.28-16 00.46-4 01.08+ 00.20+ 00.01- 15 Knut Skiple 59.22-15 60.35-15 61.27-15 Voss IL 07.11-10 01.13-6 00.52-13 00.33+ 00.05+ 00.05+ 16 Steinar Slettemark 62.31-16 63.55-16 64.56-16 Stord T&IL 07.07-9 01.24-10 01.01-17 00.29+ 00.16+ 00.14+ 17 Svein-Erik Heggenes 65.08-17 66.33-17 67.21-17 Voss IL 07.57-14 01.25-13 00.48-8 01.19+ 00.17+ 00.01+ 18 Sverre Vareberg 68.50-18 70.14-18 71.23-18 Stavanger OK 13.19-19 01.24-10 01.09-19 06.41+ 00.16+ 00.22+ 19 Ragnar Rokne 73.05-19 74.43-19 75.45-19 Ål IL 11.40-18 01.38-19 01.02-18 05.02+ 00.30+ 00.15+ STREKKTIDER D13-14
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Betty Ann Nilsen 03.59-2 06.52-1 09.21-1 13.59-1 Torridal IL 03.59-2 02.53-1 02.29-1 04.38-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingunn Weltzien 03.41-1 07.07-2 12.09-2 21.15-2 Konnerud IL 03.41-1 03.26-2 05.02-2 09.06-2 00.18- 00.33+ 02.33+ 04.28+ STREKKTIDER D13-14
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Betty Ann Nilsen 15.48-1 21.46-1 30.22-1 35.07-1 Torridal IL 01.49-1 05.58-2 08.36-2 04.45-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ingunn Weltzien 23.54-2 28.54-2 32.44-2 38.19-2 Konnerud IL 02.39-2 05.00-1 03.50-1 05.35-2 00.50+ 00.58- 04.46- 00.50+ STREKKTIDER D13-14
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Betty Ann Nilsen 38.30-1 41.04-1 41.49-1 Torridal IL 03.23-1 02.34-1 00.45-2 00.00 00.00 00.00 2 Ingunn Weltzien 43.18-2 47.29-2 48.12-2 Konnerud IL 04.59-2 04.11-2 00.43-1 01.36+ 01.37+ 00.02- STREKKTIDER D50
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Ingjerd Sognnæs 03.19-1 06.58-1 09.21-1 14.06-1 Bergens TF 03.19-1 03.39-1 02.23-1 04.45-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Edel Slettemark 03.25-2 08.00-3 10.55-2 15.54-2 Stord T&IL 03.25-2 04.35-4 02.55-2 04.59-2 00.06+ 00.56+ 00.32+ 00.14+ 3 Turid Rokne 05.00-7 09.49-5 14.22-4 24.13-4 Ål IL 05.00-7 04.49-6 04.33-5 09.51-5 01.41+ 01.10+ 02.10+ 05.06+ 4 Kjellaug Hodnekvam 04.55-6 14.03-9 20.40-9 29.45-7 Bergens TF 04.55-6 09.08-9 06.37-9 09.05-4 01.36+ 05.29+ 04.14+ 04.20+ 5 Bjørg Kocbach 04.06-3 07.46-2 18.24-8 23.27-3 Bergens TF 04.06-3 03.40-2 10.38-10 05.03-3 00.47+ 00.01+ 08.15+ 00.18+ 6 Audny Totland 04.42-4 09.07-4 12.59-3 28.32-6 Fana IL 04.42-4 04.25-3 03.52-3 15.33-7 01.23+ 00.46+ 01.29+ 10.48+ 7 Astrid Ormberg 04.47-5 22.31-10 27.34-10 43.50-10 Fana IL 04.47-5 17.44-10 05.03-7 16.16-9 01.28+ 14.05+ 02.40+ 11.31+ 8 Marta Ringheim 05.05-8 09.52-6 14.51-5 30.54-8 Voss IL 05.05-8 04.47-5 04.59-6 16.03-8 01.46+ 01.08+ 02.36+ 11.18+ 9 Marthe Matthey 05.53-9 10.49-7 15.10-6 26.38-5 OLG Biel, CH 05.53-9 04.56-7 04.21-4 11.28-6 02.34+ 01.17+ 01.58+ 06.43+ 10 Astrid Ese Hole 07.13-10 12.44-8 18.07-7 36.34-9 Bergens TF 07.13-10 05.31-8 05.23-8 18.27-10 03.54+ 01.52+ 03.00+ 13.42+ STREKKTIDER D50
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Ingjerd Sognnæs 15.48-1 20.00-1 24.58-1 29.27-1 Bergens TF 01.42-1 04.12-1 04.58-3 04.29-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Edel Slettemark 18.42-2 24.07-2 27.03-2 33.25-2 Stord T&IL 02.48-4 05.25-5 02.56-1 06.22-2 01.06+ 01.13+ 02.02- 01.53+ 3 Turid Rokne 27.10-4 31.57-4 37.26-3 46.51-3 Ål IL 02.57-5 04.47-4 05.29-5 09.25-7 01.15+ 00.35+ 00.31+ 04.56+ 4 Kjellaug Hodnekvam 33.02-6 37.39-5 42.50-5 50.46-4 Bergens TF 03.17-6 04.37-3 05.11-4 07.56-4 01.35+ 00.25+ 00.13+ 03.27+ 5 Bjørg Kocbach 25.19-3 31.16-3 38.38-4 55.54-5 Bergens TF 01.52-2 05.57-6 07.22-8 17.16-10 00.10+ 01.45+ 02.24+ 12.47+ 6 Audny Totland 31.58-5 38.34-6 51.47-7 60.22-6 Fana IL 03.26-7 06.36-7 13.13-9 08.35-6 01.44+ 02.24+ 08.15+ 04.06+ 7 Astrid Ormberg 46.08-10 50.20-10 54.06-8 62.21-7 Fana IL 02.18-3 04.12-1 03.46-2 08.15-5 00.36+ 00.00 01.12- 03.46+ 8 Marta Ringheim 34.46-8 43.53-8 50.33-6 64.08-8 Voss IL 03.52-9 09.07-9 06.40-7 13.35-9 02.10+ 04.55+ 01.42+ 09.06+ 9 Marthe Matthey 33.06-7 40.01-7 58.04-10 65.34-10 OLG Biel, CH 06.28-10 06.55-8 18.03-10 07.30-3 04.46+ 02.43+ 13.05+ 03.01+ 10 Astrid Ese Hole 40.17-9 49.47-9 55.31-9 65.12-9 Bergens TF 03.43-8 09.30-10 05.44-6 09.41-8 02.01+ 05.18+ 00.46+ 05.12+ STREKKTIDER D50
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Ingjerd Sognnæs 32.29-1 35.15-1 35.56-1 Bergens TF 03.02-1 02.46-2 00.41-1 00.00 00.00 00.00 2 Edel Slettemark 36.56-2 39.36-2 40.20-2 Stord T&IL 03.31-2 02.40-1 00.44-2 00.29+ 00.06- 00.03+ 3 Turid Rokne 55.40-3 59.58-3 61.03-3 Ål IL 08.49-7 04.18-8 01.05-6 05.47+ 01.32+ 00.24+ 4 Kjellaug Hodnekvam 56.57-4 61.06-4 62.06-4 Bergens TF 06.11-5 04.09-6 01.00-5 03.09+ 01.23+ 00.19+ 5 Bjørg Kocbach 60.12-5 63.04-5 63.57-5 Bergens TF 04.18-3 02.52-3 00.53-3 01.16+ 00.06+ 00.12+ 6 Audny Totland 65.43-6 70.51-6 71.57-6 Fana IL 05.21-4 05.08-9 01.06-7 02.19+ 02.22+ 00.25+ 7 Astrid Ormberg 70.55-7 75.10-7 76.07-7 Fana IL 08.34-6 04.15-7 00.57-4 05.32+ 01.29+ 00.16+ 8 Marta Ringheim 73.21-8 77.25-8 78.32-8 Voss IL 09.13-8 04.04-5 01.07-8 06.11+ 01.18+ 00.26+ 9 Marthe Matthey 76.02-10 80.03-9 81.23-9 OLG Biel, CH 10.28-10 04.01-4 01.20-10 07.26+ 01.15+ 00.39+ 10 Astrid Ese Hole 75.31-9 80.51-10 82.01-10 Bergens TF 10.19-9 05.20-10 01.10-9 07.17+ 02.34+ 00.29+ STREKKTIDER H60
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Magne Sandal 03.20-2 06.23-2 08.56-2 14.07-2 Fana IL 03.20-2 03.03-2 02.33-2 05.11-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Olav Totland 03.32-3 06.46-3 09.46-3 15.00-3 Fana IL 03.32-3 03.14-4 03.00-4 05.14-3 00.12+ 00.11+ 00.27+ 00.03+ 3 Axel Ingvaldsen 04.03-5 07.20-5 10.17-4 16.03-4 TIF Viking 04.03-5 03.17-5 02.57-3 05.46-5 00.43+ 00.14+ 00.24+ 00.35+ 4 Terje Nybø 03.14-1 05.47-1 08.19-1 13.03-1 Fana IL 03.14-1 02.33-1 02.32-1 04.44-1 00.06- 00.30- 00.01- 00.27- 5 Per Vikane 04.00-4 07.03-4 12.40-7 18.05-6 Fana IL 04.00-4 03.03-2 05.37-8 05.25-4 00.40+ 00.00 03.04+ 00.14+ 6 Bjørn Strømme 04.50-7 08.22-7 11.49-6 18.56-7 TIF Viking 04.50-7 03.32-7 03.27-7 07.07-8 01.30+ 00.29+ 00.54+ 01.56+ 7 Bjørn Bjørgaas 06.01-8 11.08-8 14.13-8 20.30-8 IL Gneist 06.01-8 05.07-8 03.05-5 06.17-7 02.41+ 02.04+ 00.32+ 01.06+ 8 Arild Telstø 04.21-6 07.50-6 10.55-5 17.10-5 Øvrebø/Vindbjart 04.21-6 03.29-6 03.05-5 06.15-6 01.01+ 00.26+ 00.32+ 01.04+ STREKKTIDER H60
