IL Gular - orientering

IL Gular - orientering

Om IL Gular

RSS

www.gular.org

Eventor - terminliste, påmelding & resultater
tTiMe - tidtaking
Linker

DOMA

Påmelding Ved å henvende deg til Eventor får du opp terminer og påmeldingmuligheter for sesongen.

Det minnes om at:

  • Gebyr for etterpåmelding må dekkest av løperen selv, gjelder og stafetter.
  • Påmelding til løp der du ikke starter, uansett grunn, må dekkest av løperen selv.
  • Ferieløp må løperen dekke selv.

  • Etter at påmeldingsfristen er gått ut, må løperne melde seg på selv.
Kart Kan fås ved henvendelse til:

Svein Linga
Neshaugen 67
5226 Nestun
Styret 2014 Formann
Bård Hekland
Porsveien 27
5142 Fyllingsdalen

IL Gular
webmaster

Last updated