IL Gular - orientering
Askøy O-lag og IL Gular ønsker velkommen til norgesmesterskapet i Langdistanse orientering år 2000, søndag 21. mai for menn (H21) og damer (D21). Juniorklasser (H19-20 og D 19-20) ble ikke godkjent på NOFs ting i februar 2000.

Terrenget er et typisk kystterreng, kupert og krevende løpsmessig, med mange stier og traktorslep. Glissen furuskog og en god del plantet gran.

Atkomst med fly, tog, eller båt til Bergen, buss til Askøy. Rimelig overnatting. NM-medaljer og premier. Plott inn løpet sammen med Park-NM i løpsprogrammet ditt for år 2000. Mål dine krefter med de beste i et spennende vestlandsterreng.

Velkommen til Askøy og Bergen!

Løpsdag
start
Søndag 21. mai, første start herrer H21 kl. 10.00, damer D21 kl. 10.30.
Løyper H21, lengde ca 18km, stipulert vinnertid ca 2t15m
D21, lengde ca 12km, stipulert vinnertid ca 2t00m

"Løypelengdene er 18,3 km for herrer og 12,7 km for damer. Med stipulert vinnertid på henholdsvis 2.20 og 1.55, tyder dette på at terrenget er stykkevis tungløpt. Dersom det blir tørt vær, vil vi imidlertid ikke se bort fra at de stipulerte vinnertidene kan bli underskredet. Terrenget gir ingen mulighet for slike monsterstrekk som under fjorårets NM, men vi håper likevel at løperne blir stillet på reale veivalgsoppgaver. Begge løypene krysser riksvei 562 to ganger. På disse stedene er det drikke/matstasjon, men ikke vanlig kontrollpost." - Arne Johannesen (løypelegger)

Resultater D21, H21 og strekktider.
Alle (inkl. publikumsløp) resultater og strekktider.
Bilder Bilder fra arrangementet.
Bergens Tidende 1, 2, 3
Aftenposten 1
Kart Kartet (Nordre Askøy, utsnitt 1,2 og 3) er i målestokk 1:15 000, 5 m ekvidistanse.


Kartet er nykonstruert av Olav Helgesen, rentegning (ISOM-2000) og synfaring har Jon Tvedt stått for. Kartet er etter vår oppfatning godt og meget detaljrikt. Det må likevel opplyses om følgende: Flere av myrene er grøftet og tilplantet, her er ikke grøftesystemet tatt med på kartet. Skille mellom traktorveier, stier og slep er flere steder diffus og vanskelig, noe som gjenspeiles i kartarbeidet. Brakeområdene er generelt greie å forsere, endel har god gjennomløpbarhet. Løypeleggeren synes at det kanskje er brukt litt for mye hjelpekurver på kartet.

Premiering NOFs medaljer til de tre beste i hver klasse. Premie og NOFs diplom til den beste tredjedel i hver klasse. Minnekart til alle løperne. Premieutdeling på NM-arenaen umiddelbart etter løpet.
Terreng Terrenget i årets Lang-NM er delt i av riksvei 562 i tre deler: en nordre, en vestre og en østre del. Det er et typisk vestlandsk kystterreng med stor detaljrikdom. Berggrunnen består hovedsaklig av gneis. Skogen er i opprinnelig furuskog med brake (einer) og pors, men store deler av terrenget er og preget av et aktivt skogbruk med nyplanting. Dette gjelder spesielt terrengets nordre og østre del. Disse områdene har et nettverk av traktorveier og slep som kan ha noe varierende løpbarhet, spesielt i våte partier. I enkelte av grøntområdene er også skogen i ferd med å ta tilbake slepene. Den planta skogen er i hovedsak norsk gran, men det er også endel innslag av sitkagran.

Åsryggene reiser seg mot vest med stup på vest, sør/vest siden. De mange stup og skrentene er et resultat av oppsprekkingen i forbindelse med dannelsen av Nordsjøbassenget. I nord har disse en nord/øst-sør/vest retning, lenger sør en nord-sør retning. Helt i sør-vest har det i tillegg også skjedd en øst-vest oppsprekking som gir et nesten kvadratisk preg på terrenget. Mellom åsryggene finner vi ofte myrer som kan være tunge å løpe, spesielt i perioder med mye nedbør.

Terrenget har et rikt dyreliv, spesielt er storfugl og hjort tallrik. Hjorten gjør seg merkbar ved at den har opparbeidet et nettverk av mer eller mindre tydelig tråkk som går på kryss og tvers i terrenget. De tydeligste av disse som og har en viss lengde er tatt med på kartet. For løperne bedrer hjortetråkkene fremkommeligheten i terrenget.

Bilder fra
terrenget
Siste del av NM-lang 2000 vil gå i området her, med mål på banen. Samlingsplass og målområdet for det første lang NM i orientering i neste årtusen, Ravnanger Idrettspark. Utsikt over NM-terrenget. Hovedkomiteen på befaring en dag i November.

Fra venstre: Marit Jacobsen, Einar Sjødin, Kontrollør:Nina Soligard, kommunen representert med kultursjef Bård Sandal, Jørgen Jørgensen, Steinar Barmen, Geir Tveit og Anders Bjørkaas.

Jon Tvedt rekognoserer terrenget. Jon Tvedt iferd med å synfare, oppe på Åsebøåsen. Kveldsstemning over Båteviksvatn. Morgenstemning over Båteviksvatn.
Samlingspalss
løpskontor
Ravnanger idrettspark, Askøy, 25km fra Bergen sentrum.

Løpskontor på samlingsplass, Ravnanger Idrettspark, ca. 20km fra Bergen. Merket avkjørsel fra Rv 562, ca 7 km etter Askøybrua. Åpent lørdag 20. mai kl 1400-2100, søndag 21. mai kl 0800- 1800. Telefon: Mob.: 951 35 840.

Trening Tilbys på kart over terreng som ligner løpsterrenget. Ferdig preparerte kart med inntegnede treningsposter på løpskontoret (kr. 25).
Overnatting 1) På madrass på gulvet på Ravnanger Ungdomsskole like ved samlingsplass, 2) i dobbeltrom i klubbhus på samlingsplass eller 3) i enkeltrom på Hanøytangen Verft (ca 5 km fra samlingsplass). På begge de to sistnevnte overnattingsstedene er sengetøy, håndduk, adgang til dusj og brannvakt inkludert. Angi ønsket overnatting ved påmelding.
Transport Fra samlingsplass til Hanøytangen Verft lørdag etter kl 1800 ved behov og fra Hanøytangen Verft til samlingsplass søndag morgen hvert kvarter fra kl 0645 til 0900. Fra samlingsplass til start hvert 20. minutt, første avgang kl 0900. 10 min kjøring til start. Transportkostnadene er inkludert i startkontingenten.
Påmelding Fri påmelding. Påmeldingsfrist 8. mai 2000. Det kan bli mulighet for etteranmeldelse.

Anders Bjørkaas, Stopp 7, 5303 Follese.
Tlf. A: 55 52 54 80.
Fax: 55 99 08 75.
Mob.: 951 35 840.
e-post: abjoerka@c2i.net

Publikumsløp Påmelding: injensen@c2i.net
NM-Styret Leder:

Jørgen Jørgensen
5310 Hauglandshella
Tlf: 56145004 or 55596317 (Jobb)

IL Gular

Thierry Matthey
Last updated