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Magne Sandal 16.22-2 20.20-2 23.15-1 28.16-1 Fana IL 02.15-4 03.58-3 02.55-3 05.01-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Olav Totland 17.07-3 20.34-3 23.37-2 31.02-4 Fana IL 02.07-2 03.27-2 03.03-5 07.25-7 00.08- 00.31- 00.08+ 02.24+ 3 Axel Ingvaldsen 18.25-4 21.37-4 24.26-3 30.24-3 TIF Viking 02.22-5 03.12-1 02.49-2 05.58-4 00.07+ 00.46- 00.06- 00.57+ 4 Terje Nybø 14.55-1 19.04-1 24.56-4 29.35-2 Fana IL 01.52-1 04.09-4 05.52-7 04.39-1 00.23- 00.11+ 02.57+ 00.22- 5 Per Vikane 20.28-6 26.34-5 34.31-7 39.54-6 Fana IL 02.23-6 06.06-6 07.57-8 05.23-3 00.08+ 02.08+ 05.02+ 00.22+ 6 Bjørn Strømme 23.13-7 29.26-7 32.27-5 39.33-5 TIF Viking 04.17-8 06.13-7 03.01-4 07.06-6 02.02+ 02.15+ 00.06+ 02.05+ 7 Bjørn Bjørgaas 23.25-8 28.31-6 32.57-6 43.01-7 IL Gneist 02.55-7 05.06-5 04.26-6 10.04-8 00.40+ 01.08+ 01.31+ 05.03+ 8 Arild Telstø 19.19-5 38.16-8 40.49-8 46.56-8 Øvrebø/Vindbjart 02.09-3 18.57-8 02.33-1 06.07-5 00.06- 14.59+ 00.22- 01.06+ STREKKTIDER H60
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Magne Sandal 31.53-1 34.04-1 34.49-1 Fana IL 03.37-2 02.11-1 00.45-2 00.00 00.00 00.00 2 Olav Totland 34.37-3 37.18-2 38.02-2 Fana IL 03.35-1 02.41-2 00.44-1 00.02- 00.30+ 00.01- 3 Axel Ingvaldsen 34.59-4 38.01-3 38.55-3 TIF Viking 04.35-5 03.02-5 00.54-3 00.58+ 00.51+ 00.09+ 4 Terje Nybø 34.27-2 39.55-4 40.54-4 Fana IL 04.52-6 05.28-8 00.59-6 01.15+ 03.17+ 00.14+ 5 Per Vikane 43.31-5 46.24-5 47.18-5 Fana IL 03.37-2 02.53-4 00.54-3 00.00 00.42+ 00.09+ 6 Bjørn Strømme 45.41-6 50.04-6 51.04-6 TIF Viking 06.08-7 04.23-7 01.00-7 02.31+ 02.12+ 00.15+ 7 Bjørn Bjørgaas 49.45-7 53.01-7 53.56-7 IL Gneist 06.44-8 03.16-6 00.55-5 03.07+ 01.05+ 00.10+ 8 Arild Telstø 50.40-8 53.22-8 54.24-8 Øvrebø/Vindbjart 03.44-4 02.42-3 01.02-8 00.07+ 00.31+ 00.17+ STREKKTIDER D55
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Åshild Huse 05.58-2 09.24-2 13.31-2 18.38-1 Stord T&IL 05.58-2 03.26-2 04.07-2 05.07-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Anne Lise Øfsthus 04.58-1 07.57-1 11.59-1 19.46-2 Asker SK 04.58-1 02.59-1 04.02-1 07.47-2 01.00- 00.27- 00.05- 02.40+ STREKKTIDER D55
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Åshild Huse 25.36-2 34.24-1 38.49-1 51.28-1 Stord T&IL 06.58-2 08.48-1 04.25-1 12.39-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Anne Lise Øfsthus 24.57-1 37.33-2 42.16-2 55.24-2 Asker SK 05.11-1 12.36-2 04.43-2 13.08-2 01.47- 03.48+ 00.18+ 00.29+ STREKKTIDER D55
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Åshild Huse 56.17-1 58.02-1 59.14-1 Stord T&IL 04.49-1 01.45-2 01.12-2 00.00 00.00 00.00 2 Anne Lise Øfsthus 60.41-2 62.06-2 63.05-2 Asker SK 05.17-2 01.25-1 00.59-1 00.28+ 00.20- 00.13- STREKKTIDER D60
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Ingrid Roll 04.12-1 06.29-1 10.02-1 18.34-1 Fana IL 04.12-1 02.17-1 03.33-1 08.32-4 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Lita Greve Jensen 13.50-2 17.30-2 22.14-2 27.34-2 UBIL 13.50-2 03.40-3 04.44-3 05.20-1 09.38+ 01.23+ 01.11+ 03.12- 3 Ingeborg Borge 17.32-4 21.25-4 26.36-4 32.32-4 L/F Hønefoss Orientering 17.32-4 03.53-4 05.11-4 05.56-3 13.20+ 01.36+ 01.38+ 02.36- 4 Tirill Liby Seip 16.40-3 20.11-3 24.15-3 30.09-3 Porsgrunn OL 16.40-3 03.31-2 04.04-2 05.54-2 12.28+ 01.14+ 00.31+ 02.38- STREKKTIDER D60
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Ingrid Roll 21.47-1 27.19-1 30.34-1 39.42-1 Fana IL 03.13-1 05.32-1 03.15-1 09.08-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Lita Greve Jensen 32.44-2 44.44-2 49.44-2 62.54-2 UBIL 05.10-3 12.00-3 05.00-2 13.10-4 01.57+ 06.28+ 01.45+ 04.02+ 3 Ingeborg Borge 39.59-4 51.03-3 63.00-3 75.20-3 L/F Hønefoss Orientering 07.27-4 11.04-2 11.57-4 12.20-3 04.14+ 05.32+ 08.42+ 03.12+ 4 Tirill Liby Seip 35.06-3 63.15-4 69.45-4 79.56-4 Porsgrunn OL 04.57-2 28.09-4 06.30-3 10.11-2 01.44+ 22.37+ 03.15+ 01.03+ STREKKTIDER D60
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Ingrid Roll 42.41-1 44.17-1 45.13-1 Fana IL 02.59-1 01.36-1 00.56-1 00.00 00.00 00.00 2 Lita Greve Jensen 66.16-2 68.15-2 69.25-2 UBIL 03.22-2 01.59-4 01.10-2 00.23+ 00.23+ 00.14+ 3 Ingeborg Borge 80.33-3 82.27-3 83.46-3 L/F Hønefoss Orientering 05.13-4 01.54-3 01.19-3 02.14+ 00.18+ 00.23+ 4 Tirill Liby Seip 84.14-4 86.05-4 87.28-4 Porsgrunn OL 04.18-3 01.51-2 01.23-4 01.19+ 00.15+ 00.27+ STREKKTIDER H65
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Einar Strand 04.12-3 06.13-1 09.01-1 12.23-1 Høydalsmo IL 04.12-3 02.01-1 02.48-1 03.22-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Alf Solås 04.10-2 06.29-2 09.41-2 13.26-2 Kristiansand OK 04.10-2 02.19-2 03.12-4 03.45-2 00.02- 00.18+ 00.24+ 00.23+ 3 Jacob H. Bøe 04.28-5 07.08-5 10.44-6 15.12-4 Suldal OL 04.28-5 02.40-10 03.36-11 04.28-6 00.16+ 00.39+ 00.48+ 01.06+ 4 Olav Herfindal 05.29-13 07.54-10 11.00-8 15.08-3 Fana IL 05.29-13 02.25-6 03.06-2 04.08-3 01.17+ 00.24+ 00.18+ 00.46+ 5 Bernhard Skjolde 04.58-8 07.32-7 11.09-10 19.49-12 Onarheim IL 04.58-8 02.34-8 03.37-12 08.40-14 00.46+ 00.33+ 00.49+ 05.18+ 6 Ola Kjell Ottesen 04.41-6 07.05-4 10.49-7 18.08-9 Haugesund IL 04.41-6 02.24-5 03.44-14 07.19-13 00.29+ 00.23+ 00.56+ 03.57+ 7 Herman Kobbeltvedt 04.23-4 07.57-11 11.16-11 16.18-6 TIF Viking 04.23-4 03.34-15 03.19-6 05.02-9 00.11+ 01.33+ 00.31+ 01.40+ 8 Oddmund Søvik 05.24-12 08.08-12 11.28-12 17.03-7 IL Gneist 05.24-12 02.44-11 03.20-7 05.35-10 01.12+ 00.43+ 00.32+ 02.13+ 8 Einar Vestvik 06.45-14 10.31-15 13.56-14 18.47-10 Haugesund IL 06.45-14 03.46-16 03.25-9 04.51-8 02.33+ 01.45+ 00.37+ 01.29+ 10 Håkon Ervik 05.17-10 07.36-9 11.01-9 15.12-4 Haugesund IL 05.17-10 02.19-2 03.25-9 04.11-4 01.05+ 00.18+ 00.37+ 00.49+ 11 Kåre Ritland 04.01-1 06.40-3 09.56-3 19.03-11 Fana IL 04.01-1 02.39-9 03.16-5 09.07-15 00.11- 00.38+ 00.28+ 05.45+ 12 Gunnar Dyngeland 16.44-17 19.40-17 23.17-17 27.42-17 Fana IL 16.44-17 02.56-12 03.37-12 04.25-5 12.32+ 00.55+ 00.49+ 01.03+ 13 Svein Ellingsen 05.18-11 08.22-13 12.39-13 17.20-8 Fana IL 05.18-11 03.04-13 04.17-15 04.41-7 01.06+ 01.03+ 01.29+ 01.19+ STREKKTIDER H65
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
14 John Sandvoll 05.10-9 07.33-8 10.39-4 22.58-16 Hordane 05.10-9 02.23-4 03.06-2 12.19-17 00.58+ 00.22+ 00.18+ 08.57+ 15 Einar Sæbø 04.55-7 07.20-6 10.42-5 20.48-13 Haugesund IL 04.55-7 02.25-6 03.22-8 10.06-16 00.43+ 00.24+ 00.34+ 06.44+ 16 Tor Tyse 06.45-14 10.47-16 16.00-16 21.48-15 TIF Viking 06.45-14 04.02-17 05.13-17 05.48-11 02.33+ 02.01+ 02.25+ 02.26+ 17 Ingvald Ulvund 06.55-16 10.12-14 15.08-15 21.40-14 Voss IL 06.55-16 03.17-14 04.56-16 06.32-12 02.43+ 01.16+ 02.08+ 03.10+ STREKKTIDER H65
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Einar Strand 15.09-1 19.42-1 22.15-1 28.50-1 Høydalsmo IL 02.46-2 04.33-1 02.33-2 06.35-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Alf Solås 16.38-2 22.24-2 24.55-2 31.52-2 Kristiansand OK 03.12-5 05.46-8 02.31-1 06.57-3 00.26+ 01.13+ 00.02- 00.22+ 3 Jacob H. Bøe 17.54-3 23.00-3 26.46-4 34.03-3 Suldal OL 02.42-1 05.06-3 03.46-9 07.17-4 00.04- 00.33+ 01.13+ 00.42+ 4 Olav Herfindal 18.36-5 23.59-5 27.26-5 35.49-4 Fana IL 03.28-8 05.23-4 03.27-8 08.23-5 00.42+ 00.50+ 00.54+ 01.48+ 5 Bernhard Skjolde 22.48-11 28.21-9 31.41-6 40.44-5 Onarheim IL 02.59-3 05.33-6 03.20-6 09.03-9 00.13+ 01.00+ 00.47+ 02.28+ 6 Ola Kjell Ottesen 21.18-7 27.24-7 35.38-8 44.24-7 Haugesund IL 03.10-4 06.06-10 08.14-14 08.46-8 00.24+ 01.33+ 05.41+ 02.11+ 7 Herman Kobbeltvedt 19.47-6 25.12-6 33.44-7 42.16-6 TIF Viking 03.29-10 05.25-5 08.32-15 08.32-6 00.43+ 00.52+ 05.59+ 01.57+ 8 Oddmund Søvik 22.16-8 36.35-14 39.48-13 46.12-10 IL Gneist 05.13-14 14.19-17 03.13-4 06.24-1 02.27+ 09.46+ 00.40+ 00.11- 8 Einar Vestvik 22.37-10 32.45-10 35.49-9 45.02-9 Haugesund IL 03.50-12 10.08-15 03.04-3 09.13-11 01.04+ 05.35+ 00.31+ 02.38+ 10 Håkon Ervik 18.28-4 23.12-4 26.37-3 44.26-8 Haugesund IL 03.16-6 04.44-2 03.25-7 17.49-17 00.30+ 00.11+ 00.52+ 11.14+ 11 Kåre Ritland 22.26-9 28.17-8 39.00-10 49.08-11 Fana IL 03.23-7 05.51-9 10.43-16 10.08-12 00.37+ 01.18+ 08.10+ 03.33+ 12 Gunnar Dyngeland 31.24-16 37.05-15 44.39-14 53.13-14 Fana IL 03.42-11 05.41-7 07.34-12 08.34-7 00.56+ 01.08+ 05.01+ 01.59+ 13 Svein Ellingsen 28.59-15 35.13-12 39.33-11 52.37-13 Fana IL 11.39-16 06.14-11 04.20-11 13.04-15 08.53+ 01.41+ 01.47+ 06.29+ STREKKTIDER H65
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
14 John Sandvoll 26.26-12 35.25-13 39.41-12 51.54-12 Hordane 03.28-8 08.59-14 04.16-10 12.13-14 00.42+ 04.26+ 01.43+ 05.38+ 15 Einar Sæbø 40.34-17 47.59-17 51.15-17 60.18-16 Haugesund IL 19.46-17 07.25-12 03.16-5 09.03-9 17.00+ 02.52+ 00.43+ 02.28+ 16 Tor Tyse 26.48-13 34.45-11 47.35-15 61.22-17 TIF Viking 05.00-13 07.57-13 12.50-17 13.47-16 02.14+ 03.24+ 10.17+ 07.12+ 17 Ingvald Ulvund 28.51-14 40.35-16 48.41-16 59.12-15 Voss IL 07.11-15 11.44-16 08.06-13 10.31-13 04.25+ 07.11+ 05.33+ 03.56+ STREKKTIDER H65
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Einar Strand 31.09-1 32.18-1 32.59-1 Høydalsmo IL 02.19-3 01.09-2 00.41-1 00.00 00.00 00.00 2 Alf Solås 34.05-2 35.24-2 36.21-2 Kristiansand OK 02.13-2 01.19-6 00.57-10 00.06- 00.10+ 00.16+ 3 Jacob H. Bøe 37.38-3 38.57-3 39.44-3 Suldal OL 03.35-11 01.19-6 00.47-2 01.16+ 00.10+ 00.06+ 4 Olav Herfindal 38.20-4 40.06-4 40.55-4 Fana IL 02.31-4 01.46-16 00.49-4 00.12+ 00.37+ 00.08+ 5 Bernhard Skjolde 43.45-5 45.19-5 46.13-5 Onarheim IL 03.01-9 01.34-12 00.54-7 00.42+ 00.25+ 00.13+ 6 Ola Kjell Ottesen 47.01-6 48.23-6 49.21-6 Haugesund IL 02.37-6 01.22-8 00.58-11 00.18+ 00.13+ 00.17+ 7 Herman Kobbeltvedt 48.08-8 49.30-7 50.18-7 TIF Viking 05.52-15 01.22-8 00.48-3 03.33+ 00.13+ 00.07+ 8 Oddmund Søvik 48.43-9 49.53-9 50.44-8 IL Gneist 02.31-4 01.10-3 00.51-5 00.12+ 00.01+ 00.10+ 8 Einar Vestvik 48.02-7 49.43-8 50.44-8 Haugesund IL 03.00-8 01.41-14 01.01-12 00.41+ 00.32+ 00.20+ 10 Håkon Ervik 48.52-10 50.16-10 51.10-10 Haugesund IL 04.26-13 01.24-10 00.54-7 02.07+ 00.15+ 00.13+ 11 Kåre Ritland 51.14-11 52.20-11 53.12-11 Fana IL 02.06-1 01.06-1 00.52-6 00.13- 00.03- 00.11+ 12 Gunnar Dyngeland 56.58-12 58.13-12 59.24-12 Fana IL 03.45-12 01.15-5 01.11-16 01.26+ 00.06+ 00.30+ 13 Svein Ellingsen 57.47-13 59.29-13 60.37-13 Fana IL 05.10-14 01.42-15 01.08-15 02.51+ 00.33+ 00.27+ STREKKTIDER H65
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
14 John Sandvoll 61.02-14 62.41-14 63.43-14 Hordane 09.08-17 01.39-13 01.02-13 06.49+ 00.30+ 00.21+ 15 Einar Sæbø 62.55-15 64.20-15 65.16-15 Haugesund IL 02.37-6 01.25-11 00.56-9 00.18+ 00.16+ 00.15+ 16 Tor Tyse 64.51-16 66.57-16 68.04-16 TIF Viking 03.29-10 02.06-17 01.07-14 01.10+ 00.57+ 00.26+ 17 Ingvald Ulvund 67.45-17 68.57-17 70.08-17 Voss IL 08.33-16 01.12-4 01.11-16 06.14+ 00.03+ 00.30+ STREKKTIDER H70
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Per Sørås 05.08-3 08.18-2 12.23-2 16.54-2 Fana IL 05.08-3 03.10-4 04.05-5 04.31-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Asbjørn Bakken 05.33-4 08.32-4 12.37-4 19.25-6 Lillehammer OK 05.33-4 02.59-3 04.05-5 06.48-7 00.25+ 00.11- 00.00 02.17+ 3 Lorents Haugland 07.04-8 09.45-6 13.30-5 17.50-3 Kristiansand OK 07.04-8 02.41-2 03.45-2 04.20-2 01.56+ 00.29- 00.20- 00.11- 4 Kjell Gjersdal 04.25-1 06.51-1 10.06-1 14.04-1 Stavanger OK 04.25-1 02.26-1 03.15-1 03.58-1 00.43- 00.44- 00.50- 00.33- 5 Magnus Alsaker 06.14-5 09.24-5 14.00-7 23.06-8 Onarheim IL 06.14-5 03.10-4 04.36-7 09.06-8 01.06+ 00.00 00.31+ 04.35+ 6 Karstein Sørland 06.31-6 09.45-6 13.37-6 19.01-5 Emblem IL 06.31-6 03.14-6 03.52-3 05.24-4 01.23+ 00.04+ 00.13- 00.53+ 7 Eivind Stedje 06.44-7 10.45-8 15.42-8 21.10-7 Østmarka OK 06.44-7 04.01-9 04.57-8 05.28-5 01.36+ 00.51+ 00.52+ 00.57+ 8 Alfred Skulstad 05.05-2 08.28-3 12.29-3 18.42-4 Haugesund IL 05.05-2 03.23-7 04.01-4 06.13-6 00.03- 00.13+ 00.04- 01.42+ 9 Arne Corneliussen 07.04-8 10.47-9 15.48-9 26.31-9 Fana IL 07.04-8 03.43-8 05.01-9 10.43-9 01.56+ 00.33+ 00.56+ 06.12+ STREKKTIDER H70
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Per Sørås 20.39-2 27.24-3 31.30-1 40.49-1 Fana IL 03.45-5 06.45-7 04.06-3 09.19-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Asbjørn Bakken 23.04-4 29.09-4 32.35-2 42.19-3 Lillehammer OK 03.39-4 06.05-4 03.26-2 09.44-4 00.06- 00.40- 00.40- 00.25+ 3 Lorents Haugland 21.20-3 27.07-2 32.50-3 41.39-2 Kristiansand OK 03.30-2 05.47-2 05.43-7 08.49-2 00.15- 00.58- 01.37+ 00.30- 4 Kjell Gjersdal 17.17-1 22.18-1 33.12-4 44.49-5 Stavanger OK 03.13-1 05.01-1 10.54-9 11.37-8 00.32- 01.44- 06.48+ 02.18+ 5 Magnus Alsaker 26.40-7 33.17-7 36.39-6 46.49-6 Onarheim IL 03.34-3 06.37-6 03.22-1 10.10-5 00.11- 00.08- 00.44- 00.51+ 6 Karstein Sørland 23.21-5 29.10-5 34.57-5 43.41-4 Emblem IL 04.20-6 05.49-3 05.47-8 08.44-1 00.35+ 00.56- 01.41+ 00.35- 7 Eivind Stedje 25.32-6 32.05-6 36.52-7 49.41-7 Østmarka OK 04.22-7 06.33-5 04.47-5 12.49-9 00.37+ 00.12- 00.41+ 03.30+ 8 Alfred Skulstad 29.37-8 41.01-8 45.28-8 56.20-8 Haugesund IL 10.55-9 11.24-8 04.27-4 10.52-6 07.10+ 04.39+ 00.21+ 01.33+ 9 Arne Corneliussen 31.31-9 43.07-9 48.33-9 59.35-9 Fana IL 05.00-8 11.36-9 05.26-6 11.02-7 01.15+ 04.51+ 01.20+ 01.43+ STREKKTIDER H70
Pl. N a v n 9.post 10.post Mål
1 Per Sørås 43.25-1 44.54-1 45.57-1 Fana IL 02.36-1 01.29-3 01.03-5 00.00 00.00 00.00 2 Asbjørn Bakken 45.08-2 46.47-2 47.52-2 Lillehammer OK 02.49-3 01.39-7 01.05-6 00.13+ 00.10+ 00.02+ 3 Lorents Haugland 47.52-3 49.22-3 50.17-3 Kristiansand OK 06.13-7 01.30-4 00.55-2 03.37+ 00.01+ 00.08- 4 Kjell Gjersdal 48.57-4 50.13-4 51.03-4 Stavanger OK 04.08-5 01.16-1 00.50-1 01.32+ 00.13- 00.13- 5 Magnus Alsaker 49.25-5 50.56-5 52.02-5 Onarheim IL 02.36-1 01.31-5 01.06-7 00.00 00.02+ 00.03+ 6 Karstein Sørland 49.56-6 51.24-6 52.19-6 Emblem IL 06.15-8 01.28-2 00.55-2 03.39+ 00.01- 00.08- 7 Eivind Stedje 57.16-7 59.15-7 60.30-7 Østmarka OK 07.35-9 01.59-9 01.15-8 04.59+ 00.30+ 00.12+ 8 Alfred Skulstad 59.11-8 60.44-8 61.39-8 Haugesund IL 02.51-4 01.33-6 00.55-2 00.15+ 00.04+ 00.08- 9 Arne Corneliussen 64.19-9 66.01-9 67.26-9 Fana IL 04.44-6 01.42-8 01.25-9 02.08+ 00.13+ 00.22+ STREKKTIDER D17B
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Inger L.w. Birkenes 03.50-1 09.40-1 14.54-1 20.31-1 Øvrebø/Vindbjart 03.50-1 05.50-1 05.14-6 05.37-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Liv Anett Borge 04.27-3 11.47-2 16.30-3 27.57-4 L/F Hønefoss Orientering 04.27-3 07.20-3 04.43-5 11.27-8 00.37+ 01.30+ 00.31- 05.50+ 3 Anita Sælevik 05.10-5 14.01-4 20.18-5 27.59-5 Haugesund IL 05.10-5 08.51-4 06.17-8 07.41-2 01.20+ 03.01+ 01.03+ 02.04+ 4 Hege Gjeraker 05.14-6 14.17-5 18.06-4 27.54-3 Voss IL 05.14-6 09.03-5 03.49-2 09.48-4 01.24+ 03.13+ 01.25- 04.11+ 5 Hallfrid Granli 04.13-2 21.51-8 26.14-8 34.48-7 Lillomarka OL 04.13-2 17.38-9 04.23-4 08.34-3 00.23+ 11.48+ 00.51- 02.57+ 6 Liv Karin Ruenes 05.16-7 12.29-3 16.28-2 27.38-2 Øvrebø/Vindbjart 05.16-7 07.13-2 03.59-3 11.10-7 01.26+ 01.23+ 01.15- 05.33+ 7 Anne Kjersti Daltveit 07.30-8 18.00-7 24.14-7 34.20-6 Fana IL 07.30-8 10.30-7 06.14-7 10.06-5 03.40+ 04.40+ 01.00+ 04.29+ 8 Randi Karlstad 04.49-4 14.41-6 22.14-6 48.24-8 Ringerike OL 04.49-4 09.52-6 07.33-9 26.10-9 00.59+ 04.02+ 02.19+ 20.33+ 9 Kathrine Tollehaug 23.18-9 36.21-9 40.04-9 50.27-9 Nordstrand IF 23.18-9 13.03-8 03.43-1 10.23-6 19.28+ 07.13+ 01.31- 04.46+ STREKKTIDER D17B
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Inger L.w. Birkenes 29.25-1 35.45-1 36.36-1 37.21-1 Øvrebø/Vindbjart 08.54-1 06.20-1 00.51-2 00.45-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Liv Anett Borge 38.19-2 47.58-2 48.54-2 49.52-2 L/F Hønefoss Orientering 10.22-2 09.39-5 00.56-3 00.58-3 01.28+ 03.19+ 00.05+ 00.13+ 3 Anita Sælevik 42.17-4 50.16-3 51.28-3 52.42-3 Haugesund IL 14.18-5 07.59-4 01.12-7 01.14-8 05.24+ 01.39+ 00.21+ 00.29+ 4 Hege Gjeraker 45.35-5 51.58-4 52.45-4 53.32-4 Voss IL 17.41-6 06.23-2 00.47-1 00.47-2 08.47+ 00.03+ 00.04- 00.02+ 5 Hallfrid Granli 46.27-6 54.03-5 55.02-5 56.01-5 Lillomarka OL 11.39-3 07.36-3 00.59-5 00.59-4 02.45+ 01.16+ 00.08+ 00.14+ 6 Liv Karin Ruenes 40.10-3 54.36-6 55.33-6 56.32-6 Øvrebø/Vindbjart 12.32-4 14.26-9 00.57-4 00.59-4 03.38+ 08.06+ 00.06+ 00.14+ 7 Anne Kjersti Daltveit 53.04-7 64.03-7 65.49-7 68.20-7 Fana IL 18.44-7 10.59-8 01.46-9 02.31-9 09.50+ 04.39+ 00.55+ 01.46+ 8 Randi Karlstad 68.24-8 78.59-8 80.15-8 81.28-8 Ringerike OL 20.00-8 10.35-6 01.16-8 01.13-7 11.06+ 04.15+ 00.25+ 00.28+ 9 Kathrine Tollehaug 76.53-9 87.34-9 88.34-9 89.35-9 Nordstrand IF 26.26-9 10.41-7 01.00-6 01.01-6 17.32+ 04.21+ 00.09+ 00.16+ STREKKTIDER D65
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Guldborg Søvik 04.50-2 12.02-1 19.59-2 31.01-2 IL Gneist 04.50-2 07.12-1 07.57-3 11.02-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Arnlaug Skjæveland 04.40-1 14.14-2 19.15-1 25.50-1 Stord T&IL 04.40-1 09.34-2 05.01-2 06.35-1 00.10- 02.22+ 02.56- 04.27- 3 Else Ellingsen 15.37-3 35.55-3 40.01-3 48.52-3 Fana IL 15.37-3 20.18-3 04.06-1 08.51-2 10.47+ 13.06+ 03.51- 02.11- STREKKTIDER D65
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Guldborg Søvik 43.46-2 56.31-1 57.33-1 58.41-1 IL Gneist 12.45-1 12.45-1 01.02-2 01.08-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Arnlaug Skjæveland 41.50-1 57.01-2 58.01-2 59.04-2 Stord T&IL 16.00-3 15.11-2 01.00-1 01.03-1 03.15+ 02.26+ 00.02- 00.05- 3 Else Ellingsen 62.06-3 79.58-3 81.13-3 82.34-3 Fana IL 13.14-2 17.52-3 01.15-3 01.21-3 00.29+ 05.07+ 00.13+ 00.13+ STREKKTIDER D70
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Kari Bakken 06.30-1 16.15-1 22.15-1 32.20-1 Lillehammer OK 06.30-1 09.45-1 06.00-1 10.05-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D70
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Kari Bakken 49.05-1 58.48-1 60.15-1 61.35-1 Lillehammer OK 16.45-1 09.43-1 01.27-1 01.20-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER H17B
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Gaute Jakobsen 03.02-4 07.54-2 10.37-1 15.23-1 Askøy OL 03.02-4 04.52-2 02.43-1 04.46-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ole Aalde Nyhagen 02.56-3 08.15-3 11.37-3 16.21-2 L/F Hønefoss Orientering 02.56-3 05.19-3 03.22-2 04.44-1 00.06- 00.27+ 00.39+ 00.02- 3 Geir Willumsen 02.29-1 07.14-1 11.25-2 17.00-3 Trondhjem Døves IL 02.29-1 04.45-1 04.11-3 05.35-3 00.33- 00.07- 01.28+ 00.49+ 4 Morten Nyhagen 03.23-5 10.34-4 15.22-4 27.00-4 L/F Hønefoss Orientering 03.23-5 07.11-4 04.48-5 11.38-4 00.21+ 02.19+ 02.05+ 06.52+ 5 Ivar Glette 02.52-2 12.12-5 17.55-5 35.02-5 Haugesund IL 02.52-2 09.20-5 05.43-6 17.07-6 00.10- 04.28+ 03.00+ 12.21+ 6 Fridtjof Eilertsen 04.51-6 24.41-6 29.18-6 45.41-6 IL Tyrving 04.51-6 19.50-6 04.37-4 16.23-5 01.49+ 14.58+ 01.54+ 11.37+ STREKKTIDER H17B
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Gaute Jakobsen 22.44-1 28.25-1 29.07-1 29.45-1 Askøy OL 07.21-1 05.41-2 00.42-2 00.38-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Ole Aalde Nyhagen 25.06-2 35.03-2 35.58-2 36.55-2 L/F Hønefoss Orientering 08.45-2 09.57-5 00.55-5 00.57-5 01.24+ 04.16+ 00.13+ 00.19+ 3 Geir Willumsen 26.38-3 36.05-3 36.47-3 37.27-3 Trondhjem Døves IL 09.38-3 09.27-3 00.42-2 00.40-3 02.17+ 03.46+ 00.00 00.02+ 4 Morten Nyhagen 37.14-4 47.06-4 47.48-4 48.31-4 L/F Hønefoss Orientering 10.14-5 09.52-4 00.42-2 00.43-4 02.53+ 04.11+ 00.00 00.05+ 5 Ivar Glette 45.01-5 49.00-5 49.32-5 50.07-5 Haugesund IL 09.59-4 03.59-1 00.32-1 00.35-1 02.38+ 01.42- 00.10- 00.03- 6 Fridtjof Eilertsen 62.36-6 78.05-6 79.23-6 80.36-6 IL Tyrving 16.55-6 15.29-6 01.18-6 01.13-6 09.34+ 09.48+ 00.36+ 00.35+ STREKKTIDER H35B
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Bjørn Ove Tuft 02.29-1 06.45-1 09.24-1 14.53-1 Hovding 02.29-1 04.16-1 02.39-1 05.29-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Kjell Almeland 03.07-4 08.25-2 11.46-2 17.03-2 Fana IL 03.07-4 05.18-2 03.21-4 05.17-2 00.38+ 01.02+ 00.42+ 00.12- 3 Atle Valestrand 02.54-3 08.50-3 12.10-3 22.23-3 Bergens TF 02.54-3 05.56-3 03.20-3 10.13-8 00.25+ 01.40+ 00.41+ 04.44+ 4 Ole Skaten 03.09-5 17.53-6 21.50-5 27.43-4 Onarheim IL 03.09-5 14.44-6 03.57-6 05.53-6 00.40+ 10.28+ 01.18+ 00.24+ 5 Øystein Paulsen 02.48-2 25.23-7 28.05-7 33.08-7 Bergens TF 02.48-2 22.35-8 02.42-2 05.03-1 00.19+ 18.19+ 00.03+ 00.26- 6 Knut Bere 04.16-8 26.11-8 30.04-8 35.39-8 Volda turn & idrettslag 04.16-8 21.55-7 03.53-5 05.35-4 01.47+ 17.39+ 01.14+ 00.06+ 7 Tore Hagen 03.56-7 11.58-5 18.32-4 29.35-5 Sogndal IL 03.56-7 08.02-5 06.34-8 11.03-9 01.27+ 03.46+ 03.55+ 05.34+ 8 Tom Pedersen 04.30-9 10.58-4 26.19-6 32.01-6 TIF Viking 04.30-9 06.28-4 15.21-9 05.42-5 02.01+ 02.12+ 12.42+ 00.13+ 9 Vladimir Erouchev 03.36-6 30.32-9 35.41-9 45.51-9 Defsport, St. Petersburg 03.36-6 26.56-9 05.09-7 10.10-7 01.07+ 22.40+ 02.30+ 04.41+ STREKKTIDER H35B
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Bjørn Ove Tuft 21.13-1 26.11-1 26.52-1 27.30-1 Hovding 06.20-1 04.58-1 00.41-1 00.38-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Kjell Almeland 24.43-2 35.17-2 35.58-2 36.50-2 Fana IL 07.40-2 10.34-6 00.41-1 00.52-8 01.20+ 05.36+ 00.00 00.14+ 3 Atle Valestrand 30.26-3 37.02-3 37.47-3 38.31-3 Bergens TF 08.03-3 06.36-3 00.45-4 00.44-3 01.43+ 01.38+ 00.04+ 00.06+ 4 Ole Skaten 35.59-4 42.07-4 42.50-4 43.41-4 Onarheim IL 08.16-5 06.08-2 00.43-3 00.51-6 01.56+ 01.10+ 00.02+ 00.13+ 5 Øystein Paulsen 41.15-5 48.01-5 48.47-5 49.34-5 Bergens TF 08.07-4 06.46-4 00.46-7 00.47-4 01.47+ 01.48+ 00.05+ 00.09+ 6 Knut Bere 45.33-8 55.46-6 56.34-6 57.33-6 Volda turn & idrettslag 09.54-6 10.13-5 00.48-8 00.59-9 03.34+ 05.15+ 00.07+ 00.21+ 7 Tore Hagen 43.17-6 61.11-7 62.23-7 63.14-7 Sogndal IL 13.42-9 17.54-9 01.12-9 00.51-6 07.22+ 12.56+ 00.31+ 00.13+ 8 Tom Pedersen 45.24-7 62.39-8 63.24-8 64.11-8 TIF Viking 13.23-8 17.15-8 00.45-4 00.47-4 07.03+ 12.17+ 00.04+ 00.09+ 9 Vladimir Erouchev 58.55-9 69.56-9 70.41-9 71.20-9 Defsport, St. Petersburg 13.04-7 11.01-7 00.45-4 00.39-2 06.44+ 06.03+ 00.04+ 00.01+ STREKKTIDER D10-12
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Inger Liv Nilsen 02.59-1 08.49-1 12.28-1 14.34-1 Torridal IL 02.59-1 05.50-1 03.39-1 02.06-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Monica Wigemyr 03.37-2 10.17-2 15.33-2 17.52-2 Oddersjaa SSK 03.37-2 06.40-2 05.16-3 02.19-2 00.38+ 00.50+ 01.37+ 00.13+ 3 Kjersti Melander Often 06.32-5 15.14-4 20.09-3 23.26-3 Tynset IL 06.32-5 08.42-3 04.55-2 03.17-4 03.33+ 02.52+ 01.16+ 01.11+ 4 Silje Rognsvåg 04.31-3 20.12-5 28.20-4 31.33-4 Fana IL 04.31-3 15.41-5 08.08-5 03.13-3 01.32+ 09.51+ 04.29+ 01.07+ 5 Britt Kari Legard 08.38-6 32.34-6 38.19-6 69.01-6 Odda IL 08.38-6 23.56-6 05.45-4 30.42-6 05.39+ 18.06+ 02.06+ 28.36+ 6 Toril Granly 04.45-4 13.41-3 31.53-5 37.10-5 Lillomarka OL 04.45-4 08.56-4 18.12-6 05.17-5 01.46+ 03.06+ 14.33+ 03.11+ STREKKTIDER D10-12
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Inger Liv Nilsen 18.48-1 30.25-1 30.59-1 31.42-1 Torridal IL 04.14-1 11.37-1 00.34-1 00.43-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Monica Wigemyr 23.12-2 36.20-2 37.09-2 37.57-2 Oddersjaa SSK 05.20-2 13.08-3 00.49-4 00.48-2 01.06+ 01.31+ 00.15+ 00.05+ 3 Kjersti Melander Often 29.30-3 48.27-3 49.15-3 50.07-3 Tynset IL 06.04-3 18.57-5 00.48-2 00.52-5 01.50+ 07.20+ 00.14+ 00.09+ 4 Silje Rognsvåg 38.14-4 50.24-4 51.12-4 52.01-4 Fana IL 06.41-4 12.10-2 00.48-2 00.49-3 02.27+ 00.33+ 00.14+ 00.06+ 5 Britt Kari Legard 77.12-5 92.46-5 93.44-5 94.33-5 Odda IL 08.11-5 15.34-4 00.58-6 00.49-3 03.57+ 03.57+ 00.24+ 00.06+ 6 Toril Granly 84.44-6 110.38-6 111.30-6 112.25-6 Lillomarka OL 47.34-6 25.54-6 00.52-5 00.55-6 43.20+ 14.17+ 00.18+ 00.12+ STREKKTIDER D13-16C
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Solveig Knudsen 03.23-1 10.57-1 14.37-1 16.55-1 IL Gneist 03.23-1 07.34-1 03.40-2 02.18-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Kristiane N. Eikeland 06.12-4 13.56-3 17.30-2 20.58-2 Haugesund IL 06.12-4 07.44-2 03.34-1 03.28-3 02.49+ 00.10+ 00.06- 01.10+ 3 Silje Lindaas Bringedal 04.20-2 12.15-2 17.41-3 20.59-3 Haugesund IL 04.20-2 07.55-3 05.26-4 03.18-2 00.57+ 00.21+ 01.46+ 01.00+ 4 Kjersti Nordskog 04.48-3 15.21-4 20.45-4 24.59-4 Haugesund IL 04.48-3 10.33-4 05.24-3 04.14-4 01.25+ 02.59+ 01.44+ 01.56+ STREKKTIDER D13-16C
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Solveig Knudsen 22.19-1 35.55-1 36.43-1 37.31-1 IL Gneist 05.24-1 13.36-2 00.48-1 00.48-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Kristiane N. Eikeland 28.12-2 40.34-2 41.36-2 42.22-2 Haugesund IL 07.14-2 12.22-1 01.02-3 00.46-1 01.50+ 01.14- 00.14+ 00.02- 3 Silje Lindaas Bringedal 30.23-3 49.23-3 50.13-3 51.09-3 Haugesund IL 09.24-3 19.00-4 00.50-2 00.56-3 04.00+ 05.24+ 00.02+ 00.08+ 4 Kjersti Nordskog 35.28-4 50.57-4 52.05-4 53.10-4 Haugesund IL 10.29-4 15.29-3 01.08-4 01.05-4 05.05+ 01.53+ 00.20+ 00.17+ STREKKTIDER D35B
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Bodil Silseth 03.30-1 09.19-1 13.28-1 16.27-1 Varegg 03.30-1 05.49-1 04.09-1 02.59-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Elisabeth Johannessen 04.03-2 12.06-2 17.20-2 20.10-2 Røyken OL 04.03-2 08.03-2 05.14-3 02.50-1 00.33+ 02.14+ 01.05+ 00.09- 3 Anne Brit Grønås 06.11-4 14.22-4 19.50-4 23.06-4 Haugesund IL 06.11-4 08.11-3 05.28-4 03.16-4 02.41+ 02.22+ 01.19+ 00.17+ 4 Severine Nordskog 04.53-3 13.17-3 18.11-3 21.24-3 Haugesund IL 04.53-3 08.24-4 04.54-2 03.13-3 01.23+ 02.35+ 00.45+ 00.14+ STREKKTIDER D35B
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Bodil Silseth 25.35-1 36.43-1 37.29-1 38.30-1 Varegg 09.08-3 11.08-1 00.46-1 01.01-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Elisabeth Johannessen 26.21-2 41.59-2 43.08-2 44.23-2 Røyken OL 06.11-1 15.38-2 01.09-4 01.15-4 02.57- 04.30+ 00.23+ 00.14+ 3 Anne Brit Grønås 32.21-4 51.20-3 52.20-3 53.22-3 Haugesund IL 09.15-4 18.59-3 01.00-3 01.02-2 00.07+ 07.51+ 00.14+ 00.01+ 4 Severine Nordskog 28.26-3 52.57-4 53.55-4 55.04-4 Haugesund IL 07.02-2 24.31-4 00.58-2 01.09-3 02.06- 13.23+ 00.12+ 00.08+ STREKKTIDER H10-12
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Vegard Omdal 03.03-1 08.39-1 12.10-1 14.33-1 Øvrebø/Vindbjart 03.03-1 05.36-1 03.31-2 02.23-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Eivind Resser 03.25-2 20.49-11 24.56-9 27.27-9 Kongsberg OL 03.25-2 17.24-11 04.07-3 02.31-3 00.22+ 11.48+ 00.36+ 00.08+ 3 Anders Birkenes 03.41-3 10.18-3 16.09-3 18.48-3 Øvrebø/Vindbjart 03.41-3 06.37-3 05.51-8 02.39-4 00.38+ 01.01+ 02.20+ 00.16+ 4 Øyvind Kyvik 03.54-5 12.17-5 16.41-4 19.48-4 Stord T&IL 03.54-5 08.23-6 04.24-5 03.07-8 00.51+ 02.47+ 00.53+ 00.44+ 5 Andreas Bergseth 10.57-11 18.13-9 22.32-8 25.49-7 IL Kvernbit 10.57-11 07.16-4 04.19-4 03.17-9 07.54+ 01.40+ 00.48+ 00.54+ 6 Håkon Heggedal 04.17-8 17.56-8 25.35-11 28.21-10 Kongsberg OL 04.17-8 13.39-10 07.39-11 02.46-6 01.14+ 08.03+ 04.08+ 00.23+ 7 Snorre Slettemark 03.51-4 15.19-7 18.46-7 26.57-8 Varegg 03.51-4 11.28-9 03.27-1 08.11-11 00.48+ 05.52+ 00.04- 05.48+ 8 Anders Daltveit 04.02-6 10.09-2 15.45-2 17.37-2 Fana IL 04.02-6 06.07-2 05.36-6 01.52-1 00.59+ 00.31+ 02.05+ 00.31- 9 Såmund Botnen 08.11-10 19.32-10 25.26-10 32.08-11 Bø OL 08.11-10 11.21-8 05.54-10 06.42-10 05.08+ 05.45+ 02.23+ 04.19+ 10 Christer Tveit 04.42-9 12.05-4 17.42-5 20.27-5 Askøy OL 04.42-9 07.23-5 05.37-7 02.45-5 01.39+ 01.47+ 02.06+ 00.22+ 11 Ole Kristoffer Laastad 04.03-7 12.27-6 18.19-6 21.25-6 Stord T&IL 04.03-7 08.24-7 05.52-9 03.06-7 01.00+ 02.48+ 02.21+ 00.43+ STREKKTIDER H10-12
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Vegard Omdal 18.50-1 26.31-1 27.08-1 27.47-1 Øvrebø/Vindbjart 04.17-1 07.41-1 00.37-1 00.39-2 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Eivind Resser 32.16-5 40.37-2 41.20-2 42.05-2 Kongsberg OL 04.49-3 08.21-2 00.43-4 00.45-4 00.32+ 00.40+ 00.06+ 00.06+ 3 Anders Birkenes 23.15-2 41.00-3 41.49-3 42.33-3 Øvrebø/Vindbjart 04.27-2 17.45-10 00.49-6 00.44-3 00.10+ 10.04+ 00.12+ 00.05+ 4 Øyvind Kyvik 26.37-3 41.21-4 42.22-4 43.08-4 Stord T&IL 06.49-6 14.44-9 01.01-11 00.46-5 02.32+ 07.03+ 00.24+ 00.07+ 5 Andreas Bergseth 34.02-7 43.23-5 44.15-5 45.03-5 IL Kvernbit 08.13-8 09.21-3 00.52-8 00.48-6 03.56+ 01.40+ 00.15+ 00.09+ 6 Håkon Heggedal 34.38-8 46.20-6 47.03-6 47.55-6 Kongsberg OL 06.17-5 11.42-4 00.43-4 00.52-9 02.00+ 04.01+ 00.06+ 00.13+ 7 Snorre Slettemark 33.03-6 46.39-7 47.21-7 48.10-7 Varegg 06.06-4 13.36-8 00.42-3 00.49-7 01.49+ 05.55+ 00.05+ 00.10+ 8 Anders Daltveit 29.00-4 47.21-8 47.58-8 48.35-8 Fana IL 11.23-9 18.21-11 00.37-1 00.37-1 07.06+ 10.40+ 00.00 00.02- 9 Såmund Botnen 39.55-9 52.18-9 53.09-9 53.58-9 Bø OL 07.47-7 12.23-7 00.51-7 00.49-7 03.30+ 04.42+ 00.14+ 00.10+ 10 Christer Tveit 43.39-10 55.27-10 56.19-10 57.13-10 Askøy OL 23.12-11 11.48-5 00.52-8 00.54-11 18.55+ 04.07+ 00.15+ 00.15+ 11 Ole Kristoffer Laastad 44.13-11 56.22-11 57.16-11 58.09-11 Stord T&IL 22.48-10 12.09-6 00.54-10 00.53-10 18.31+ 04.28+ 00.17+ 00.14+ STREKKTIDER H13-16C
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Thor-Magne Sævareid 03.40-2 11.12-3 14.36-1 16.49-1 Fana IL 03.40-2 07.32-2 03.24-1 02.13-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Harald Haugan 03.25-1 11.09-1 15.17-2 17.37-2 Bergens TF 03.25-1 07.44-3 04.08-2 02.20-3 00.15- 00.12+ 00.44+ 00.07+ 3 Tor Inge Birkenes 04.51-4 12.45-4 19.33-4 22.22-4 Øvrebø/Vindbjart 04.51-4 07.54-4 06.48-4 02.49-4 01.11+ 00.22+ 03.24+ 00.36+ 4 Håkon Høydalsvik 03.52-3 11.09-1 17.53-3 20.11-3 IL Gneist 03.52-3 07.17-1 06.44-3 02.18-2 00.12+ 00.15- 03.20+ 00.05+ STREKKTIDER H13-16C
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Thor-Magne Sævareid 21.14-1 28.29-1 29.09-1 26.17-1 Fana IL 04.25-1 07.15-1 00.40-1 00.00 00.00 00.00 2 Harald Haugan 23.33-2 35.47-2 36.38-2 37.30-2 Bergens TF 05.56-2 12.14-3 00.51-3 00.52-2 01.31+ 04.59+ 00.11+ 3 Tor Inge Birkenes 28.41-3 39.41-3 40.34-3 41.22-3 Øvrebø/Vindbjart 06.19-3 11.00-2 00.53-4 00.48-1 01.54+ 03.45+ 00.13+ 4 Håkon Høydalsvik 32.58-4 47.54-4 48.43-4 49.35-4 IL Gneist 12.47-4 14.56-4 00.49-2 00.52-2 08.22+ 07.41+ 00.09+ STREKKTIDER D13-16N
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Ragnhild Erdal 03.25-1 08.37-1 14.18-1 18.50-1 Samnanger IL 03.25-1 05.12-1 05.41-1 04.32-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D13-16N
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Ragnhild Erdal 26.25-1 29.29-1 37.14-1 41.49-1 Samnanger IL 07.35-1 03.04-1 07.45-1 04.35-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D13-16N
Pl. N a v n Mål
1 Ragnhild Erdal 42.40-1 Samnanger IL 00.51-1 00.00 STREKKTIDER D17N
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Eva Karin Døsen 03.42-1 08.57-1 15.03-1 19.38-1 Fana IL 03.42-1 05.15-1 06.06-1 04.35-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D17N
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Eva Karin Døsen 26.07-1 29.42-1 36.36-1 43.55-1 Fana IL 06.29-1 03.35-1 06.54-1 07.19-1 00.00 00.00 00.00 00.00 STREKKTIDER D17N
Pl. N a v n Mål
1 Eva Karin Døsen 45.24-1 Fana IL 01.29-1 00.00 STREKKTIDER H13-16N
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Einar Haugan 02.17-2 05.54-3 11.04-2 13.55-2 Bergens TF 02.17-2 03.37-3 05.10-2 02.51-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Morten Corneliussen 01.36-1 04.51-1 13.27-3 15.50-3 Nittedal OL 01.36-1 03.15-2 08.36-3 02.23-1 00.41- 00.22- 03.26+ 00.28- 3 Stein Olav Skaten 02.29-3 05.38-2 10.31-1 13.05-1 Onarheim IL 02.29-3 03.09-1 04.53-1 02.34-2 00.12+ 00.28- 00.17- 00.17- STREKKTIDER H13-16N
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Einar Haugan 17.04-1 18.50-1 22.47-1 26.56-1 Bergens TF 03.09-1 01.46-1 03.57-2 04.09-3 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Morten Corneliussen 19.08-3 21.11-3 24.35-2 28.27-2 Nittedal OL 03.18-2 02.03-3 03.24-1 03.52-2 00.09+ 00.17+ 00.33- 00.17- 3 Stein Olav Skaten 17.31-2 19.33-2 26.05-3 29.53-3 Onarheim IL 04.26-3 02.02-2 06.32-3 03.48-1 01.17+ 00.16+ 02.35+ 00.21- STREKKTIDER H13-16N
Pl. N a v n Mål
1 Einar Haugan 27.53-1 Bergens TF 00.57-2 00.00 2 Morten Corneliussen 29.26-2 Nittedal OL 00.59-3 00.02+ 3 Stein Olav Skaten 30.33-3 Onarheim IL 00.40-1 00.17- STREKKTIDER H17N
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Per Bjarne Myhre 02.25-1 06.27-1 17.44-2 20.06-2 Haugesund IL 02.25-1 04.02-2 11.17-2 02.22-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Eivind Nyhagen 03.02-2 06.38-2 11.16-1 15.30-1 L/F Hønefoss Orientering 03.02-2 03.36-1 04.38-1 04.14-2 00.37+ 00.26- 06.39- 01.52+ STREKKTIDER H17N
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post 8.post
1 Per Bjarne Myhre 23.20-2 25.11-1 29.11-1 33.07-1 Haugesund IL 03.14-1 01.51-1 04.00-1 03.56-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Eivind Nyhagen 20.35-1 41.07-2 50.20-2 55.00-2 L/F Hønefoss Orientering 05.05-2 20.32-2 09.13-2 04.40-2 01.51+ 18.41+ 05.13+ 00.44+ STREKKTIDER H17N
Pl. N a v n Mål
1 Per Bjarne Myhre 34.01-1 Haugesund IL 00.54-1 00.00 2 Eivind Nyhagen 56.10-2 L/F Hønefoss Orientering 01.10-2 00.16+ STREKKTIDER D10-12N
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Gunn Skrede 02.01-1 05.08-1 10.02-2 12.51-1 Markane IL 02.01-1 03.07-1 04.54-6 02.49-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Signe Bergseth 03.27-6 07.10-3 09.49-1 13.29-2 IL Kvernbit 03.27-6 03.43-3 02.39-2 03.40-2 01.26+ 00.36+ 02.15- 00.51+ 3 Synnøve K. Larsen 02.53-3 07.35-4 10.12-3 15.11-3 Ringerike OL 02.53-3 04.42-5 02.37-1 04.59-5 00.52+ 01.35+ 02.17- 02.10+ 4 Anne Sætre 02.27-2 05.43-2 13.32-7 17.26-5 Haugesund IL 02.27-2 03.16-2 07.49-8 03.54-3 00.26+ 00.09+ 02.55+ 01.05+ 5 Kristina Erdal 03.07-5 08.06-5 11.59-4 16.39-4 Samnanger IL 03.07-5 04.59-6 03.53-4 04.40-4 01.06+ 01.52+ 01.01- 01.51+ 6 Turid Knudsen 03.27-6 09.04-7 13.20-6 19.26-6 IL Gneist 03.27-6 05.37-7 04.16-5 06.06-6 01.26+ 02.30+ 00.38- 03.17+ 7 Linn Corneliussen 03.47-8 08.14-6 11.59-4 24.44-7 IL Kvernbit 03.47-8 04.27-4 03.45-3 12.45-7 01.46+ 01.20+ 01.09- 09.56+ 8 Trine Elise Vestvik 03.02-4 10.20-8 16.18-8 29.44-8 Haugesund IL 03.02-4 07.18-8 05.58-7 13.26-8 01.01+ 04.11+ 01.04+ 10.37+ STREKKTIDER D10-12N
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Gunn Skrede 14.53-1 18.08-1 23.04-1 23.48-1 Markane IL 02.02-1 03.15-1 04.56-3 00.44-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Signe Bergseth 16.27-2 22.02-2 26.57-2 27.57-2 IL Kvernbit 02.58-4 05.35-5 04.55-2 01.00-5 00.56+ 02.20+ 00.01- 00.16+ 3 Synnøve K. Larsen 17.45-3 22.44-3 28.26-3 29.17-3 Ringerike OL 02.34-2 04.59-2 05.42-4 00.51-3 00.32+ 01.44+ 00.46+ 00.07+ 4 Anne Sætre 20.06-4 25.23-4 29.29-4 30.18-4 Haugesund IL 02.40-3 05.17-3 04.06-1 00.49-2 00.38+ 02.02+ 00.50- 00.05+ 5 Kristina Erdal 20.42-5 26.11-5 33.16-5 34.08-5 Samnanger IL 04.03-6 05.29-4 07.05-5 00.52-4 02.01+ 02.14+ 02.09+ 00.08+ 6 Turid Knudsen 25.19-6 32.23-6 41.00-6 42.19-6 IL Gneist 05.53-8 07.04-6 08.37-7 01.19-8 03.51+ 03.49+ 03.41+ 00.35+ 7 Linn Corneliussen 28.16-7 37.22-7 45.02-7 46.08-7 IL Kvernbit 03.32-5 09.06-8 07.40-6 01.06-6 01.30+ 05.51+ 02.44+ 00.22+ 8 Trine Elise Vestvik 34.13-8 41.30-8 56.09-8 57.23-8 Haugesund IL 04.29-7 07.17-7 14.39-8 01.14-7 02.27+ 04.02+ 09.43+ 00.30+ STREKKTIDER H10-12N
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Vegar Sætren Bøe 02.02-1 05.19-4 07.39-2 09.53-1 Markane IL 02.02-1 03.17-5 02.20-2 02.14-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Andreas Woldsdal 02.12-4 05.44-6 08.07-4 11.16-3 IL Gneist 02.12-4 03.32-7 02.23-3 03.09-3 00.10+ 00.15+ 00.03+ 00.55+ 3 Audun Resser 02.09-3 05.13-3 07.56-3 10.21-2 Kongsberg OL 02.09-3 03.04-3 02.43-5 02.25-2 00.07+ 00.13- 00.23+ 00.11+ 4 Odd Eirik Farestveit 02.04-2 05.02-1 07.20-1 11.33-4 Voss IL 02.04-2 02.58-2 02.18-1 04.13-6 00.02+ 00.19- 00.02- 01.59+ 5 Vegard Skaten 02.28-7 06.23-7 09.08-8 14.01-7 Onarheim IL 02.28-7 03.55-8 02.45-6 04.53-7 00.26+ 00.38+ 00.25+ 02.39+ 6 Espen Weltzien 03.18-10 06.35-9 09.05-7 12.19-6 Konnerud IL 03.18-10 03.17-5 02.30-4 03.14-4 01.16+ 00.00 00.10+ 01.00+ 7 Eirik Heggedal 02.24-6 05.32-5 08.29-6 14.28-8 Kongsberg OL 02.24-6 03.08-4 02.57-7 05.59-9 00.22+ 00.09- 00.37+ 03.45+ 8 Kristian Farestveit 02.22-5 05.11-2 08.14-5 11.57-5 Voss IL 02.22-5 02.49-1 03.03-8 03.43-5 00.20+ 00.28- 00.43+ 01.29+ 9 Bengt T. Vestvik 02.30-8 06.26-8 11.04-9 16.06-9 Haugesund IL 02.30-8 03.56-9 04.38-9 05.02-8 00.28+ 00.39+ 02.18+ 02.48+ 10 Ole Corneliussen 02.31-9 10.42-10 16.30-10 22.47-10 IL Kvernbit 02.31-9 08.11-10 05.48-10 06.17-10 00.29+ 04.54+ 03.28+ 04.03+ STREKKTIDER H10-12N
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Vegar Sætren Bøe 11.56-1 15.04-1 20.02-1 20.50-1 Markane IL 02.03-2 03.08-1 04.58-5 00.48-1 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Andreas Woldsdal 13.18-3 18.13-3 22.21-2 23.11-2 IL Gneist 02.02-1 04.55-6 04.08-3 00.50-4 00.01- 01.47+ 00.50- 00.02+ 3 Audun Resser 12.36-2 16.46-2 23.06-3 23.55-3 Kongsberg OL 02.15-4 04.10-5 06.20-9 00.49-3 00.12+ 01.02+ 01.22+ 00.01+ 4 Odd Eirik Farestveit 13.37-4 19.19-5 23.14-4 24.16-4 Voss IL 02.04-3 05.42-8 03.55-2 01.02-8 00.01+ 02.34+ 01.03- 00.14+ 5 Vegard Skaten 16.16-7 20.16-6 24.08-5 24.56-5 Onarheim IL 02.15-4 04.00-2 03.52-1 00.48-1 00.12+ 00.52+ 01.06- 00.00 6 Espen Weltzien 14.41-5 18.49-4 25.06-6 25.58-6 Konnerud IL 02.22-6 04.08-4 06.17-8 00.52-5 00.19+ 01.00+ 01.19+ 00.04+ 7 Eirik Heggedal 17.02-8 21.08-8 26.22-8 27.17-7 Kongsberg OL 02.34-7 04.06-3 05.14-6 00.55-6 00.31+ 00.58+ 00.16+ 00.07+ 8 Kristian Farestveit 14.43-6 20.17-7 26.17-7 27.41-8 Voss IL 02.46-9 05.34-7 06.00-7 01.24-10 00.43+ 02.26+ 01.02+ 00.36+ 9 Bengt T. Vestvik 18.41-9 25.28-9 30.24-9 31.21-9 Haugesund IL 02.35-8 06.47-9 04.56-4 00.57-7 00.32+ 03.39+ 00.02- 00.09+ 10 Ole Corneliussen 26.10-10 35.17-10 42.56-10 43.59-10 IL Kvernbit 03.23-10 09.07-10 07.39-10 01.03-9 01.20+ 05.59+ 02.41+ 00.15+ STREKKTIDER DH-12N
Pl. N a v n 1.post 2.post 3.post 4.post
1 Elisabeth K. Larsen 03.16-1 09.48-1 13.17-1 21.39-1 Ringerike OL 03.16-1 06.32-4 03.29-3 08.22-6 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Øyvind Skaten 07.35-3 14.37-3 18.26-2 25.26-2 Onarheim IL 07.35-3 07.02-6 03.49-4 07.00-4 04.19+ 00.30+ 00.20+ 01.22- 3 Kasper Valestrand 20.00-6 24.15-6 27.25-6 33.57-6 Risnes IL 20.00-6 04.15-1 03.10-2 06.32-3 16.44+ 02.17- 00.19- 01.50- 4 Vegard Bjerkreim Nilsen 05.31-2 12.02-2 20.37-3 26.28-3 Torridal IL 05.31-2 06.31-3 08.35-6 05.51-2 02.15+ 00.01- 05.06+ 02.31- 5 Hanne Wigemyr 09.45-4 16.17-4 21.55-4 27.29-4 Oddersjaa SSK 09.45-4 06.32-4 05.38-5 05.34-1 06.29+ 00.00 02.09+ 02.48- 6 Espen Roll Karlsen 18.15-5 22.30-5 25.20-5 32.38-5 Fana IL 18.15-5 04.15-1 02.50-1 07.18-5 14.59+ 02.17- 00.39- 01.04- STREKKTIDER DH-12N
Pl. N a v n 5.post 6.post 7.post Mål
1 Elisabeth K. Larsen 25.51-1 32.02-1 37.14-1 38.17-1 Ringerike OL 04.12-4 06.11-4 05.12-3 01.03-4 00.00 00.00 00.00 00.00 2 Øyvind Skaten 29.09-2 34.19-2 38.22-2 39.34-2 Onarheim IL 03.43-2 05.10-1 04.03-1 01.12-6 00.29- 01.01- 01.09- 00.09+ 3 Kasper Valestrand 37.19-5 43.24-5 47.27-4 48.19-3 Risnes IL 03.22-1 06.05-3 04.03-1 00.52-1 00.50- 00.06- 01.09- 00.11- 4 Vegard Bjerkreim Nilsen 31.17-3 38.39-3 47.16-3 48.24-4 Torridal IL 04.49-5 07.22-5 08.37-6 01.08-5 00.37+ 01.11+ 03.25+ 00.05+ 5 Hanne Wigemyr 31.34-4 40.38-4 49.11-5 50.13-5 Oddersjaa SSK 04.05-3 09.04-6 08.33-5 01.02-3 00.07- 02.53+ 03.21+ 00.01- 6 Espen Roll Karlsen 37.41-6 43.36-6 50.09-6 51.05-6 Fana IL 05.03-6 05.55-2 06.33-4 00.56-2 00.51+ 00.16- 01.21+ 00.07-

Regnly X-Sport Tirsdag 6. Juli 1999 22:53.34 V97 Voss il